Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NEUCA realizuje swój plan w pierwszym półroczu
NEUCA realizuje swój plan w pierwszym półroczu
Podczas gdy większości wakacje kojarzą się z sezonem urlopowym, uśpieniem branży, trudnościami w skontaktowaniu się z kimkolwiek w jakiejkolwiek firmie, wiele przedsiębiorstw rozlicza się przed sobą i mediami ze swoich wyników finansowych za pierwszą część roku. Tak też 29. sierpnia 2016 zrobiła NEUCA na otwartym spotkaniu prasowym w Warszawie.

 

W pierwszym półroczu 2016 r. NEUCA wypracowała 56,8 mln zł zysku netto, czyli o 6% więcej niż przed rokiem. Bez uwzględnienia zdarzeń jednorazowych dynamika wyniku netto grupy wyniosła ponad 4%. NEUCA zrealizowała 52% prognozy finansowej zakładającej zysk netto w 2016 r. na poziomie 110 mln zł bez zdarzeń jednorazowych. Spółka zanotowała istotny wzrost rentowności na poziomie marży brutto, która wyniosła w pierwszym półroczu 10,07% i była wyższa o 0,64 pkt proc. niż w analogicznym okresie w 2015 r. W samym drugim kwartale tego roku marża brutto sięgnęła 10,51% (dla porównania - 9,71% w drugim kwartale 2015 r.). Wyższa marża to w dużej mierze efekt wzrostu znaczenia produktów własnych i znacznego udziału nowych inicjatyw biznesowych w wynikach grupy. 

W segmencie produktów własnych NEUCA osiągnęła 12,1 mln zł zysku netto w pierwszym półroczu 2016 r., czyli o 26% więcej niż przed rokiem. Sprzedaż do aptek wyniosła 52,9 mln zł, przy 42,7 mln zł w pierwszym półroczu 2015 r. (24% wzrost r/r). NEUCA w pierwszej połowie roku zrealizowała szereg inwestycji w biznesy oferujące usługi dla pacjenta. Od stycznia do lipca zainwestowała w 26 przychodni lekarskich, zwiększając tym samym liczebność sieci przychodni Świat Zdrowia do 48 placówek. W maju spółka wdrożyła urządzenie telemedyczne Diabdis, dedykowane diabetykom. Z kolei w lipcu NEUCA wprowadziła markę Pratia dla firm z segmentu badań klinicznych należących do grupy.

NEUCA w pierwszym półroczu poprawiła swoje wyniki finansowe na wszystkich poziomach rentowności. Istotnym czynnikiem wzrostu wyników jest pozycja grupy na rynku, szczególnie w segmencie aptek niezależnych, które są strategicznymi partnerami spółki. NEUCA odnotowuje wysokie wskaźniki satysfakcji klienta mierzone przez niezależną firmę badawczą IMS Health oraz poszerza zasięg swoich programów partnerskich (Zysk+, Partner+, Regionalne Programy Marketingowe). Na koniec czerwca uczestniczyło w nich ponad 41% wszystkich aptek niezależnych.

Poprawa jakości obsługi oraz pogłębianie relacji z niezależnymi farmaceutami sprzyja umocnieniu pozycji grupy w tym segmencie. W drugim kwartale spółka miała prawie 30% udziałów wśród aptek niezależnych w porównaniu do 27% w analogicznym okresie przed rokiem. Na całym rynku hurtu aptecznego jej udziały w drugim kwartale bieżącego roku wynosiły blisko 28%.

Podstawowe wyniki finansowe przedstawia poniższa tabela:

 

(mln zł)

1H2016

1H2015

zmiana  % r/r

2Q 2016

2Q 2015

zmiana % r/r

Przychody ze sprzedaży

3534,1

3583,0  

-1,4%

1 675,0

1 698,1

-1,4%

zysk brutto ze sprzedaży

356,0

337,9

5%

176,0

164,8

7%

EBITDA

88,9

79,1

12 %

36,5

33,2

10%

EBIT

74,0

64,7

14%

28,9

25,8

12%

wynik netto

56,8

53,6

6%

21,6

21,5

1%

 

Wyniki bez zdarzeń jednorazowych przedstawia z kolei ta tabela:

 


(mln zł)

1H 2016
skoryg.

1H 2015
skoryg.

zmiana % r/r

2Q 2016
skoryg.

2Q 2015
skoryg.

zmiana % r/r

Przychody
ze sprzedaży

3534,1

3583,0  

-1,4%

1 675,0

1 698,1

-1,4%

zysk brutto

ze sprzedaży

356,0

337,9

5%

176,0

164,8

7%

EBITDA

88,9

80,1

11%

36,5

33,2

10%

EBIT

74,0

65,7

13%

28,9

25,8

12%

wynik netto

56,8

54,4

4%

21,6

21,5

1%

 

Jednym z fundamentów budowy wyniku finansowego i rentowności jest również  segment produktów własnych. Obecnie ich udział w łącznym zysku netto grupy to ponad 20%. W pierwszym półroczu trwały prace, związane z optymalizacją portfolio oraz zwiększeniem rotacji produktów w aptekach. W efekcie przychody ze sprzedaży z tego obszaru w pierwszych sześciu miesiącach roku wzrosły o 24% do blisko 53 mln zł, przy jednoczesnym planowanym wyhamowaniu dynamiki nowych wdrożeń.

W pierwszej połowie roku NEUCA wiele uwagi poświeciła inwestycjom w biznesy zorientowane na pacjenta. Od początku roku liczba przychodni powiększyła się o 26 placówek. Obecnie jest ich 48 i obsługują one już blisko 107 tysięcy pacjentów w siedmiu województwach.

Z kolei w maju grupa wprowadziła na rynek innowacyjne urządzenie Diabdis, dedykowane diabetykom. Nowe rozwiązanie działające w systemie telemedycznym spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród pacjentów. Do lipca zarejestrowanych w systemie było ponad 700 pacjentów.

- Nowe biznesy mają długoterminową perspektywę i ich wyraźnego udziału w budowę wyniku wartości grupy oczekujemy dopiero za kilka lat. Jednak już dziś widzimy pozytywny wpływ we wzroście marży brutto wyniku przychodni lekarskich i segmentu badań klinicznych. Znaczącą rolę w zwiększaniu rentowności pełnią produkty własne, które obecnie traktujemy jako podstawowy obszar naszej działalności. Na przykładzie tego segmentu udowodniliśmy, że potrafimy rozwijać nowe inicjatywy biznesowe i dzięki nim rozszerzać ofertę dla naszych strategicznych klientów – niezależnych farmaceutów – mówi Piotr Sucharski, Prezes Zarządu NEUCA. 

Źródła

Informacja prasowa,  29 sierpnia 2016 r.

KOMENTARZE
Newsletter