Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805
GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805
GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego nad innowacyjnym inhibitorem białka STAT3 w formulacji dożylnej – GLG-805 – w Projekcie TNBC. Badania mają na celu ustalenie bezpiecznej dawki leku oraz opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej. Zgodnie z harmonogramem prace badawcze potrwają 12 miesięcy.

 

 

Ponadto, GLG zawarło strategiczne porozumienie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, które ma na celu współpracę naukową i realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych mających na celu rozwój nowych technologii w zakresie terapii przeciwnowotworowych. Partnerzy planują wymieniać się wiedzą oraz udzielać wzajemnego wsparcia przy rozpoczętych badaniach lub projektach, wzmacniając tym samym osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

W ramach Projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer) GLG opracowuje lek w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT3 – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie negatywnego raka piersi.

– O ile forma doustna (GLG-801) jest substancją już znaną i stosowaną przy innego typu wskazaniach, o tyle formulacja dożylna (oznaczana jako GLG-805) została po raz pierwszy opracowana przez nasz zespół naukowy we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym – mówi Piotr Sobiś, Prezes Zarządu GLG Pharma S.A. – Poprzez stworzenie nowej formulacji tego leku mamy nadzieję na zwiększenie jego biodostępności oraz skuteczności. Oczekujemy, że zwiększy to szanse na powodzenie terapii – dodaje.

Podstawowym celem badań przedklinicznych, których wykonanie zostało powierzone Instytutowi Przemysłu Organicznego, będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych i toksykokinetycznych, co pozwoli na ustalenie bezpiecznej dawki podawanego leku. Zgodnie z harmonogramem, przewiduje się, że prace badawcze potrwają 12 miesięcy.

Równolegle do prowadzonych prac nad cząsteczką GLG-805, spółka kontynuuje prace nad GLG-801. Zakończony został pierwszy etap przygotowań do badania klinicznego – opracowanie finalnej wersji protokołu badania klinicznego z udziałem pacjentek ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym rakiem piersi.

Co więcej, w ubiegłych tygodniach GLG nawiązało strategiczną współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Porozumienie ma zapewnić m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych mających na celu rozwój nowych technologii w zakresie terapii przeciwnowotworowych, organizację kursów, szkoleń i konferencji poświęconych metodom badawczym i diagnostycznym, opracowanie publikacji naukowych oraz doradztwo w projektach. Ponadto, partnerzy wzajemnie zapewniają wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowania projektów ze środków unijnych i krajowych oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu wdrożenie wyników prac badawczych do praktyki.

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.

KOMENTARZE
Newsletter