Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
III Ogólnopolskie Warsztaty "Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska" MIKROBIOT 2013
24.09.2013 , Tagi: konferencja, mikrobiologia, MIKROBIOT
W dniach 17-20 września 2013 na wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego odbyły się III Ogólnopolskie Warsztaty MIKROBIOT: Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska. Udział w nich wzięli doświadczeni naukowcy, doktoranci, studenci z całej Europy oraz krajów pozaeuropejskich. Warsztaty stworzyły niebywałą okazję do przedyskutowania najnowszych osiągnięć naukowych, zdobycia i pogłębienia wiedzy z zakresu immunologii, mikrobiologii, genetyki i biotechnologii oraz wymiany doświadczeń nabytych w pracach eksperymentalnych.

Pierwsza edycja Warsztatów MIKROBIOT odbyła się w 2008 roku i spotkała się z dużym zainteresowaniem- wówczas wzięło w niej udział ponad 200 uczestników. Aktualnie liczba ta wzrosła do 400 uczestników, a warsztaty trwają 4 dni.

W tym roku III Ogólnopolskie Warsztaty MIKROBIOT: Mikrobiologia w Ochronie Zdrowia i Środowiska zorganizował Instytut Mikrobiologii, Biotechnologii i Immunologii Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Komitetem Mikrobiologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polskim Towarzystwem Mikrobiologów. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Wiesława Rudnicka, a pozostałymi jego członkami: prof. dr hab. Henryka Długońska, prof. dr hab. Jerzy Długoński, prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Barbara Różalska, prof. dr hab. Magdalena Chmiela. Do przeprowadzenia wykładów zaproszono wielu znamienitych wykładowców z kraju i zagranicy.

Każdy dzień Warsztatów poświęcony był innej tematyce:

17 wrześniaMolekularne interakcje gospodarz-patogen-środowisko

18 września – Biotechnologia mikrobiologiczna w ochronie środowiska i przemyśle

19 września – Wrodzona i nabyta odpowiedź przeciwko drobnoustrojom. Korzystne i szkodliwe aspekty

20 września – Czynniki chorobotwórczości drobnoustrojów w zakażeniach ludzi, zwierząt i roślin.

W tegorocznym wydaniu imprezy udział wzięli uczestnicy zarówno z Polski jaki i Francji, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Portugalii, Japonii, Ukrainy, Rosji oraz Chorwacji, którzy prezentowali swoje badania w formie krótkich ustnych wystąpień oraz sesji posterowych. 

Interesująca tematyka prezentowanych doniesień naukowych oraz udział wielu znanych naukowców z kraju i zagranicy sprawiły, że konferencja cieszy się uznaniem nie tylko w Polsce. Zdaniem Komitetu Organizacyjnego MIKROBIOT „Wielkim atutem tej konferencji jest to, że mamy dwudziestu  wybitnych, zagranicznych specjalistów, którzy publikują w najlepszych czasopismach. Ich prezentacje są na najwyższym, światowym poziomie. Obecność naukowych autorytetów na konferencji daje szansę konfrontacji własnych przemyśleń młodym naukowcom, co jest dla nich nieocenioną pomocą w dalszej pracy”.

Dla uczestników MIKROBIOT 2013 odbyły się również bezpłatne warsztaty. W dniu 18 września można było wymienić się doświadczeniami, omówić problemy i zalety spektrometrii mas i proteomiki w badaniach mikrobiologicznych,  zarówno w pracy rutynowej i naukowej. Warsztaty zostały przeprowadzone w formie trzech sesji praktycznych, w trakcie których główny nacisk został położony na tworzenie metod MS/MS, zbieranie i analizę danych w ramach następujących sesji:

  • Identyfikacja białek techniką MALDI-TOF/TOF.
  • Identyfikacja i analiza ilościowa metabolitów techniką LC-MS/MS.
  • Szybka metoda diagnostyki Mycobacterium tuberculosis techniką LC-MS/MS

Natomiast 19 września przeprowadzono warsztaty z cytometrii przepływowej, gdzie w otwartej dyskusji z ekspertami z tej dziedziny wymieniono się doświadczeniami oraz omówiono problemy z jakimi spotykają się użytkownicy tej techniki).

Warsztatom towarzyszyły prezentacje firm z branży związanej z mikrobiologią. Wystawcy udzielali informacji na temat swoich produktów oraz odpowiedzi na wszelkie pytania uczestników.

 

Ewelina Sapińska/ Ewa Drzazga

KOMENTARZE
Newsletter