Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Jak eksperymenty wpływają na postęp nauki?
O tym, jak ważne są eksperymenty wiedzą wszyscy. To właśnie dzięki nim możemy zweryfikować hipotezę badawczą lub sprawdzić naszą intuicję. Sam Leonardo Da Vinci pisał: "Doświadczenie nigdy nie myli. To jedynie twój osąd błądzi, spodziewając się rezultatów, które nie są bezpośrednim wynikiem twoich eksperymentów". Pomimo tak dużego postępu technologicznego ostatnich lat nadal mamy problemy z kontrolą wyników eksperymentu. Dlaczego? Ponieważ nigdy nie możemy być pewni wykorzystanej metody. Z tego względu tak ważne jest ciągłe poszukiwanie nowych sposobów, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnych wyników analiz.

 

Rola eksperymentu w procesie walidacji pomysłu

Podobną motywację, jak się okazało, miała chińska grupa badawcza z Uniwersytetu Xiamen, której praca dotycząca poszukiwania nowej nieinwazyjnej metody obrazowania zwłóknień wątroby została opublikowana w czasopiśmie Nature.

Złoty standard wykorzystywany do oceny zwłóknienia wątroby to obecnie biopsja. Metoda ta, choć popularna, ma pewne ograniczenia. Jest inwazyjna i często kojarzona z bólem oraz powikłaniami, które występują u 0,5% pacjentów oraz z poziomem śmiertelności 5,1%. Ponadto, badanie histologiczne nie przewiduje postępu włóknienia wątroby, co często uniemożliwia lekarzom oszacowanie tempa nasilania się choroby.

Innowacyjność metody zaproponowanej przez zespół polega na wykorzystaniu metody SPECT, czyli tomografii emisyjnej pojedynczych fotonów oraz receptora asialoglikoproteiny (ASGP-R), który jest dobrze znany u ssaków, dlatego został wykorzystany jako marker postępu choroby. Grupa skorelowała ekspresję ASGP-R z zawartością czterochlorku węgla (CCl4), jako znacznika wychwytu wątroby. Dzięki temu badacze byli w stanie określić zależność między postępem choroby, a zawartością kolagenu w wątrobie. Im mniej radioaktywnej cząsteczki wychwytywał narząd, tym większe było zaawansowanie choroby.

Choć badania były przeprowadzane na modelu mysim, naukowcy widzą w nich duży potencjał. Należy jednak pamiętać o tym, że dopóki grupa nie przeprowadzi takowych eksperymentów, nigdy nie będą w pełni przekonani o słuszności swojego pomysłu. Dlatego więc, warto eksperymentować!

Konkurs jedyny w swoim rodzaju

Aby młodzi ludzie mogli się o tym przekonać w praktyce, z okazji swoje 30-lecia, Adamed ogłosił konkurs adresowany do uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, w którym nagrodami głównymi są właśnie laboratoria biologiczne, chemiczne oraz fizyczne. To dzięki nim młodzież będzie w stanie zweryfikować własne naukowe pomysły.

Zadaniem zespołów będzie przygotowanie 2-3 minutowego filmu, przedstawiającego lekcję edukacyjną wraz ze scenariuszem na jeden z poniższych czterech tematów:

  • Chemia w kuchni i jedzeniu
  • Co by były gdyby? (o roli mikroorganizmów w świecie)
  • Z czego składa się Wszechświat?
  • Jak komórka przetwarza energię z pożywienia?

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12 czerwca br. na stronie grupy Adamed oraz na profilu na Facebooku ADAMED SmartUP. Proces wyboru laureatów jest dwuetapowy. Pierwszy z nich zakłada głosowanie online – internauci wybiorą 100 najciekawszych ich zdaniem filmów. Następnie pięcioosobowe jury wybierze 30 zwycięskich projektów, czyli laureatów nagrody głównej. Wyniki zostaną ogłoszone po wakacjach.  

Kapituła konkursowa weźmie pod uwagę takie kryteria, jak: pomysłowość, oryginalność́, kreatywność, poprawność merytoryczną, jakość i czytelność materiału video, a także liczbę zdobytych głosów w publicznym głosowaniu.

Autor: Joanna Jurek 

---------------------------------

O mecenasie konkursu

Grupa Adamed – w skład której wchodzi Adamed sp. z o.o., to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która została utworzona od podstaw na bazie polskiej myśli naukowej i własnych patentów, jest producentem ponad 250 produktów nowej generacji, oferowanych zarówno polskim jak i zagranicznym pacjentom z ponad 60 krajów świata. Posiada swoje przedstawicielstwa: w Rosji, Hiszpanii, Kazachstanie i na Ukrainie. Obecnie zatrudnia około 1600 osób. Od ponad 15 lat firma prowadzi własną innowacyjną działalność badawczo-rozwojową. Tworzy konsorcja naukowo-badawcze z wiodącymi uniwersytetami oraz instytutami naukowymi, w kraju i za granicą. Własność intelektualna firmy chroniona jest kilkudziesięcioma patentami.

ADAMED SmartUP  to projekt naukowo-edukacyjny skierowany do uczniów gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych, mający na celu popularyzację nauk ścisłych i przyrodniczych oraz wsparcie rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie uzdolnionej młodzieży. Podstawą inicjatywy jest platforma internetowa www.adamedsmartup.pl oraz program stypendialny przeznaczony dla osób w wieku 15-19 lat. Program patronatem honorowym objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Politechnika Warszawska, Polska Akademia Nauk, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warszawski, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Akademia Morska w Szczecinie.

KOMENTARZE
news

<Styczeń 2024>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
Newsletter