Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biotech Club – inicjatywa dla młodych naukowców z pomysłem. Rozmowa z założycielem, Szymonem Talbierzem
Inicjatywa Biotech Club działa przy Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, a jej głównym założeniem jest stworzenie miejsca, gdzie pierwsze kroki mogliby stawiać ludzie z pomysłem na biobiznes. O powstaniu, rozwoju i perspektywach Biotech Club rozmawiamy z jej założycielem, Szymonem Talbierzem.

Czym jest Biotech Club?

Szymon Talbierz: Biotech Club to inicjatywa, która powstała w 2012 roku przy Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, skierowana głównie do doktorantów i doktorów zajmujących się biotechnologią. Nasze początkowe założenia dotyczące działalności znacząco ewoluowały i dziś działamy na przykład na rzecz innych firm parkowych branży life science, a także realizujemy własne projekty. W chwili obecnej nasz zespół tworzy 12 młodych naukowców biotechnologów, reprezentujących takie instytucje i jednostki naukowe jak Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, a także Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk. Działając w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, mamy możliwość realizacji współpracy nauki i biznesu.

Czym zajmują się Państwo w ramach swojej działalności?

Biotech Club na początku swojego istnienia miał za zadanie stworzyć i rozwijać miejsce, w którym każdy młody naukowiec z pomysłem na biobiznes mógłby stawiać swoje pierwsze eksperymentalne kroki. W Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym mamy do tego celu zarezerwowaną powierzchnię 100 m2, przeznaczoną do urządzenia i wyposażenia jako profesjonalną powierzchnię laboratoryjną. Docelowo ma to stanowić miejsce, które pozwoli naukowcom z innowacyjnymi pomysłami realizować wstępne projekty badawcze. W sytuacji ich powodzenia, w Parku powstawałyby i rozwijały się nowe firmy biotechnologiczne. Obecnie jesteśmy na etapie gromadzenia środków i planowania warunków funkcjonowania takiego laboratorium, ale wszystko wskazuje na to, że zasadniczy cel zostanie osiągnięty w niedalekiej przyszłości.

W najbliższym czasie planujemy także stworzyć punkt konsultacyjny zajmujący się sprawami własności intelektualnej. W ramach tej działalności planujemy udostępnić miejsce, gdzie pracownicy Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, ale również trójmiejskich uczelni wyższych, będą mogli uzyskać fachowe porady prawne z dziedziny ochrony własności intelektualnej.

Ponadto planujemy zająć się organizowaniem biotechnologicznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Mamy kilka pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować w ramach działalności na terenie Parku, poprzez realizację projektów edukacyjnych skierowanych także do najmłodszych.

Jakie merytoryczne korzyści czerpiecie Państwo, jako młodzi naukowcy, z pracy w zespole Biotech Club?

Nasza działalność stwarza nam przede wszystkim znakomite możliwości budowania kontaktów w branży i poznawania rynku. W ramach aktywności członków Biotech Club, bierzemy udział w licznych spotkaniach i konferencjach, zarówno w kraju, jak i na świecie. W tym roku braliśmy udział w największych na świecie targach branżowych BIO International Convention w Chicago, gdzie zbudowaliśmy kilka interesujących i trwałych kontaktów z firmami, między innymi z Brazylii. Reprezentowaliśmy tam także zaprzyjaźnione firmy biotechnologiczne funkcjonujące w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jest to dla nas bardzo cenne doświadczenie, podobnie jak spotkania i szkolenia, w jakich bierzemy udział jako członkowie Biotech Club. Spotykamy się z przedstawicielami dużych firm biotechnologicznych i farmaceutycznych oraz instytucji takich jak na przykład Agencja Rozwoju Pomorza. Dzięki temu zdobywamy nieocenione doświadczenie i kontakty branżowe.

Obecnie Biotech Club to inicjatywa, która nie posiada statusu prawnego. Czy zamierzacie Państwo sformalizować działalność?

Tak, w najbliższym czasie rozpoczniemy działalność ze statusem fundacji. Znana i ceniona w świecie nauki Fundacja im. Koprowskich, założona przez profesora Hilarego Koprowskiego w 1989 roku, niebawem zmieni swoją dotychczasową siedzibę w Poznaniu na nową, w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym, który w pełnej nazwie także nosi imię profesora Koprowskiego. Fundacja im. Koprowskich od lat działa na rzecz nauki w Polsce, wspierając badania biologiczne i biomedyczne. Po dopełnieniu wszystkich formalności Biotech Club stanie się częścią Fundacji, z czego jesteśmy bardzo dumni. Tym samym uzyskamy status prawny i szansę na dalszy rozwój naszej aktywności w branży na rzecz budowania współpracy pomiędzy naukowcami a sektorem komercyjnym.

Czy zamierzają Państwo powiększać w związku z tym swój zespół?

Jak już wspomniałem, obecnie w skład naszego zespołu wchodzi 12 osób. Chętnie widzielibyśmy w naszych szeregach nowych naukowców z innowacyjnymi pomysłami, chętnych do tworzenia i realizacji projektów w ramach działalności Biotech Club, jednak nie przyjmujemy za cel sam w sobie wymuszonego powiększania zespołu. Stawiamy przede wszystkim na owocną współpracę i zaangażowanie, do czego zapraszamy i zachęcamy wszystkich zainteresowanych.

Dziękuję za rozmowę.

KOMENTARZE
Newsletter