Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Innowacyjny projekt leczenia cukrzycy typu 2 z wykorzystaniem komórek macierzystych
Innowacyjny projekt leczenia cukrzycy typu 2 z wykorzystaniem komórek macierzystych

Szpital Pulsmed wraz z Centrum Kliniczno-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opracował projekt leczenia cukrzycy typu 2 oraz powikłań z nią związanych, który obecnie jest przedmiotem oceny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do dofinansowania badań.

Fot. Zbigniew Kowalczyk, źródło: Kliniki.pl

 

 

Cukrzyca – krótka charakterystyka

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna związana z nieprawidłową sekrecją insuliny lub zaburzeniem jej funkcjonowania. Jest schorzeniem uwarunkowanym genetycznie (najprawdopodobniej wielogenowo), a także środowiskowo, na skutek m.in. braku aktywności fizycznej lub niezdrowej diety. W patogenezę cukrzycy typu 2 zaangażowane są dwa podstawowe czynniki – oporność na insulinę w takich tkankach jak serce, wątroba, mięśnie szkieletowe, a także upośledzenie uwalniania insuliny. Należy ona do chorób dziedzicznych, ponieważ potomstwo może przejąć predyspozycje do jej wystąpienia. Duże znaczenie w jej rozwoju ma otyłość – częsta przyczyna insulinooporności. Co więcej, progresja cukrzycy lub jej nieleczenie sprzyja bardzo niebezpiecznym powikłaniom, takim jak: choroba wieńcowa, udar mózgu, zawał serca, retinopatia, angiopatia cukrzycowa, nefropatia czy neuropatia. Obecnie stosowane terapie skupiają się jedynie na postępowaniu objawowym, dlatego opracowanie skutecznej metody leczenia przyczyny jej rozwoju wydaje się jednym z najważniejszych zagadnień współczesnej medycyny.

 

Innowacyjna terapia

Nowoczesna terapia opracowana przez naukowców opiera się na zastosowaniu komórek macierzystych pochodzących z tkanki tłuszczowej – ADSC (ang. Adipose Derived Stem Cells), mających zdolność do różnicowania się w inne typy komórek, m.in. w komórki syntetyzujące anaboliczne hormony peptydowe. Badania wykazały, że tkanka tłuszczowa jest dużo bogatszym źródłem komórek macierzystych niż szpik kostny. W związku z tym liczba pobieranych komórek podczas jednego zabiegu mieści się w zakresie od 10 do 50 mln, co pozwala uniknąć długotrwałego etapu hodowania laboratoryjnego. Warto wspomnieć, że bankowanie nadmiaru otrzymanego materiału umożliwia wielokrotny przeszczep komórkowy, bez konieczności przeprowadzania ponownej lipoaspiracji.

– Innowacyjność metody dotyczy przede wszystkim leczenia przyczynowego cukrzycy, a nie objawowego w odróżnieniu od dotychczas wdrażanych procedur. Ze względu na łatwość pozyskiwania komórek, ich bardzo dużą ilość, dobrą dostępność oraz relatywnie niskie koszty w stosunku do innych nowoczesnych technik leczenia terapia komórkami macierzystymi wydaje się doskonałym sposobem leczenia cukrzycy typu 2. Najważniejsze powinno być jednak postępowanie profilaktyczne, mające na celu wyeliminowanie głównych przyczyn choroby – nadwagi i otyłości. Często są bowiem one następstwem cukrzycy, a w przypadku jej wystąpienia – sprzyjają pojawieniu się poważnych powikłań, skutkujących nawet niewydolnością narządów – przekonuje chirurg i bariatra Zbigniew Kowalczyk, właściciel szpitala prywatnego Pulsmed.

 

Wskazania

Leczenie komórkami macierzystymi jest przeznaczone dla osób chorujących na cukrzycę typu 2 ze zdiagnozowanymi przewlekłymi powikłaniami narządowymi, a także dla chorych, zagrożonych wystąpieniem poważnych powikłań narządowych lub u których zastosowane metody leczenia są nieefektywne i znacznie utrudniają/uniemożliwiają normalne funkcjonowanie.

Źródła
  1. Cecot N., Baruczkowska B. 2020. Wpływ uwarunkowań genetycznych i czynników środowiskowych na zachorowalność na cukrzycę typu 2. Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu, 3: 55-68.
  2. Małecki M.T. 2006. Otyłość – insulinooporność – cukrzyca typu 2. Kardiologia Polska, 64:  561-566.
  3. https://pulsmed.com.pl/br/projekt-leczenia-cukrzycy-typu-2/
  4. https://www.kliniki.pl/wiedza/leczniczy-tluszcz-o-komorkach-macierzystych-pozyskiwanych-z-tkanki-tluszczowej/
KOMENTARZE
news

<Grudzień 2022>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
VI Wigilia PTSF
2022-12-02 do 2022-12-04
5. Forum Nowoczesnej Diabetologii
2022-12-02 do 2022-12-03
3
4
5
6
Biotech Day on GPW
2022-12-06 do 2022-12-06
7
Beauty Innovations 2022
2022-12-07 do 2022-12-08
8
MEDmeetsTECH
2022-12-08 do 2022-12-08
10
11
12
POLISH TELEHEALTH ALLIANCE 2022
2022-12-12 do 2022-12-12
13
WEBINAR | Kosmetyki koszerne
2022-12-13 do 2022-12-13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
Newsletter