Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Molecure potwierdziło funkcjonalność in vitro kolejnej cząsteczki rozwijanej w ramach platformy mRNA
Molecure potwierdziło funkcjonalność in vitro kolejnej cząsteczki rozwijanej w ramach platf

Molecure S.A., firma biotechnologiczna odkrywająca i rozwijająca leki do etapu klinicznego, która wykorzystuje unikalne na świecie kompetencje w zakresie chemii medycznej i biologii do poszukiwania oraz opracowywania pierwszych w swojej klasie leków małocząsteczkowych bezpośrednio modulujących aktywność białek oraz translację mRNA w terapii wielu nieuleczalnych chorób, potwierdziła w testach in vitro zdolność do łączenia z celem i skuteczność drugiej cząsteczki w zahamowaniu mechanizmu translacji patologicznego białka związkami celującymi w mRNA kodujące to białko. Jest to kolejny sukces w rozwoju platformy mRNA oraz jeden z celów strategicznych spółki na lata 2023-2025.

– Odkrycie kolejnej skutecznej molekuły dla drugiego potwierdzonego targetu biologicznego mRNA, potwierdzone w testach in vitro, jest efektem ogromnego zaangażowania oraz innowacyjnego podejścia naszego zespołu w poszukiwaniu nowych cząsteczek modulujących translacyjną funkcję mRNA. W grudniu 2023 r. uzyskaliśmy pozytywne wyniki in vitro dla pierwszej z naszych cząsteczek, a zaledwie kilka miesięcy później potwierdziliśmy zahamowanie translacji dla kolejnej cząsteczki celującej w inny target mRNA. Jest to niewątpliwie dowód na szerokie kompetencje naukowe naszego zespołu oraz wysoką jakość procesów projektowania leków, które usprawniamy dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi AI oraz metod obliczeniowych. W technologii małych cząsteczek celujących w mRNA jesteśmy w europejskiej, a nawet światowej awangardzie i widzimy duży potencjał komercyjny platformy mRNA. Na konferencji BIO International Convention w San Diego, która odbyła się na początku czerwca, mieliśmy wiele spotkań z przedstawicielami firm zainteresowanych współpracą w zakresie platformy mRNA, większość to Big Pharma. Obserwujemy, że duże transakcje partneringowe w tym obszarze zawierane są już na bardzo wczesnym etapie rozwoju. Dlatego zakładamy, że zgodnie z naszą strategią, pozwoli nam to zintensyfikować rozmowy partneringowe i zwiększy prawdopodobieństwo nawiązania atrakcyjnej komercyjnie współpracy z dużym partnerem branżowym. Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozmów, jakie przeprowadziliśmy w trakcie ostatniego BIO w USA z potencjalnymi partnerami w odniesieniu do naszego pipeline programów badawczych – mówi dr Zbigniew Zasłona, CSO Molecure S.A.

Molecure w obszarze platformy mRNA rozważa kilka modeli komercjalizacji, w tym usługowy oparty o generowanie przychodów ze współpracy w zakresie rozwoju celów mRNA wybranych przez partnera, które dzięki wykorzystaniu platformy wspieranej narzędziami AI spółka może walidować, a następnie projektować i optymalizować cząsteczki oddziałujące z tymi celami. Innym modelem jest klasyczne udzielenie partnerowi licencji na nowo odkrywane przez Molecure cząsteczki bezpośrednio modelujące funkcje mRNA. Molecure jest jedną z niewielu firm biotechnologicznych na świecie, które rozwijają leki małocząsteczkowe bezpośrednio oddziaływujące z celami mRNA.

Źródła

Fot. https://pixabay.com/pl/illustrations/ai-generowane-chemia-badania-nauka-8757195/

KOMENTARZE
Newsletter