Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
NanoVelos rozpoczyna przygotowania projektu POLEPI do wprowadzenia do fazy badań przedklinicznych w standardzie GLP
NanoVelos, spółka zależna NanoGroup – notowanej na głównym rynku GPW grupy spółek biotechnologicznych – poinformowała o otrzymaniu raportu z badań in vivo nad POLEPI, który jest pierwszym kandydatem na nowy lek stworzonym w ramach platformy Drug Delivery. Zespół wytypował formulację nanocząstek z epirubicyną jako kandydata do produkcji w standardzie GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych) i badań przedklinicznych w standardzie GLP (Dobrych Praktyk Laboratoryjnych).

 

 

POLEPI to najbardziej zaawansowany projekt spółki NanoVelos. To innowacyjne rozwiązanie polega na enkapsulowaniu (umieszczaniu) w nanocząstkach polisacharydowych epirubicyny, która jest powszechnie stosowanym cytostatykiem, znajdującym swoje zastosowanie w leczeniu m.in. nowotworów piersi, jajnika czy jelita grubego.

W ramach prac laboratoryjnych opracowano strukturę nanocząstki charakteryzującą się wysoką wydajnością wiązania leku oraz powtarzalnością procesu. Główne założenia projektu, tj. stopniowe uwalnianie leku prowadzące do zmniejszonej przeżywalności komórek nowotworowych, zostały potwierdzone w badaniach in vitro, na modelowej linii komórek nowotworu jajnika.

– Otrzymana przez nasz zespół innowacyjna struktura nanocząstek wpisuje się w aktualne kierunki rozwoju medycyny, szczególnie z obszaru onkologii. Struktura nanocząstki została tak zaprojektowana, aby umożliwić ograniczenie efektów ubocznych terapii. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest prostota procesu technologicznego opartego o zjawisko samoorganizacji materii, a przez to niższa cena w porównaniu do innych nanoformulacji cytostatyków – mówi prof. Tomasz Ciach, założyciel NanoVelos oraz Członek Zarządu NanoGroup.

– Aktualnie obserwowane trendy w leczeniu chorób nowotworowych wskazują na powrót stosowania klasycznych leków cytostatycznych w nowej, ulepszonej formie. Z tego powodu proponowany przez spółkę sposób rozwoju nowych postaci leków generycznych idealnie wpisuję się w ten nurt – dodaje prof. Piotr Rutkowski, Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii-Instytucie im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W badaniach na zwierzętach (in vivo) wykazano, że enkapsulacja epirubicyny w nanocząstki dekstranowe umożliwia podanie dwukrotnie większej liczby dawek leku w porównaniu do klasycznej epirubicyny, co świadczy o zmniejszonej toksyczności, potwierdzonej badaniami histopatologicznymi. Istotną obserwacją jest również zwiększenie skuteczności przeciwnowotworowej. Podanie już pierwszej dawki epirubicyny w formie enkapsulowanej w nanocząstki dekstranowe prowadziło do zmniejszenia guza średnio o 4%, a po 4-6 podaniach średnio nawet o ponad 35% w odniesieniu do wyjściowej objętości guza.

– Najistotniejszymi rezultatami realizowanego projektu są większą skuteczność przeciwnowotworowa epirubicyny enkapsulowanej w nanocząstki w porównaniu do klasycznego leku oraz zmniejszenie działań ubocznych i dłuższa przeżywalność po leczeniu – mówi prof. Małgorzata Brzóska, kierownik badań in vivo prowadzonych w Centrum Medycyny Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Kolejnym krokiem NanoVelos będzie skierowanie Polepi do produkcji w standardzie GMP (Dobrych Praktyk Produkcyjnych), a następnie do badań przedklinicznych w standardzie GLP (Dobrych Praktyk Laboratoryjnych) spełniając tym samym międzynarodowe standardy zarówno w kontekście badań i rozwoju leków, jak i aspektów technicznych późniejszej rejestracji produktów leczniczych.

– To kolejny krok milowy, który pokazuje, że NanoGroup rozwija się zgodnie z planem. Docelowo efektem prowadzonych badań nad POLEPI ma być umowa partneringowa, której podpisanie planujemy na I półrocze 2019 r. Nie wykluczamy jednak, że jeśli utrzymamy obecne wysokie tempo prac – uda nam się podpisać umowę wcześniej. Już teraz w ramach platformy Drug Delivery rozwijane są kolejne rozwiązania, które będą potencjalnymi kandydatami na nowe leki – mówi Marek Borzestowski, Prezes Zarządu NanoGroup.

KOMENTARZE
Newsletter