Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Naturalne...ale genetycznie zmodyfikowane?
Naturalne...ale genetycznie zmodyfikowane?
Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, gdzie stanowi istotny składnik miejscowych kuchni. W Polsce jest wciąż mniej popularny - ze względu na warunki, uprawy ograniczone są w Europie do wybranych terenów. Zawiera dużo skrobi i jest bogatym źródłem flawonoidów oraz błonnika. Batat, czyli słodki ziemniak, nazywany jest naturalnym organizmem zmodyfikowanym genetycznie. Badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu w Gandawie wskazują, że w jego materiale genetycznym obecne są geny pochodzące z bakterii Agrobacterium.

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost wydajności metod sekwencjonowania i analizy genów. Rozwój technik biologii molekularnej i inżynierii genetycznej pozwala na coraz częstszą identyfikację tzw. horyzontalnego transferu. Transfer taki, zwany również lateralnym lub poziomym, związany jest z przekazaniem materiału genetycznego pomiędzy dwoma różnymi gatunkami organizmów pozostających z sobą w ścisłej relacji ekologicznej. Zjawisko to jest odpowiedzialne za wykształcenie cech niezwykle istotnych w aspekcie procesów ewolucji, np. oporność na antybiotyki czy też zdolność do procesu fotosyntezy.

W trakcie badań genomu ziemniaka słodkiego, które były prowadzone w kontekście poszukiwań podłoża chorób wirusowych, naukowcy odkryli „obcy” DNA. Ustalono że wykryte fragmenty nie są efektem zanieczyszczenia, ale stanowią integralną część genomu. W badaniach posłużono się bibliotekami opartymi na sztucznych chromosomach bakteryjnych oraz takimi technikami, jak tradycyjna i ilościowa reakcja PCR, Southern blotting, chromosome walking (tzw. spacer po chromosomie) i metody sekwencjonowania. Zidentyfikowano dwa różne regiony, które nazwano IbT-DNA1 i IbT-DNA2.

Ustalono, że „obce” sekwencje pochodzą z bakterii gatunku Agrobacterium. Wykazano, że wykryte fragmenty DNA są biologicznie aktywne, co może wskazywać, że pozwalają roślinie uzyskać określone korzystne właściwości, wyselekcjonowane przez rolników w procesie udomowienia. Wyniki badań zostały przedstawione w pracy „The genome of cultivated sweet potato contains Agrobacterium T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop”, która już niebawem ukaże się w czasopiśmie Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS).

Agrobacterium to rodzaj bakterii fitopatogenicznych o szerokim spektrum działania. Należą one do grupy pałeczek gram-ujemnych. Wykazują zdolność do przekazania atakowanemu organizmowi plazmidu, który następnie ulega integracji z genomem gospodarza. Plazmid taki, Ti lub Ri (w zależności od gatunku bakterii) nosi w sobie fragment o nazwie T-DNA (ang. transfer DNA), który zawiera sekwencje genów przekazywanych komórkom roślinnym.

Wykorzystywany przez Agrobacterium mechanizm włączenia swego DNA do materiału genetycznego w komórkach gospodarza jest podstawą modnej obecnie technologii wytwarzania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO, ang. genetic modified organism). Wykrycie T-DNA w genomie ziemniaka słodkiego pokazuje jednak, że rozpowszechniona w dzisiejszej biotechnologii metoda została wykorzystana przez naturę już tysiące lat temu.  

– Naturalna obecność T-DNA Agrobacterium w słodkim ziemniaku oraz jego dziedziczenie w czasie ewolucji jest pięknym przykładem na możliwość przenikania DNA przez bariery międzygatunkowe. To pokazuje, że modyfikacje genetyczne są również możliwe w przyrodzie - mówi prof. Lieve Gheysen, współautorka badań.

 Jednocześnie zwraca jednak uwagę, że GMO stworzone przez człowieka ma cechy doskonale znane - badacz wie, co wprowadza do modyfikowanego organizmu. „Naturalne” GMO, takie jak bataty, wydają się wykraczać poza sferę kontroli przez człowieka. Autorzy badań uważają, że odkrycie powstałych w sposób całkowicie naturalny roślin transgenicznych, które są szeroko rozpowszechnione w codziennej konsumpcji, może zmienić punkt widzenia sceptyków w kwestii bezpieczeństwa upraw żywności modyfikowanej genetycznie.

Źródła

http://www.sciencedaily.com/releases/2015/04/150421084204.htm

Tina Kyndt, Dora Quispe, Hong Zhai, Robert Jarret, Marc Ghislain, Qingchang Liu, Godelieve Gheysen, Jan F. Kreuze. The genome of cultivated sweet potato contains Agrobacterium T-DNAs with expressed genes: An example of a naturally transgenic food crop. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2015; 201419685

http://slodkokwasny.com/skladniki-kuchni-azjatyckiej/batat-slodki-ziemniak/

http://www.eurekalert.org/multimedia/pub/40336.php

KOMENTARZE
Newsletter