Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Biomed planuje projekt wart 72 mln zł. Spółka pozyskała zagranicznego inwestora
Biomed planuje projekt wart 72 mln zł. Spółka pozyskała zagranicznego inwestora

Lubelska spółka biotechnologiczna ma wiążący term sheet z APOGEPHA Arzneimittel GmbH dotyczący 4,5 mln euro (ok. 20 mln zł) pożyczki na rozwój produktu leczniczego Onko BCG. Podpisanie umowy jest pierwszym krokiem w kierunku zapewnienia finansowania wkładu własnego niezbędnego dla pozyskania środków z dotacji unijnych w wysokości 60% wartości inwestycji, szacowanej na ok. 72 mln zł, związanej z budową nowego zakładu produkcyjnego.

 

 

– Podpisanie term sheetu z APOGEPHA Arzneimittel GmbH to ważny element, aby spełnić obligatoryjne warunki do pozyskania środków unijnych w wysokości ok. 43,2 mln zł, niezbędnych do realizacji projektu związanego z rozwojem produktu Onko BCG. Przeprowadzone wewnętrznie analizy wskazują na duży stopień rentowności inwestycji. Rozwój produktu Onko BCG to jeden z filarów rozwoju Biomed-Lublin S.A., a budowa nowego zakładu uwolni potencjał Biomedu. Globalnie odnotowuje się ciągły deficyt produktowy leków o profilu onkologicznym, opartym na szczepie BCG. Informacje o okresowej niedostępności leków BCG na raka pęcherza można znaleźć w raportach z całego świata oraz w dokumentach państwowych, w których wiele z tych leków określa się jako leki o zagrożonej dostępności. Podpisana umowa cementuje nasz strategiczny alians z APOGEPHA Arzneimittel. Przypomnę, że nasz partner, będący liderem w Niemczech w dziedzinie urologii, ma wyłączność sprzedaży Onko BCG w Niemczech i Szwajcarii, a także odpowiada za rejestrację produktu na tych rynkach – informuje Piotr Fic, p.o. Prezesa Zarządu Biomed-Lublin S.A.

Biomed należy do czołowych producentów produktów BCG, w tym jest jednym z nielicznych w Europie. Pomimo działań mających na celu zwiększanie mocy produkcyjnych obecnej infrastruktury produkcyjnej spółka od wielu lat wykorzystuje 100% zdolności produkcyjnych Onko BCG (obecnie ok. 36 tys. opakowań rocznie), co w oczywisty sposób ogranicza dalszy rozwój sprzedaży i ekspansji spółki na rynkach zagranicznych. Aktualna linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, której Biomed jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia. – Realizacja inwestycji związanej z budową nowego zakładu produkcyjnego pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 tys. opakowań rocznie, co oznacza niemal siedmiokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Naszą ambicją jest zintensyfikowanie mocy wytwórczych Onko BCG do ok. 300 tys. opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę, spółka może prowadzić na posiadanym przez nią terenie, w zależności od potrzeb, dalszą modułową rozbudowę zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań – wyjaśnia Piotr Fic.

Onko BCG to lek stosowany w leczeniu nieinwazyjnego nowotworu pęcherza moczowego. Używany jest jako alternatywa lub wsparcie chemioterapii. Rak pęcherza moczowego jest jednym z najczęściej występujących nowotworów u ludzi. Znajduje się w pierwszej dziesiątce najczęściej występujących nowotworów na świecie, a liczba nowych przypadków wciąż rośnie. W 2020 r. WHO oceniła liczbę nowych przypadków raka pęcherza na poziomie 573 tys. na rok i prognozuje, że do 2040 r. ich liczba wzrośnie do 991 tys. rocznie w skali świata, co daje wzrost o 72,8%, przy skumulowanym rocznym wskaźniku wzrostu na poziomie 2,78% CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate). – W sytuacji globalnych niedoborów wlewek BCG zwiększenie przez spółkę mocy produkcyjnych w Onko BCG będzie odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na tego typu produkty, a dwukrotne zwiększenie poszczególnych serii produkcyjnych sprawi, że tak realizowany proces produkcyjny pozwoli na obniżenie jednostkowego kosztu wytwarzania produktu – ocenia Artur Bielawski, Członek Zarządu ds. Technologii i Produkcji Biomed-Lublin S.A.

Oprócz inwestycji w centrum innowacji biotechnologicznych BCG i zakład produkcyjny Onko BCG spółka na chwilę obecną nie planuje żadnych istotnych inwestycji. Biomed oczekuje na wyniki badań klinicznych immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2. Biorąc pod uwagę dotychczasowe badania stabilności oraz doświadczenie spółki w wytwarzaniu produktów leczniczych pochodzących z osocza zawierającego specyficzne przeciwciała, w opinii spółki istnieje duże prawdopodobieństwo skuteczności i bezpieczeństwie leku. Spółka bez konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych może po otrzymaniu osocza produkować rocznie 20 tys. ampułek tego preparatu.

KOMENTARZE
Newsletter