Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nasza relacja z II Konferencji Biotechnologicznej BioBetter
16 kwietnia w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odbyła się druga już edycja Konferencji Biotechnologicznej BioBetter, będącej inicjatywą Studenckiego Koła Naukowego BioBetter, działającego przy Zakładzie Biologii Nowotworów UM. Swoją obecnością na wydarzeniu zaszczycili wybitni eksperci, m.in. z zakresu onkologii oraz badań prenatalnych. Wszystkim wystąpieniom konferencyjnym przyświecała jedna tematyka: „przedłużanie życia na każdym jego etapie dzięki osiągnięciom biotechnologii”. Czynny udział w konferencji mogli wziąć także studenci. Na najlepszych czekały cenne nagrody.

 

Konferencja tradycyjnie rozpoczęła się od uroczystego powitania uczestników. Wśród nich znaleźli się zarówno studenci biorący bierny udział, jak i ci, którzy uzyskali możliwość wystąpienia ustnego lub zaprezentowania swojej pracy w formie plakatu. Obie te kategorie objęte były konkursem. Główną nagrodą za najlepszą prelekcję konferencyjną był miesięczny kurs na dowolnie wybraną technikę laboratoryjną, ufundowany przez firmę Celther Polska. Każdy z uczestników mógł wziąć również udział w konkursie na najlepsze zdjęcie z konferencji. Na zwycięzcę czekała nagroda w formie kosmetyków ufundowanych przez firmę Pharmaceris.

Pierwszy blok tematyczny konferencji - okres prenatalny, zapoczątkowała dr n. med. Monika Jurkowska - kierownik Laboratorium NZOZ Genomed oraz specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej. Ogromna wiedza, jaką posiada w tej tematyce wynika z jej zainteresowań genetyczną prenatalną diagnostyką nieinwazyjną, genetycznymi predyspozycjami do nowotworów oraz diagnostyką molekularną z wykorzystaniem technologii NGS w medycynie spersonalizowanej. W pierwszym bloku swoje wystąpienia wygłosili również studenci, m.in. Rafał Matusiak - zdobywca trzeciego miejsca w konkursie na najlepszą prelekcję. Tematem jego wystąpienia była „Optymalizacja hodowli 3D komórek ludzkich na matrycy z alginianem”.

Okres dziecięcy – tak brzmiał kolejny blok tematyczny. Wykład ekspercki w tej części został poprowadzony przez wybitnego specjalistę chorób wewnętrznych i alergologa - prof. zw. dr hab. n. med. Rafała Pawliczaka. W swojej pracy zajmuje się on głównie mechanizmami procesów zapalnych w układzie oddechowym, a aktualnie specjalizuje się w chorobach płuc u dzieci. Mimo braku fizycznej obecności na konferencji, profesor połączył się z uczestnikami za pomocą Internetu i w ten nietypowy sposób opowiedział o chorobach alergicznych i ich podłożu genetycznym oraz czynnikach środowiskowych wpływających na rozwój astmy u dzieci. Prelekcję w tym bloku, pt. „Badanie profilu ekspresji genów u pacjentów z chorobą Niemanna-Picka typu C” wygłosiła również Katarzyna Hetmańczyk, której komisja przyznała drugie miejsce w rywalizacji o najlepsze ustne wystąpienie.

Ekspertem trzeciego bloku tematycznego – onkologii, był lek. med. Wojciech Kuncman, będący w trakcie specjalizacji z patomorfologii, zajmujący się diagnostyką chorób onkologicznych. W swoim wystąpieniu skupił się on głównie na raku piersi oraz czynniku RANKL w odniesieniu zarówno do raka piersi, jak i raka kości, a także udziale układu odpornościowego w nowotworzeniu oraz przyszłości badań nad rakiem.

Czwarty blok – innowacyjne terapie, rozpoczął swoim eksperckim wystąpieniem dr Maciej Szydłowski, adiunkt w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Jego naukowe zainteresowania dotyczą molekularnych mechanizmów powiązanych z patogenezą chorób nowotworowych. Podczas konferencji wygłosił wykład pt. „Obiecujące strategie immunoterapii w onkologii”.

W ostatnim, piątym bloku tematycznym - zdrowe starzenie, wystąpienie na temat leczenia nadciśnienia tętniczego zaprezentowała dr n. med. Agata Bielecka-Dąbrowa, adiunkt w Zakładzie Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tej części znalazła się również zwyciężczyni w konkursie na najlepszą prelekcjęKarolina Szafrańska. Przedstawiona przez nią prezentacja pt. „Badanie morfologii śródbłonka zatok wątroby przy wykorzystaniu mikroskopii sił atomowych oraz mikroskopii fluorescencyjnej” zdobyła główną nagrodę konferencji.

W konkursie na najlepszy plakat konferencyjny zwyciężyła Aneta Dąbrowska. 

II edycja Konferencji Biotechnologicznej BioBetter zakończyła się ogłoszeniem wyników oraz uroczystym wręczeniem nagród. Zwycięzcom, jak również organizatorom serdecznie gratulujemy wysokiego poziomu wystąpień oraz świetnej organizacji. Jak się dowiedzieliśmy, za rok, również 16 kwietnia odbędzie się kolejna edycja BioBetter. Organizatorzy zapowiadają także więcej nagród i konkursów. Już teraz zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia czynnego udziału oraz planowania swoich wystąpień. 

 

Partnerzy II Konferencji Biotechnologicznej BioBetter:

Roche Polska Sp.z o.o – główny sponsor konferencji

Linegal Chemicals Sp.z o.o.

Carl Roth GmbH

STN UM w Łodzi

Pharmaceris

Młodzi w  Łodzi

Boost Biotech

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter