Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Patentowanie wynalazków biotechnologicznych i biomedycznych
Redakcja portalu, 26.05.2015 , Tagi: patent
Patentowanie wynalazków biotechnologicznych i biomedycznych
Innowacyjne rozwiązania z dziedziny biotechnologii i biomedycyny są bardzo zróżnicowane i obejmują wynalazki z zakresu genomiki, proteomiki, środków leczniczych i kosmetycznych, ale także procesów fermentacyjnych, inżynierii genetycznej roślin i zwierząt czy też biodegradacji ścieków. Dziedziny te rozwijają się bardzo dynamicznie, a ich rozwój wymaga zaawansowanych strategii inwestycyjnych, niezbędnych do opracowania innowacyjnego produktu i jego komercjalizacji. W takiej sytuacji kluczowe znaczenie zyskuje ochrona innowacji i to już od początkowych etapów prac badawczych. Skutecznym narzędziem ich ochrony jest uzyskanie patentu.

Gdzie uzyskać patent?

Patent jest ograniczony terytorialnie, zatem ochrona patentowa obowiązuje jedynie na określonym terytorium, na którym dokonano zgłoszenia i uzyskano patent. Wynalazki, w tym wynalazki z dziedziny biotechnologii czy też biomedycyny, mogą być chronione na poziomie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym. Oznacza to, że w zależności od wybranego poziomu, udzielony patent będzie obowiązywał tylko na danym terytorium. Zatem przykładowo patent udzielony na wynalazek będący przedmiotem zgłoszenia dokonanego w Polsce obowiązuje jedynie w Polsce. W przypadku ochrony regionalnej patent może obejmować ochroną terytoria kilku krajów lub pewien region, jak ma to miejsce na przykład w przypadku europejskich zgłoszeń patentowych, dzięki którym wynalazki mogą być chronione w państwach należących do Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO). Ochronę

na poziomie międzynarodowym można zaś uzyskać prawie na całym świecie w państwach należących do Układu o Współpracy Patentowej (PCT).

Różne poziomy ochrony mają różne zalety, ale także pewne wady. Wybór odpowiedniego poziomu ochrony uzależniony jest od wymagań i potrzeb zgłaszającego, takich jak strategie rynkowe, ale także powinien zależeć od działań jego konkurencji. Skuteczna strategia patentowania oznacza zazwyczaj uzyskanie ochrony patentowej na każdy nowy aspekt produktu lub produktów zgłaszającego, co pozwala na zablokowanie lub zniechęcenie konkurencji do naruszania takiego monopolu patentowego. Z drugiej strony skuteczna strategia patentowania może oznaczać również uzyskiwanie patentów na wynalazki, będące przedmiotem działalności konkurencji, co utrudni lub uniemożliwi jej wejście na rynek na terytorium istotnym dla jej interesów.

Prawo patentowe dotyczące wynalazków biotechnologicznych i biomedycznych jest bardzo złożone, biorąc zaś pod uwagę fakt, że wynalazki te mają wysoki potencjał komercjalizacji i mogą zapewniać znaczące zyski ekonomiczne, ich odpowiednia ochrona prawna jest bardzo istotna dla interesów twórców wynalazków i inwestorów. Sukces ekonomiczny innowacyjnego produktu uzależniony jest, między innymi, od efektywnej strategii rynkowej, której elementem powinna być odpowiednia strategia patentowania, zapewniająca uzyskanie patentu o dobrze zdefiniowanym, czyli efektywnym zakresie ochrony. Przy opracowywaniu innowacyjnych produktów konieczne jest dlatego zasięgnięcie profesjonalnej porady rzecznika patentowego, posiadającego wykształcenie zarówno techniczne, jak i prawne, aby zapewnić kompletną i skuteczną ochronę inwestycji w prace badawczo-rozwojowe, pozwalającą na uzyskanie optymalnych korzyści ekonomicznych.

KOMENTARZE
Newsletter