Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Minister gospodarki i prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyrażają swoje wsparcie dla lokalnego biosektora
Minister gospodarki i prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej wyrażają swoje wsparcie dla l
Janusz Piechociński, obecny minister gospodarki i wicepremier, oraz prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) i doradca społeczny Prezydenta RP objęli swoim patronatem BioForum 2014 - największe w Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW) spotkania sektora life science.

Głównym celem BioForum 2014 jest wspieranie małych i średnich firm sektora life science w budowaniu nowoczesnego i dynamicznego biobiznesu, a w konsekwencji rozwój całego regionu EŚW. Oczywiście nie jest możliwe osiągnięcie tego celu bez oparcia się na szeroko rozumianym partnerstwie. Rozumieją to także przedstawiciele polskich władz.

 

Patronat ministra gospodarki to dowód na rosnące znaczenie sektora biotechnologicznego w całym obszarze polskiej gospodarki. Jest to również próba wskazania kierunków, w których Polska, największa gospodarka regionu EŚW ma się rozwijać. To także gwarancja wysokiego poziomu imprezy w regionie.

 

Janusz Piechociński obejmuje patronatem BioForum nie pierwszy raz. Jest to dowód na to, że impreza spełniała do tej pory stawiane jej wymagania oraz pozostaje ważnym wydarzeniem z pogranicza światów biznesu i nauki w naszym regionie.

 

Prof. Maciej Żylicz od 2005 roku pełni funkcję prezesa FNP, a w 2010 roku objął stanowisko społecznego doradcy Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Zapytany, na czym skupia się działalność FNP, prof. Żylicz odpowiada: "W tej chwili mamy trzy główne cele Fundacji. Pierwszy to jest wspieranie najlepszych uczonych. Drugi to inwestowanie w infrastrukturę. (...) Trzecim elementem jest komercjalizacja badań. Mamy już na koncie kilka programów, które dotyczyły komercjalizacji wyników badań naukowych. Na przykład w ramach programu Innowator wsparliśmy kilkanaście projektów, z których kilka przekształciło się w bardzo interesujące, innowacyjne firmy, takie jak np. Apeiron Synthesis, czy Medicalgorithmics S.A."

 

FNP swoim profilem działania idealnie wpasowuję się w założenia BioForum, które również stawia sobie za cel łączenie środowiska akademickiego ze środowiskiem biznesowym w celu promowania rynkowej innowacyjności. Dlatego prof. Żylicz zdecydował się na objęcie imprezy swoim patronatem.

 

BioForum 2014 odbędzie się 28 i 29 maja w Łodzi. Najświeższe informacje o tym wydarzeniu dostępne są na jego oficjalnej stronie internetowej: http://cebioforum.pl/

prof. Maciej Żylicz Janusz Piechociński

 

KOMENTARZE
Newsletter