Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Estrogeny produkowane nie tylko w jajnikach
Wyniki najnowszych badań naukowych jednoznacznie stwierdzają, że estrogeny mogą być syntetyzowane nie tylko przez jajniki, które jak dotychczas uważane były za jedyne miejsce syntezy tych hormonów steroidowych. Potwierdzono, że kolejnym narządem produkcji estrogenów jest mózg makaków.

Wyniki badań naukowych zespołu badawczego z Uniwersytetu w Madison potwierdzają zdolność mózgu makaków do syntezy oraz sekrecji estrogenów. Odkrycie to może przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów płciowych, a także procesów związanych ze starzeniem, zachodzących z udziałem hormonów steroidegenowych.

Od dziesięcioleci wiadomym jest, że podwzgórze to nadrzędny region w  mózgu, który zaangażowany jest w regulację cyklu menstruacyjnego oraz reprodukcji. W ciągu ostatnich 40 lat stwierdzono obecność neuronów estrogenowych, jednak nie było wiadomym czy neurony te zaangażowane są w syntezę oraz wydzielanie estrogenów.

Estradiol, to główny hormon produkowany przez jajniki, kontrolujący cykle menstruacyjne. Rozprowadzany jest po całym organizmie, trafia do podwzgórza oraz przysadki, wpływając na reprodukcję, masę ciała, procesy uczenia oraz pamięci. W wyniku usunięcia jajników lub utraty ich funkcji np. po menopauzie, wiele fizjologicznych procesów organizmu ulega zburzeniu.

Naukowcy zaznaczają, że odkrycie o możliwościach syntezy i wydzielania estradiolu przez mózg jest dużym zaskoczeniem. Odkrycie to zaburza niejako dotychczasowe pojęcie o tym jak regulowane są funkcje reprodukcyjne oraz behawioralne. Dzięki tej wiadomości będzie można lepiej zrozumieć i leczyć wiele chorób oraz zaburzeń. Występowanie wielu chorób, takich jak choroba Alzheimera, udary, depresja czy liczne zaburzenia autoimmunologiczne, łączy się z brakiem równowagi w poziomie estrogenów w krwioobiegu. Podwzgórze może stać się miejscem docelowym dla wielu leków. Dalsze badania muszą skłonić jednak naukowców do podjęcia nowych kierunków badań oraz znalezienia nowych narzędzi diagnostycznych. Możliwym jest, że dzięki podjęciu odpowiednich kroków w przyszłości będziemy w stanie lepiej leczyć choroby o podłożu neuroendokrynologicznym.

Badania, których wyniki opublikowano w Journal of Neuroscience, składały się z trzech eksperymentów. W pierwszym przeprowadzono dopodwzgórzowe infuzje benzoeasnu estradiolu owariektomizowanych (pozbawionych jajników) makaków. Spowodowało to natychmiastową stymulację wydzielania GnRH. Podwzgórze rozpoczęło szybką syntezę w dużych wyrzutach pulsacyjnych. W eksperymencie drugim, umiarkowana stymulacja elektryczna podwzgórza powodowała wydzielanie zarówno estrogenów jak i GnRH. W trzecim eksperymencie, infuzjowano letrazol do podwzgórza (inhibitor aromatazy, który blokuje syntezę estrogenów). Infuzje powodowały zahamowanie wydzielania zarówno estrogenów jak i GnRH.

Wyniki otrzymanych badań pokazują, że działanie estrogenów jako neurotransmitera w mózgu szybko indukuje kaskadę reakcji wydzielniczych, które to z kolei wpływają na regulację reprodukcji oraz zachowań seksualnych zwierząt.

Odkrycie to jest kluczowym do zrozumienia wielu procesów zachodzących w organizmach zwierząt oraz ludzi. Zapewne pozwoli lepiej zrozumieć regulację wydzielania hormonów obserwowanych w wielu stanach fizjologicznych czy chorobowych, a także w trakcie rożnych faz rozwojowych organizmów, od płodowej do osiągnięcia dojrzałości poprzez starzenie się.

Źródła

http://www.news.wisc.edu/22367

KOMENTARZE
Newsletter