Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Marcin Szumowski i Rafał Kamiński z zarządu OncoArendi kupili akcje spółki
Marcin Szumowski i Rafał Kamiński z zarządu OncoArendi kupili akcje spółki

17 maja br. spółka OncoArendi poinformowała o nabyciu przez dwóch jej menadżerów łącznie ponad 3,5 tys. akcji firmy za kwotę ok. 165 tys. zł. Prezes zarządu, CEO – Marcin Szumowski kupił 3 tys. akcji za kwotę ok. 140 tys. zł, natomiast Rafał Kamiński – członek zarządu, CSO kupił 527 akcji za kwotę ok. 25 tys. zł. Marcin Szumowski, będący też współzałożycielem spółki, jest istotnym akcjonariuszem posiadającym po zakupie 1 065 000 akcji OncoArendi. Rafał Kamiński, pełniący funkcję dyrektora ds. naukowych (CSO) od stycznia 2020 r., a od kwietnia 2020 r. funkcję członka zarządu, wcześniej nie posiadał akcji spółki.

 

Menadżerowie podkreślają, że decyzja ma swoje podłoże w silnej wierze w spółkę i jej duży potencjał do wzrostu wartości. Szczególnie podkreślany jest także nowy, przyszłościowy aspekt strategii związany z rozwojem firmy w kierunku leków małocząsteczkowych celujących w mRNA. W związku z dobrymi perspektywami oraz planami dalszego rozwoju Marcin Szumowski oraz Rafał Kamiński podjęli decyzję o nabyciu akcji spółki. – Ubiegły rok był przełomowy dla OncoArendi. Dotrzymaliśmy słowa danego inwestorom i podpisaliśmy historyczny kontrakt z Galapagos NV. Jest to globalna umowa licencyjna o najwyższej, jak dotąd, wartości w polskiej biotechnologii. Wiążemy z tą umową bardzo duże nadzieje. Jeśli rezultaty osiągane w badaniach klinicznych związku GLPG4716 (do niedawna OATD-01) będą pomyślne, to spodziewamy się znaczącego strumienia przychodów w ciągu najbliższych kilku lat – mówi Marcin Szumowski, prezes zarządu OncoArendi Therapeutics S.A.

Cząsteczka GLPG4716, wcześniej OATD-01, jest wiodącym i najbardziej zaawansowanym projektem Galapagos w chorobach włóknieniowych i zmierza do rozpoczęcia II fazy badań klinicznych, co ostatnio belgijski partner potwierdził w trakcie konferencji inwestorskiej. – Po wielkim sukcesie, jakim było nawiązanie współpracy z Galapagos, przystąpiliśmy do precyzowania strategii rozwoju na lata 2021-2025. Szczególnie duży potencjał widzimy w nowym i kluczowym z punktu widzenia budowania wartości obszarze, czyli rozwoju rewolucyjnej platformy technologicznej, skupionej na odkrywaniu leków małocząsteczkowych celujących w mRNA. Jestem przekonany o dalszym wzroście wartości OncoArendi, który wypracujemy, realizując konsekwentnie nasze plany strategiczne w tych atrakcyjnych obszarach – dodaje Marcin Szumowski.

– W 2020 r. uwaga całego świata skoncentrowała się na mRNA w związku z opracowywaniem przełomowych szczepionek przeciwko COVID-19, wykorzystujących tę innowacyjną technologię. Samo mRNA oraz terapeutyczny potencjał celowania w jego fragmenty są przedmiotem badań biotechnologów już od nieco dłuższego czasu. Wciąż są to badania na relatywnie wczesnym etapie, ale skutecznie wzbudzają zainteresowanie największych graczy ze świata farmacji i biotechnologii. W OncoArendi również uważnie śledziliśmy ten obszar, przeanalizowaliśmy nasze zasoby i potencjał rynkowy. Zdecydowaliśmy, że to jest kierunek, w którym chcemy podążać i dalej rozwijać nasze kompetencje. Oprócz współpracy z Galapagos oraz nowych planów strategicznych chciałbym również podkreślić, że nasz kolejny najbardziej zaawansowany program (czyli inhibitor arginazy OATD-02 z potencjałem zastosowania w terapiach immunoonkologicznych) jest na bardzo dobrej drodze, aby w niedalekiej perspektywie trafić do badań klinicznych. Te wszystkie zdarzenia i wynikający z nich potencjał przekonują mnie, aby jeszcze mocniej angażować się w spółkę, również kapitałowo – podsumowuje Rafał Kamiński, członek zarządu, dyrektor ds. naukowych OncoArendi Therapeutics S.A.

KOMENTARZE
Newsletter