Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BiPhasixTM - innowacyjna technologia do zastosowania w przednowotworowych zmianach szyjki macicy w portfolio Helix'a
Helix Immuno-Oncology (Helix IO), działająca w Polsce firma biofarmaceutyczna, pozyskała prawa do platformy technologicznej – BiPhasixTM. Zgodnie z umową podpisaną 24 stycznia 2017 r. pomiędzy Helix BioPharma a Helix IO, firma odpowiada za rozwój i komercjalizację technologii na terytorium Polski, Białorusi, Bułgarii, Czech, byłych Niemiec Wschodnich, Węgier, Mołdawii, Rumunii, Rosji, Słowacji i Ukrainy. BiPhasixTM to specjalistyczny krem z interferonem alpha-2b. Preparat przeznaczony jest do stosowania w niezaawansowanych zmianach przednowotworowych szyjki macicy wywołanych wirusem HPV. Terapia może uchronić kobiety przed rozwojem nowotworu.

 

Platforma technologiczna BiPhasixTM Topical Formulation System opiera się na mikroenkapsulacji związków terapeutycznych  do postaci  wielopowłokowych  mikropęcherzyków lipidowych. Mikropęcherzyki te, posiadają złożoną strukturę z licznymi przedziałami, zawierającymi cząsteczki leku. BiPhasixTM znajduje szczególne zastosowanie w przygotowaniu właściwej postaci farmaceutycznej związków terapeutycznych o dużej masie cząsteczkowej do stosowania miejscowego na skórę lub błony śluzowe. Rozwijany lek (TIFN) zawiera opatentowaną przez Helix formę podawania leku w połączeniu z interferonem alfa-2b – substancją czynną. Dzięki temu aplikacja jest tak łatwa, że może odbywać się w warunkach domowych.

Obecnie, kobiety ze zdiagnozowanymi, niezaawansowanymi zmianami przednowotworowymi szyjki macicy, muszą czekać przez kilka miesięcy zanim rozpoczną leczenie – w zależności od tego, czy wspomniane zmiany zanikną czy się powiększą. Pacjentki są poddawane terapii w przypadku nowotworowego rozwoju zmiany. Dostępne leczenie jest jednak inwazyjne i może prowadzić do niepłodności. Tymczasem, technologia BiPhasixTM  pozwala na samodzielne stosowanie wygodnych w użyciu preparatów bezpośrednio na dotknięte zmianami miejsca. Dzięki temu może ona uchronić kobiety przed rozwojem nowotworu i doprowadzić do zaniku zmiany.

W prowadzonych w Niemczech badaniach klinicznych, BiPhasixTM wykazał normalizację histologiczną u 71.4% pacjentek z niezaawansowanymi zmianami przednowotworowymi szyjki macicy wywołanymi infekcją HPV. Wspomniana normalizacja nastąpiła w czasie 10-14 tygodni od rozpoczęcia leczenia kremem TIFN. Terapia była dobrze tolerowana przez wszystkie pacjentki.

- Nabycie praw do BiPhasixTM to kolejny krok milowy w rozwoju Helix Immuno-Oncology – mówi dr Paweł Wiśniewski, Prezes Spółki. – Cieszymy się, że dzięki przejęciu praw do BiPhasixTM oraz już dotychczas posiadanym technologiom, Helix IO staje się liderem rozwoju terapii przeciwnowotworowych w Polsce.

KOMENTARZE
Newsletter