Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Co jest skuteczniejsze w leczeniu WZW C – szafir czy turkus?
Co jest skuteczniejsze w leczeniu WZW C – szafir czy turkus?
Badacze przedstawili nowy sposób zwalczania wirusowego zapalenia wątroby typu C. Dzięki zaproponowanej terapii możliwym będzie wyleczenie prawie wszystkich chorych. Wyniki tej nowatorskiej metody zostały przedstawione pomiędzy 9 a 13 kwietnia w Londynie podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą.

Podczas kongresu przedstawiono wyniki, które na pewno wzbudzą nadzieję u wielu chorych. 

W pierwszym z projektów - SAPPHIRE-I - próbie poddano ponad 600 pacjentów z wcześniej nie leczonym WZW C o genotypie 1 oraz bez marskości wątroby. Kombinacja leków, które nie zawierały interferonu stosowanych przez okres 12 tygodni przyniosła bardzo pozytywne skutki. U około 96% chorych udało wyeliminować wirusa. 

Z kolei w badaniach o nazwie SAPPHIRE-II, terapii poddano osoby, u których nie wykryto marskości wątroby, a wcześniejsza aplikacja peginterferonu i rybawiryny nie przyniosła pozytywnych skutków. Zastosowanie nowej kombinacji leków wraz z rybawiryną u blisko 400 pacjentów zaowocowało wyleczeniem około 95% badanych. Terapia również trwała 12 tygodni. 

W projekcie TURQUOISE-II zastosowano tę samą kombinację leków, tym razem u 380 osób. Chorzy walczyli także z wyrównaną marskością wątroby. Pacjentów podzielono na 2 grupy. Pierwsza z nich otrzymywała leki przez 12 tygodni, zaś druga przez 24. Rezultaty były zadowalające - terapia przyniosła pozytywne skutki odpowiednio u 92% i 96% osób poddanych leczeniu. 

Jak donosi portal BBC, eksperci podczas kongresu mówili o przytoczonych wynikach badań, że są one "punktem zwrotnym" oraz "przełomem". 

Do tej pory stosowane metody leczenia opierały się na aplikacji interferonu. Jest to jednak związane z dość wysoką toksycznością dla organizmu pacjentów, szczególnie tych, którzy jednocześnie cierpią na marskość wątroby. 

Wirusowe zapalenie wątroby typu C (WZW C) jest wywoływane przez wirusa, który może powodować chorobę trwającą kilka tygodni lub całe życie. Jest on przenoszony wraz z krwią oraz produktami krwiopochodnymi, głównie poprzez zabiegi wykonywane niesterylnym sprzętem.

Według danych WHO ok. 130-150 mln osób na całym świcie cierpi na przewlekłe WZW C. Rejestruje się nawet do 500 tys. zgonów rocznie związanych z tą chorobą. Dostępne do tej pory metody leczenia były skuteczne w 50-90% przypadków. Największe problemy stanowi jednak wczesne wykrycie choroby, ponieważ może być ona niezauważona nawet przez wiele lat.

Odnalezienie skutecznej metody zwalczania WZW C jest istotne, ponieważ w przeciwieństwie do WZW A i B, jak dotąd nie opracowano skutecznej szczepionki przeciw wirusowi wywołującemu tę chorobę,

Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL) powstało w 1966 roku, kiedy to na pierwszym zorganizowanym przez nie spotkaniu zebrało się 70 osób. W chwili obecnej jest to wiodące w Europie stowarzyszenie zajmujące się zagadnieniami związanymi z wątrobą.  EASL zajmuje się promowaniem badań dotyczących wątroby, w tym jej chorób. Wspiera również szeroko pojętą edukację związaną z tymi zagadnieniami.

KOMENTARZE
Newsletter