Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Gala Mazowieckiego Klastra BTM-nasza relacja
03.10.2015 , Tagi: Mazowiecki Klaster BioTechMed
Gala Mazowieckiego Klastra BTM-nasza relacja
24 września 2015 roku w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk odbyła się Gala podsumowująca dotychczasową działalność Mazowieckiego Klastra BioTechMed. Przybyli na nią naukowcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele administracji publicznej dyskutowali na temat aktualnej kondycji branży life science nie tylko na Mazowszu, ale i w całej Polsce. Poruszyli także takie tematy jak perspektywy jej rozwoju i możliwości wsparcia współpracy nauki i biznesu.

Mazowiecki Klaster BioTechMed to sieć ściśle współpracujących ze sobą jednostek naukowych i gospodarczych. Działa on na terenie Mazowsza z inicjatywy BTM Innovations. Główny cel utworzenia Klastra to wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarach bio-tech-med i zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy nauką i biznesem.

Na początku Gali Doktor Marcin Szumowski, Prezes Spółki OncoArendi Therapeutics opowiedział o komercjalizacji badań i tworzeniu innowacji. Opierając się na swoich doświadczeniach z prowadzenia spółki w obszarze life sciences zwrócił uwagę na to jak jest to trudne i jak wysokie niesie ze sobą ryzyko, bowiem tylko jeden innowacyjny projekt na dziesięć ostatecznie trafia na rynek. Jako główną barierę w rozwoju tego rynku wymienił ryzyko technologiczne. Dr Szumowski podkreślił bowiem, że innowacyjny lek zawsze znajdzie swojego nabywcę, stąd też w przypadku projektów związanych z rozwojem nowych leków można w pełni pominąć ryzyko związane ze znalezieniem odbiorcy produktu.

Kolejnym wystąpieniem była prezentacja Łukasza Skroka z firmy BTM Innovations zatytułowana "Bringing innovation to life- Mazowsze źródłem potencjału w obszarze life science". Łukasz Skrok przedstawił w niej dane dotyczące innowacyjności Polski na tle innych krajów Unii Europejskiej. W oparciu o informacje z 2015 okazało się, że Polska zajmuje dziesiąte miejsce pod względem atrakcyjności lokowania prac badawczo- rozwojowych na jej terenie i wyprzedzają ją takie kraje jak Niemcy, Francja, czy Wielka Brytania. Łukasz Skrok podkreślił, że dystans Polski w stosunku do innych krajów jest wysoce zauważalny, a także wymienił potencjalne powody jego istnienia. Zwrócił uwagę na to, że w naszym kraju ignorujemy projekty mające na celu stopniowe poprawianie jakości produktów, które są już dostępne na rynku. Uznajemy je za niegodne uwagi, podczas gdy w Niemczech stanowią one znaczny segment rynku projektów badawczo-rozwojowych, co być może przesądza o pierwszym miejscu tego kraju w wyżej wspomnianym rankingu. Za kolejny powód uznany został stan naszej gospodarki, która to być może zwyczajnie nie jest gotowa na wdrażanie wyników działalności badawczo-rozwojowej w obszarze life-science, gdyż nie ma na nią popytu.  Swoją prezentację Łukasz Skrok zakończył jednak dość optymistycznym akcentem, przytaczając dane na temat tego, że ostatni rok był rekordowy pod względem  zarówno liczby, jak i wartości nowych spółek z obszaru life science, które zadebiutowały na giełdzie.

 

