Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BLIRT zmienia właściciela – 96% akcji spółki trafi w ręce QIAGEN
BLIRT zmienia właściciela – 96% akcji spółki trafi w ręce QIAGEN

BLIRT S.A., firma biotechnologiczna specjalizująca się w wytwarzaniu wysokiej jakości enzymów i odczynników wykorzystywanych w globalnej diagnostyce, zmieniła strukturę właścicielską. Międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne QIAGEN kupiło ponad 96% akcji BLIRT. 

Fot. Na zdjęciu od lewej strony: Aleksandra Kukiełło (COO w BLIRT S.A.), Bettina Moeckel (Vice President Corporate Business Development w QIAGEN), Marian Popinigis (prezes zarządu BLIRT S.A.), Krzysztof Kur (wiceprezes zarządu BLIRT S.A.) i Felix Stamer (Senior Director Legal EMEA w QIAGEN).

– Przez ostatnie lata intensywnie rozwijaliśmy nasz biznes – inwestowaliśmy, obserwowaliśmy trendy, znajdowaliśmy nowe rynki. Dzięki temu umocniliśmy naszą pozycję zarówno w kraju, jak i poza granicami Polski. Nasz sukces zawdzięczamy strategii, w której skupialiśmy się przede wszystkim na produktach własnych, na których BLIRT osiągał wyższe marże. Od 2020 r. nasz wzrost był jeszcze większy, kiedy to oferowane przez nas produkty przyczyniły się do walki z pandemią COVID-19. Nie dziwi więc, że naszą spółką zainteresowały się duże międzynarodowe podmioty. Otrzymaliśmy bardzo dobrą ofertę kupna akcji BLIRT złożoną przez duże, międzynarodowe przedsiębiorstwo biotechnologiczne QIAGEN. Choć BLIRT jest w komfortowej sytuacji finansowej, posiada zaufanych partnerów biznesowych, ma rozbudowane laboratoria oraz bogaty portfel produktów, nowy międzynarodowy właściciel jest dużą szansą dla spółki i jej pracowników. Dlatego zaakceptowaliśmy przedstawioną nam ofertę – mówi Marian Popinigis, prezes zarządu BLIRT S.A.

– Połączenie sił z BLIRT stwarza dodatkowe perspektywy wzrostu dla naszego biznesu enzymów i odczynników. BLIRT poszerzy również naszą obecność geograficzną, doda nowe kanały sprzedaży, wzmocni nasze możliwości produkcyjne i badawczo-rozwojowe oraz zabezpieczy łańcuchy dostaw. Przejęcie to wspiera także naszą strategię koncentrowania się na atrakcyjnych możliwościach wzrostu na rynkach LifeScience i diagnostyki molekularnej oraz pokazuje nasze zdyscyplinowane podejście do przejęć tworzących wartość – dodaje Thomas Schweins, wiceprezes zarządu nadzorujący segment LifeScience w QIAGEN.

 

Szczegóły transakcji

Nowym większościowym akcjonariuszem spółki, notowanej od 2011 r. na rynku NewConnect, będzie QIAGEN N.V. z siedzibą w Venlo w Holandii. Akcje QIAGEN są notowane na giełdach we Frankfurcie i Nowym Jorku. W ramach umowy akcje sprzedadzą znaczący akcjonariusze spółki, tj. Marian Popinigis i N50 Cyprus Ltd., który jest podmiotem powiązanym z Marianem Popinigisem oraz trzy osoby z najwyższego kierownictwa spółki. Będzie to łącznie ponad 16,1 mln akcji, stanowiących 92,1% udziału w kapitale zakładowym spółki. Sprzedaż akcji została poprzedzona zawarciem przez część akcjonariuszy mniejszościowych spółki oraz QIAGEN umowy sprzedaży posiadanych przez nich łącznie 730,5 tys. akcji, stanowiących 4,2% udziału w kapitale zakładowym spółki. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy akcjonariuszami a QIAGEN nastąpią zmiany w organach spółki. Rezygnację złoży prezes zarządu – Marian Popinigis, a w skład zarządu powołani zostaną: Thierry Bernard jako nowy prezes zarządu oraz Roland Sackers i Katarzyna Spirin-Polak jako członkowie zarządu. Rezygnację z pełnienia swoich funkcji w Radzie Nadzorczej złożą Wenanty Plichta oraz Jan Kospin.

– Bez wątpienia w najbliższych latach zajdzie efekt synergii, na którym skorzystają wszyscy: obie firmy, klienci, dystrybutorzy, akcjonariusze oraz pracownicy. Przyszłość BLIRT rysuje się w jasnych barwach, m.in. obserwujemy nowe perspektywy wzrostu dla biznesu enzymatycznego w erze post-covidowej. Podsumowując, jestem dumny z inwestycji w spółkę, kierowania nią, mniej lub bardziej bezpośrednio, przez ostatnie 14 lat i miejsca, w którym się znaleźliśmy. Wierzę, że nowy właściciel to szansa dalszego interesującego rozwoju dla BLIRT i jego pracowników – zaznacza Marian Popinigis.

 

Ostatnie wyniki finansowe

W 2021 r. przychody ze sprzedaży BLIRT (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły 39,8 mln zł. Przychody ze sprzedaży produktów własnych wytwarzanych przez spółkę stanowiły w 2021 r. ok. 79% przychodów ogółem, wobec 72% w 2020 r. Miniony rok Blirt zakończył wynikiem netto 7,6 mln zł. Z kolei po I kwartale 2022 r. przychody ze sprzedaży (bez uwzględnienia zmiany stanu produktów) wyniosły 8,6 mln zł r. Przychody ze sprzedaży produktów własnych wytwarzanych przez spółkę stanowiły 83% przychodów ogółem, wobec 82% w okresie odniesienia. W efekcie I kwartał 2022 r. BLIRT zakończył z wynikiem netto na poziomie 2,4 mln zł.

 

KOMENTARZE
Newsletter