Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Selvita i NEUCA podsumowują wyniki
Selvita i NEUCA podsumowują wyniki
W minionym tygodniu firmy, których poczynania śledzimy od dłuższego czasu, organizowały spotkania, gdzie omawiały swoje wyniki finansowe. Selvita skupiała się na portfelu swoich innowacyjnych projektów, wpływach z biur zagranicznych i nowej powierzchni laboratoryjnej w kraju, co implikuje także wzrost zatrudnienia. NEUCA podkreślała szeroki asortyment produktów własnych, powiększenie sieci przychodni lekarskich, a co najważniejsze - wdrożenie innowacyjnego urządzenia Diabdis.

 

Selvita rozwija się znacznie szybciej niż zapowiadała

Budżet rozwojowy największej innowacyjnej firmy biotechnologicznej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wynosi prawie 90 mln zł do 2020 r. Przychody segmentu usługowego Selvity wzrosły w pierwszym kwartale o 66 proc. r/r, a więc ponad dwa razy więcej od zapowiadanej na 2016 r. dynamiki. Dzięki bardzo dobrym wynikom finansowym i pozyskanym dotacjom, krakowska spółka szybciej rozwija nowe projekty innowacyjne, które w przypadku komercjalizacji będą miały istotny wpływ na wyniki w kolejnych okresach. Stan zakontraktowania na 2016 r. wynosi 42,4 mln zł i implikuje wysoką dynamikę wzrostu działalności komercyjnej Spółki.

Przychody Grupy sięgnęły w pierwszym kwartale 13,4 mln zł i były o 11 proc. wyższe niż rok wcześniej (dla przychodów komercyjnych, a więc nie zawierających dotacji, było to odpowiednio 11,4 mln zł oraz 36 proc. dynamiki). Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł w tym okresie ponad 1,4 mln zł wobec prawie 1,9 mln zł rok wcześniej. Zysk netto przekroczył 0,6 mln zł*, podczas gdy w 2015 r. było to ok. 1,3 mln zł.

W pierwszym kwartale najszybciej rozwijał się segment usług. Przychody segmentu sięgnęły 7,0 mln zł i były o 66 proc. wyższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej, natomiast zysk operacyjny wyniósł ponad 0,5 mln zł i był o 165 proc. większy w skali roku.

- Dzięki wypracowanej renomie oraz konkurencyjnym na tle Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych cenom, popyt na świadczone przez Selvitę usługi dynamicznie rośnie. Dużą rolę odgrywają tu nasze biura zagraniczne. Pomimo jednorazowych wydatków związanych z ich uruchomieniem oraz stałych kosztów utrzymania, segment wygenerował niemal trzykrotnie lepsze wyniki operacyjne niż rok temu – tłumaczy Bogusław Sieczkowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy i znaczący akcjonariusz Selvity.

W związku z rosnącym popytem na usługi, w całym 2015 r. powierzchnia laboratoriów Selvity wzrosła o połowę, do 2700 m2, a w 2016 r. o kolejne 100 m2.  W lutym tego roku Spółka podpisała umowę dzierżawy laboratoriów w Poznaniu, gdzie w trzecim kwartale planuje otworzyć drugi ośrodek produkcyjny, którego powierzchnia wyniesie na początek 500 m2. W samym 2016 r. zatrudnienie w Grupie wzrosło o 40 osób (do 338 pracowników).

Przychody segmentu innowacyjnego wyniosły w pierwszych trzech miesiącach tego roku 3,9 mln zł i były o 7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Jednocześnie zysk operacyjny segmentu przekroczył nieznacznie 0,2 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2015 r. było to 0,8 mln zł.

- Podczas oferty publicznej w grudniu 2014 r. zapowiadaliśmy, że będziemy intensywnie inwestowali w projekty innowacyjne, które kryją w sobie największy potencjał wzrostu wartości dla akcjonariuszy Selvity. Od tego czasu pozyskaliśmy ponad 60 mln zł dotacji na badania, lewarując w ten sposób ponad trzykrotnie środki pozyskane z emisji. Pozwoliło nam to w ciągu niespełna półtora roku niemal czterokrotnie zwiększyć liczbę naukowców zaangażowanych we własne projekty badawcze. Mają one zapewnić Selvicie duże zyski w kolejnych latach – wyjaśnia Bogusław Sieczkowski. - Biorąc pod uwagę posiadane środki pieniężne, budżet rozwojowy Selvity do 2020 r. wynosi niemal 90 mln zł ­– dodaje.

Wraz z raportem za pierwszy kwartał Spółka opublikowała również aktualny stan zakontraktowania na cały rok 2016. Backlog komercyjny (nie zawierający dotacji) wynosi 32,4 mln zł i jest o 39 proc. wyższy od stanu zakontraktowania na 2015 r. zaraportowanego w maju ub.r. (wzrost portfela zamówień w przypadku samego segmentu usługowego wynosi 78 proc.). Ujmując dotacje, stan zakontraktowania wynosi obecnie 42,4 mln zł i jest o 13 proc. wyższy  niż rok wcześniej.