Następnie odbył się panel dyskusyjny zatytułowany „Transfer technologii i zarządzanie innowacjami”, któremu przewodził Tomasz Poniński- Prezes Zarządu funduszu inwestycyjnego Orenore Polska i Fundacji Innowacyjna Polska. Wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni oraz administracji publicznej. Żywa dyskusja uczestników doprowadziła do sformułowania kilku cennych wniosków, spośród których te najbardziej istotne dotyczyły rozwoju form komercjalizacji nauki w Polsce. Za niezwykle ważną część tego procesu uznano tworzenie się Klastrów, które to stanowią platformę kontaktu poszczególnych środowisk, wymiany informacji, a także ułatwiają zdefiniowanie potrzeb rynku. Zwrócono jednak uwagę na to, że idea klastrowania staje się nieco zdewaluowana- tworzy się ich zbyt wiele, przez co poszczególne jednostki mają zbyt mało wymierne efekty działania. Podkreślono jak bardzo istotne jest to, aby w obrębie poszczególnych Klastrów powstawały spójne wizje i by były one realizowane poprzez racjonalne działania. Uczestnicy Panelu uznali, że niezwykle ważne jest wzajemne zaufanie i zrozumienie potrzeb rynku, zwracając jednocześnie uwagę na to, że dość często brakuje profesjonalizmu i doświadczenia.Uczestnicy mieli także wiele do zarzucenia temu jak funkcjonują polskie uczelnie w zakresie ubiegania się o fundusze na projekty naukowe. Uznano, że zasoby wykwalifikowanej w tym zakresie kadry są zazwyczaj stanowczo niewystarczające. Podkreślono również, że potrzebna jest zmiana sposobu postrzegania funduszy na naukę i zauważenie, że jest również wiele innych form finansowania, niż te związane z Unią Europejską.

Kolejne prezentacje dotyczyły projektów naukowych obecnie rozwijających się w ramach Mazowieckiego Klastra BioTechMed. Przedstawiono trzy z nich- prof. dr hab. Dariusz Bartosik z Zakładu Genetyki Bakterii Instytutu Mikrobiologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego opowiedział o zastosowaniu zmodyfikowanych szczepów bakterii Paracoccus Aminophilus i Paracoccus Kondratievae w przemysłowej produkcji barwników karotenoidowych. Dr hab. Tomasz Wilanowski z Pracowni Przekazywania Sygnału Zakładu Biologii Komórki w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk przestawił nowy test diagnostyczny badający predyspozycje do zachorowania na nieczerniakowe nowotwory skóry powstały w oparciu o korelację ryzyka wystąpienia tej choroby z polimorfizmem pojedynczego nukleotydu genu GRHL3. Inżynier Barbara Ostrowska z Wydziału Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej i Prezes Zarządu Materials Care zaprezentowała nowatorską metodę wytwarzania implantów mającą na celu regenerację tkanki kostnej powstałą w oparciu o druk 3D ściśle spersonalizowanych materiałów. Barbara Ostrowska otrzymała podczas Gali specjalne wyróżnienie od Pawła Nowickiego- Prezesa Zarządu firmy BTM Innovations.

 

Podsumowania Gali dokonali Doktor Maciej Wierzbicki i Paweł Nowicki z firmy BTM Innovations. Pierwszy z nich zwrócił uwagę na to jak duży jest potencjał polskiego środowiska naukowego, przy czym zauważył też jak bardzo jest on niewykorzystany. Wiele technologii bowiem nie tylko powstaje, ale również pozostaje w ukryciu ponieważ pracujący nad nimi naukowcy nie zdają sobie sprawy z tego jak duży jest potencjał komercjalizacji ich projektów. Dr Wierzbicki podkreślił również fakt, że na polskim rynku nadal potrzebna jest gruntowna praca w zakresie transferu technologii i obiektywnej, zewnętrznej oceny projektów. Jako najważniejszą rzecz wymienił potrzebę wsparcia procesów badawczo-rozwojowych w obszarze administracyjno-biznesowym. Paweł Nowicki podkreślił, że transfer technologii wymaga profesjonalizmu i odpowiedniej skali działań. Podsumował on działanie Mazowieckiego Klastra Bio-Tech-Med mówiąc, iż w najbliższym czasie w jego ramach odbędzie się około piętnastu komercjalizacji. Powiedział także, że będzie on kontynuował działalność na wypracowanych do tej pory zasadach, ponieważ zdają one egzamin. Podkreślił, ze w polskim środowisku naukowym tkwi duży potencjał i to właśnie zadanie Mazowieckiego Klastra Bio-Tech-Med, aby intensywnie pracować nad jego rozwojem.

 

Natalia Martuzalska

KOMENTARZE
news

<Październik 2021>

pnwtśrczptsbnd
28
30
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
PORT for Health: Neuroscience
2021-10-13 do 2021-10-15
16
17
18
21
22
23
24
26
27
Impact’21
2021-10-27 do 2021-10-28
28
29
30
31
Newsletter