Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Chińczycy odkryli hotspoty z wysokim stężeniem SARS-CoV-2 na terenie szpitali
Chińczycy odkryli hotspoty z wysokim stężeniem SARS-CoV-2 na terenie szpitali

Zespół naukowców z Chin znalazł dowody na istnienie miejsc, w których poziom obecności SARS-CoV-2 jest wysoki. Na potrzeby badania stworzono pułapki aerozolowe wewnątrz i w pobliżu szpitali, w których leczono pacjentów z COVID-19 w lutym i marcu br. Jak wynika z badań, wirusowe RNA jest obecne szczególnie w źle wentylowanych pomieszczeniach i w miejscach, gdzie personel medyczny nie korzysta ze sprzętu ochronnego.

 

 

Chińczycy zbadali aerodynamiczny charakter SARS-CoV-2. W placówkach, w których wykonano badania, leczono pacjentów zarówno z umiarkowanymi, jak i ciężkimi objawami COVID-19. Naukowcy chcieli sprawdzić, w jakim stężeniu wirus utrzymuje się w powietrzu po wydaleniu go przez osobę zakażoną. Na potrzeby badania stworzyli pułapki aerozolowe wewnątrz i w pobliżu szpitali, w których w lutym i marcu br. leczono pacjentów z COVID-19. Łącznie zebrano 40 próbek z 31 miejsc. W artykule opublikowanym na łamach "Nature" grupa badaczy przeanalizowała próbki pobrane z powietrza w wybranych miejscach. Naukowcy w swojej pracy przypominają, że większość badaczy jest zgodna co do sposobu transmisji wirusa. Jest ona możliwa poprzez wydalanie kropelek do powietrza podczas kaszlu (a nawet tylko przy oddychaniu), jak również poprzez kontakt z obiektami, na których powierzchni obecny jest wirus.

Podczas analizy próbek pod kątem obecności wirusowego RNA naukowcy odkryli różne stężenia w różnych lokalizacjach szpitali. Zgodnie z oczekiwaniami, stężenie wirusa było znacznie wyższe w powietrzu z miejsc, w których leczono dużą liczbę pacjentów. Poziom stężenia był niższy w miejscach, które były dobrze wentylowane. W miejscach, gdzie wentylacja nie była tak dobra (np. toalety publiczne przeznaczone dla pacjentów), stwierdzono znacznie wyższe stężenie wirusowego RNA. Jego wysokie stężenie wykryto w pomieszczeniach, w których personel medyczny nie korzystał ze sprzętu ochronnego. Zdaniem naukowców poziom obecności wirusowego RNA można zmniejszyć przez zastosowanie skutecznej wentylacji pomieszczeń. Z przeprowadzonych badań nie wynika jednak, jaki jest poziom infekcyjności wirusa, dlatego badacze sugerują, by stało się to przedmiotem kolejnych naukowych badań. Mimo braku danych sugerują, że SARS-CoV-2 może być potencjalnie przenoszony w aerozolach. W efekcie skuteczna wentylacja pomieszczeń, otwarte przestrzenie, dezynfekcja odzieży ochronnej i właściwe użytkowanie oraz dezynfekcja toalet mogą ograniczyć stężenie wirusowego RNA w aerozolach.

Źródła

Nature.com

KOMENTARZE
Newsletter