 

Grupa NEUCA poprawia wyniki i rozwija nowe biznesy

  • NEUCA w pierwszym kwartale 2016 r. wypracowała 35,2 mln zł zysku netto, tj. o 10% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto Grupy wyniosła 7%.
  • NEUCA zrealizowała ponad 32% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych.
  • Grupa osiągnęła bardzo wysokie wyniki w zakresie satysfakcji klienta, badanej regularnie przez niezależną firmę badawczą IMS Health. NEUCA po raz pierwszy osiągnęła najwyższe noty wśród giełdowych dystrybutorów farmaceutyków we wszystkich dziesięciu kategoriach podlegających ocenie.
  • W segmencie produktów własnych NEUCA osiągnęła prawie 6 mln zł zysku netto w pierwszym kwartale 2016 r. o 13% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż do aptek wyniosła 26,5 mln zł vs. 21,5 mln zł w pierwszym kwartale 2015 r.
  • NEUCA w pierwszym kwartale kontynuowała inwestycje w biznesy oferujące usługi dla pacjenta. Przejęła Ortopedio.pl, internetowego dystrybutora sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego oraz zwiększyła zasięg sieci przychodni lekarskich Świat Zdrowia. W maju Grupa weszła na rynek z urządzeniem telemedycznym Diabdis, dedykowanym diabetykom.

Pomimo wysokiej bazy w pierwszym kwartale Spółka istotnie poprawiła wyniki finansowe. Najważniejszym elementem wzrostu wyników jest pozycja rynkowa Grupy, umacniająca się dzięki poprawie jakości obsługi klienta. Z raportów niezależnej firmy badawczej IMS Health wynika, że w pierwszym kwartale NEUCA osiągnęła najlepsze noty wśród giełdowych dystrybutorów farmaceutyków w zakresie satysfakcji klienta. Wśród czynników wpływających na wzrost zysków należy również zwrócić uwagę na poprawę efektywności działań sprzedażowo – marketingowych, a także większe znaczenie serwisów świadczonych producentom.

 

Podstawowe wyniki finansowe za pierwszy kwartał przedstawia poniższa tabela:

 (mln zł)

1Q2015

1Q2016

zmiana % r/r

1Q 2015
skoryg

1Q 2016
skoryg

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

1 884,9

1 859,1

-1,4%

 1 884,9   

1 859,1

-1,4%

zysk brutto ze sprzedaży

173,0

179,9

4,0%

 173,0   

139,2

4,0%

EBITDA

45,9

52,3

14,0%

46,9   

52,3

12,0%

EBIT

38,8

45,0

16,0%

39,8   

45,0

13,0%

wynik netto

32,1

35,2

9,6%

32,9   

35,2

7,0%

 

Coraz większego znaczenia w budowie zysków Grupy nabiera obszar produktów własnych. Spółka skupia się na zwiększeniu sprzedaży produktów wprowadzonych na rynek i zgodnie z planem w pierwszym kwartale zmniejszyła dynamikę wdrożeń. Na koniec marca 2016 r.  w portfolio Spółki znajdowało się 455 produktów - o 9% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. NEUCA sprzedała do aptek produkty o wartości 26,5 mln zł (wzrost o 23%), dzięki czemu wypracowała w tym segmencie blisko 6 mln zł zysku netto (wzrost o 13%).

Dużo uwagi w pierwszym kwartale NEUCA poświęciła inwestycjom w nowe biznesy, zorientowane na pacjenta. Spółka w lutym powiększyła sieć przychodni lekarskich Świat Zdrowia do 31 placówek, dzięki przejęciu Medical Management. Firma, w którą zainwestowała Grupa prowadzi 8 przychodni lekarskich w Warszawie i w okolicach.

Istotnym z punktu widzenia rozwoju segmentu podstawowej opieki medycznej jest przełom w pracach nad projektem telemedycznym. W maju Grupa rozpoczęła wdrożenie urządzenia Diabdis, które ma pomóc diabetykom w zdalnym monitorowaniu cukrzycy.

 - Inwestycje skierowane w rozwój biznesów dedykowanych pacjentom są odpowiedzią na potrzeby naszych strategicznych klientów – niezależnych aptekarzy. To właśnie na nich niezmiennie koncentruje się nasza uwaga. W pierwszym kwartale udało się nam kolejny raz poprawić wyniki badań satysfakcji klienta. Lepsza jakość serwisu i oferty bezpośrednio wpływa też na pozycję rynkową Grupy oraz realizację naszej misji polegającej na zapewnieniu lepszej przyszłości wszystkim niezależnym aptekom w Polsce – mówi Piotr Sucharski, Prezes Grupy NEUCA.

KOMENTARZE
Newsletter