Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa firma, nowe wyzwania, nowe możliwości
Adam Zalewski, 30.03.2016 , Tagi: neuca, tomasz józefacki
Nowa firma, nowe wyzwania, nowe możliwości
1 września 2015 r. Rada Nadzorcza Spółki NEUCA S.A. powołała Tomasza Józefackiego na stanowisko Wiceprezesa Grupy ds. Rozwoju. Do tej pory zajmował on kierownicze stanowiska m. in. w Agorze, „Gazecie Wyborczej”, NYTimes.com oraz odpowiadał za marketing i promocję w The New York Times Company. Z panem Tomaszem porozmawialiśmy o jego przejściu do Zarządu NEUCA S.A., finansowych poczynaniach Spółki, a także najbliższych planach firmy. NEUCA mimo, że wciąż skupia się na swojej podstawowej działalności, czyli hurtowej dystrybucji leków i wspieraniu niezależnych aptek, stale poszerza asortyment swojego portfolio.
 
Z jakimi celami i ideami wszedł Pan do Zarządu NEUCA? Co założył Pan sobie na początku? Jakby nie patrzeć, wszedł Pan do zupełnie innej niż dotychczas branży...
 
Dołączając do zespołu NEUCA wiedziałem, że zajmę się rozwojem nowych obszarów biznesowych zorientowanych na pacjenta. Obecnie obejmują one przychodnie, firmy zajmujące się badaniami klinicznymi oraz projekt telemedyczny. Mam długofalowe plany związane z tym projektem i chciałbym, aby zgodnie z zapowiedziami nowe obszary miały z czasem znaczący udział w zysku całej Grupy.
 
Powtarzają Państwo jak mantrę misję grupy NEUCA, czyli „zapewnienie lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom”. Jak realizowany jest ten cel w praktyce?
 
Naszym celem jest oferowanie najlepszego wsparcia dla niezależnych aptek oraz dostarczanie im największej sumy korzyści. Dzięki udziałowi w naszych programach aptecznych, apteki mają realną możliwość na wzmocnienie swojej pozycji względem sieciowej konkurencji i poprawę rentowności. W różnej formie w programach aptecznych Grupy NEUCA uczestniczy już ponad 30% aptek w kraju. Otrzymują one konkretne wsparcie, m. in. w zakresie zarządzania asortymentem oraz personelem.
 
Spodziewaliście się tak dużych sukcesów komercyjnych firmy patrząc na ukierunkowanie na specyficznego klienta, jakim są apteki niezależne, które na starcie mają trochę trudniejszą sytuację niż duże „sieciówki”?
 
Uważamy, że sprawne funkcjonowanie niezależnych aptek jest gwarantem zrównoważonego rozwoju całego rynku hurtu aptecznego. To właśnie tradycyjne apteki mają najlepszy kontakt z pacjentem i to tam pacjenci doświadczają opieki farmaceutycznej w postaci, m. in. porady dotyczącej wyboru leku.
 
Z czego wynika sukces Spółki oraz pozycja lidera na rynku?
 
Właśnie wiara w słuszność strategii i misji Grupy zdecydowała o sukcesie. Od początku władze Spółki zakładały, że nigdy nie będą konkurować ze swoimi klientami, czyli niezależnymi aptekami. Jest pewne, że te założenia nigdy się nie zmienią.
 
W jaki sposób NEUCA stawia na innowacje, młodość, nowatorskie pomysły? Czy w związku z rozrastaniem się firmy, młodzi ludzie mogą liczyć na otwieranie się nowych miejsc pracy?
 
