Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Centrum Badań DNA i COVIDVAX podpisały umowę o współpracy dot. wspólnych badań nad szczepionką i lekiem na COVID-19
Centrum Badań DNA i COVIDVAX podpisały umowę o współpracy dot. wspólnych badań nad szczepio

Zarząd INNO-GENE S.A. poinformował, że w dniu 14 września 2020 r. spółka zależna Centrum Badań DNA Sp. z o.o. podpisała umowę o współpracy z kierowaną przez prof. Andrzeja Mackiewicza firmą COVIDVAX Sp. z o.o. Celem porozumienia będą wspólne badania nad szczepionką i lekiem na COVID-19.

 

 

 

Uściślając, przedmiotem umowy jest współpraca w obszarach:

a) wykorzystania technologii NGS w pracach badawczych ukierunkowanych na opracowanie szczepionki i leku na COVID-19,

b) rozwoju technologii umożliwiających opracowanie nowych testów do wykrywania SARS-CoV-2,

c) realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych mających na celu wdrażanie nowych testów genetycznych i technologii badań DNA.

Centrum Badań DNA będzie odpowiedzialne za wykonanie kluczowych badań genetycznych m.in. analizę integralności transgenu i jego ekspresji w komórkach macierzystych, będących podstawą szczepionki. Wykonanie tych badań jest niezbędne do zatwierdzenia przez urzędy rejestrujące.

Prof. Andrzej Mackiewicz wraz z zespołem od 30 lat pracuje nad rozwojem leczniczych szczepionek rakowych. Najbardziej zaawansowanym projektem jest szczepionka na czerniaka, która przeszła już szereg faz badań klinicznych. Zespół od 1997 r. podał do tej pory 40 tys. dawek tej szczepionki. W żadnym przypadku nie wystąpiły zdarzenia niepożądane. Zastosowana szczepionka wielu pacjentom przedłużyła życie nawet o 20 lat.

PAP Biznes

Źródła

Fot. <a href='https://www.freepik.com/vectors/medical'>Medical vector created by freepik - www.freepik.com</a>

KOMENTARZE
Newsletter