Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Drodzy studenci i doktoranci! W dniach 27-29 czerwca 2016 w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN odbędzie się konferencja BrainTumors 2016. Z tej okazji do Warszawy przyjadą specjaliści z całego świata, żeby razem dyskutować najnowsze odkrycia dotyczące interakcji między komórkami nowotworowymi, mikrośrodowiskiem i układem odpornościowym.

 

W dniach 27-29 czerwca 2016 roku w warszawskim Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN odbędzie się już po raz trzeci międzynarodowa konferencja Brain Tumors 2016. Konferencja jest organizowana przez Instytut Nenckiego we współpracy z Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Fundacją Onkologii Doświadczalnej. W konferencji weźmie udział około 150 naukowców i klinicystów z Polski oraz z zagranicy.

Głównym celem konferencji jest prezentacja najnowszych osiągnięć w diagnostyce, biologii i terapii guzów mózgu. Udział w niej to unikalna możliwość wysłuchania wykładów światowej rangi ekspertów w dziedzinie neuroonkologii. Omówią oni aspekty kliniczne nowotworów mózgu oraz zagadnienia dotyczące technik ich obrazowania na poziomie tkankowym i subkomórkowym. Poruszą również tematykę oddziaływań nowotworów z mikrośrodowiskiem, a także przedstawią najnowsze wyniki badań nad zachodzącymi tam mechanizmami molekularnymi - transkrypcyjnymi i epigenetycznymi.

Organizatorzy mają nadzieję, że przyjazna atmosfera wydarzenia umożliwi interdyscyplinarne interakcje i pobudzi nowe współprace między naukowcami. Wysoka jakość naukowa, doskonała kombinacja tematów z zakresu badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych z zakresu biologii i terapii guzów mózgu stwarza wyjątkową okazję pogłębienia wiedzy i jej uzupełnienia o najnowsze osiągnięcia z zakresu terapii złośliwych nowotworów mózgu. Zamysłem organizatorów konferencji było stworzenie platformy do dyskusji i współpracy pomiędzy naukowcami i lekarzami. Mają też nadzieję, że poprzez to wydarzenie przyczynią się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącą problematyki nowotworzenia.
Aktualne informacje dotyczące wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej konferencji.

Istniejące dane wskazują, że pierwotne nowotwory ośrodkowego układu nerwowego w Stanach Zjednoczonych występują z częstością około 15/100 000 rocznie. W Polsce współczynnik zachorowalności wynosi około 7,9/100 000 w przypadku mężczyzn oraz 6,6/100 000 w przypadku kobiet. Niestety nie świadczy to o niższej zapadalności na ten typ nowotworów w Polsce. Dane te wskazują raczej, że nadal w naszym kraju rozpoznawalność tych nowotworów jest za niska, dlatego tak ważne jest podnoszenie świadomości społecznej w kwestii epidemiologii i diagnostyki.

Przyczyna powstawania guzów mózgu jest nadal nieznana. Zaobserwowano, iż zwiększone ryzyko ich rozwoju obserwuje się w przypadkach niedoborów immunologicznych oraz w niektórych chorobach genetycznych. Dodatkowo wpływ na powstawanie guzów ośrodkowego układu nerwowego ma promieniowanie, pestycydy i nitrozaminy. Miejmy nadzieję, że wydarzenia takie jak BrainTumors przyczynią się do powstawania nowych, przełomowych pomysłów tak dotyczących diagnostyki jak i leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego.

Źródła

Alina Potrykowska, Zbigniew Strzelecki, Janusz Szymborski, Janusz Witkowski. Zachorowalność i umieralność na nowotwory a sytuacja demograficzna Polski. RZĄDOWA RADA LUDNOŚCIOWA. Warszawa 2014

Przemysław Nowacki. Epidemiologia nowotworów neuroepitelialnych mózgu. Polski Przegląd Neurologiczny, 2010, tom 6, supl. A

http://www.braintumorswarsaw.pl


 

KOMENTARZE
Newsletter