NEUCA w bardzo dużym stopniu stawia na innowacje. Bierzemy udział w programie akceleracyjnym Alfa.ac skierowanym do naukowców. Celem programu rozpoczętego w listopadzie w warszawskim Centrum Przedsiębiorczości, jest zapoznanie przedstawicieli świata nauki z obecnymi realiami rynkowymi. Wiedza zdobyta w ramach uczestnictwa w programie ma pomóc naukowcom w komercjalizacji efektów własnych prac badawczych. Wśród branż, jakie reprezentują uczestnicy jest m. in. telemedycyna, dietetyka, diagnostyka medyczna. Program trwa do marca 2016 r. Generalnie branże, w których działają nowe biznesy typu: badania kliniczne i telemedycyna, są bardzo innowacyjne i wraz z ich rozwojem będzie rosnąć zapotrzebowanie na nowych pracowników.
 
 
NEUCA to już nie tylko firma zajmująca się hurtową dystrybucją leków. Z czasem Spółka weszła w nowe obszary działalności, synergie, ogłosiła strategię pacjencką...
 
Biznesy, które są zorientowane na pacjenta umożliwiają nam poprzez szereg synergii umocnienie relacji z naszym strategicznym klientem – niezależną apteką. Budowa relacji z pacjentem pozwala na podniesienie konkurencyjności i rentowności aptek. Poprzez opiekę w przychodniach dajemy pacjentom dostęp do wysokiej jakości informacji i wiedzy. Z kolei na bazie doświadczeń z pracy z pacjentami oraz wiedzy o ich potrzebach, jesteśmy w stanie rozwijać portfolio produktów i usług, m. in. rozwiązania telemedyczne. Do pacjenta kierujemy też nasze produkty własne i badania kliniczne, poprawiające jakość życia i rozwiązujące problemy zdrowotne pacjentów. Nieustannie jesteśmy otwarci na rozwój w kolejnych nowych obszarach usług i produktów kierowanych do pacjentów. W tym roku zakończyliśmy pewien etap jeśli chodzi o inwestycje w przychodnie, wydając na przejęcia w tym obszarze ponad 30 mln zł. W przeciągu roku będziemy informować o naszych kolejnych planach w tym zakresie. W 2016 r. zamierzamy również przeprowadzić komercjalizację urządzenia Diabdis dedykowanego diabetykom i służącego do analizowania pomiarów glikemii z glukometru.
 
Czy wśród tych obszarów są takie, w których czujecie się pionierami w Polsce, państwie w którym, mam wrażenie, innowacje, telemedycyna i nowoczesne technologie medyczne dopiero zaczynają wchodzić na rynek?

Naszym podstawowym obszarem działalności jest hurtowa dystrybucja farmaceutyków oraz zarządzanie produktami własnymi. Inne obszary to nowe biznesy, w ramach strategii pacjenckiej, w których nabywamy dopiero kompetencje. Niewątpliwie jednak połączenie różnych obszarów rynku ochrony zdrowia jest nowatorskim podejściem na skalę europejską.
 
NEUCA to idealny przykład firmy, która łączy misję społeczną z wymiernymi sukcesami biznesowymi. To jest aspekt, który robi na mnie personalnie największe wrażenie. A co Pan uważa za największy sukces firmy i co Panu „zaimponowało” w NEUCE (zakładam, że przyjmując tą ofertę pracy, kierował się Pan też pewnymi wyznacznikami sukcesu grupy)?
 
Duże wrażenie zrobiło na mnie to, jak konsekwencja w realizacji strategii przełożyła się na systematyczną poprawę wyników i jednocześnie wzrost wartości firmy. Wierność zasadom ma w biznesie duże znaczenie i w długim terminie pozwala odnosić sukcesy.
 
Czego możemy jeszcze życzyć NEUCE i z racji, że działa ona na korzyść całego systemu ochrony zdrowia, życzyć także sobie samym?
 
Myślę, że najważniejsze dla nas jest podążanie wyznaczoną drogą, na której możemy również szukać nowych możliwości rozwoju. Mam przekonanie, że to ważna sprawa nie tylko dla naszej Spółki.
 
Zatem tego sobie i panu Tomaszowi życzymy!  
KOMENTARZE
Newsletter