Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
BIOMED Lublin z rekordową sprzedażą w I połowie 2019 roku

Firma farmaceutyczna z Lublina poprawiła sprzedaż o niemal 28% rok do roku do poziomu 18 mln zł. Natomiast zysk operacyjny wzrósł ponad 6-krotnie. Cash flow operacyjny spółki pokrył wszystkie potrzeby związane z inwestycjami i zobowiązaniami. Na koniec roku Zarząd spogląda z optymizmem.

BIOMED Lublin w I połowie 2019 roku odnotował przychody na rekordowym poziomie 18,4 mln zł (+27,8% r/r). Zysk operacyjny wyniósł 2,0 mln zł (+565,4% r/r), EBITDA 4,9 mln zł (+49,1% r/r), a zysk netto 609 tys. zł (wobec straty 1,3 mln zł w ub. r.). To najlepsze wyniki od lat.

Największy wpływ na poprawę przychodów spółki miał wzrost sprzedaży 4 strategicznych produktów, które stanowią łącznie 85% przychodów. Sprzedaż Distreptazy wyniosła 9,6 mln zł (+55% r/r), produktu leczniczego Gamma Anty-D 2,2 mln zł (+29% r/r), Szczepionki BCG 2,5 mln zł (+14% r/r), natomiast lek Onko BCG zanotował spadek ze względu na brak dostępności w pierwszych miesiącach roku.

– Skokowa poprawa wyników za ostatnie półrocze to efekt znaczącego wzrostu sprzedaży czterech leków strategicznych spółki. Ponadto odnotowujemy stały spadek kosztów finansowych, wynikający ze zmniejszenia wartości zobowiązań układowych. Konsekwentna realizacja założeń strategicznych przekłada się na coraz lepszą sprzedaż i w konsekwencji, wyniki finansowe. Wyniki drugiego półrocza powinny potwierdzić te pozytywne trendy, a przejście kolejnych progów finansowych (jak wykup obligacji w ubiegły poniedziałek) pozwoli spółce na pełną koncentrację i realizację ambitnej agendy rozwojowej – mówi Marcin Piróg, prezes BIOMED Lublin S.A.

W minionym półroczu Zarząd spółki przedstawił harmonogram spłaty zadłużenia, według którego do 2023 roku spółka ma spłacić wszystkich swoich wierzycieli. W jego ramach 23 września br. BIOMED Lublin spłacił zobowiązania układowe w kwocie 6 300 000 zł tytułem spłaty 70% kapitału obligacji serii A wyemitowanych przez spółkę oraz 49 500 zł tytułem spłaty odsetek od obligacji serii A, co w całości wyczerpało zobowiązania emitenta wobec obligatariuszy.

KOMENTARZE
Newsletter