Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wielofunkcyjny nośnik do walki z nowotworami
Naukowcy opracowali innowacyjny, kompleksowy nano nośnik do transportu aktywnych molekuł, który można będzie wykorzystywać w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych.

Uczeni z amerykańskiego University of Cincinnati, we współpracy z innymi ośrodkami, zarówno amerykańskimi jak i chińskimi, opracowali innowacyjną strukturę nośnika posiadającego dwie zróżnicowane powierzchnie, zewnętrzną oraz wewnętrzną. Taki nano‑nośnik pozwala na jednoczesny transport różnych molekuł aktywnych, które mogą kompleksowo oddziaływać z komórkami zmienionymi nowotworowo.

Zaprojektowana struktura ma formę wydłużonego pęcherzyka o dwóch powierzchniach, na zewnątrz i wewnątrz niej, które mogą służyć jako miejsce przyczepienia różnego typu transportowanych cząstek. Dodatkowo wnętrze struktury stanowi przestrzeń dla innych związków, na przykład leku. Dzięki takiej konstrukcji, nano‑forma może przenosić jednocześnie biomolekuły oddziałujące specyficznie tylko z komórkami nowotworowymi, a więc czynniki naprowadzające na zmienione chorobowo miejsca, znaczniki fluorescencyjne pozwalające na obrazowanie, a także związki cytotoksyczne, które niszczą komórki w miejscu ich uwolnienia.

W strukturze nośników wykorzystano znane nano‑materiały takie jak grafen, tlenki żelaza, krzem i inne materiały polimerowe. Chociaż nośniki są mniejsze niż pojedyncza komórka, to opracowana przez naukowców forma, zawierająca w swej budowie odmienne chemicznie i funkcjonalnie powierzchnie, pozwala na jednoczesny transport zróżnicowanych molekuł. Można w ten sposób nie tylko zapewnić możliwość łatwego obrazowania i naprowadzania nośnika na komórki nowotworowe, ale także transportować we wnętrzu leki, które zostaną uwolnione w kontrolowany sposób we właściwym miejscu w organizmie.

Osiągnięcie naukowców zostało zaprezentowane w ostatnich dniach na konferencji w Montrealu. Jeżeli praktyka potwierdzi efektywność działania nano‑nośnika, ma on szanse ułatwić i przyspieszyć procedury diagnostyki, obrazowania i celowanej terapii w chorobach nowotworowych.

Źródła

www.fiercebiotech.com

www.uc.edu

KOMENTARZE
Newsletter