Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
ARP wesprze finansowo kluczowe inwestycje Biomedu
ARP wesprze finansowo kluczowe inwestycje Biomedu

Biotechnologiczna spółka z sukcesem zakończyła proces pozyskiwania środków na realizację swoich strategicznych projektów. Agencja Rozwoju Przemysłu, udzielając pożyczki, pomoże sfinansować budowę nowego zakładu Onko BCG. Inwestycja jest trampoliną do skokowego wzrostu produkcji i sprzedaży.

Fot. materiały prasowe

 

 

Biomed-Lublin otrzyma od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pożyczkę w kwocie do 24 mln zł, w tym 4 mln zł finansowania pomostowego. Środki przeznaczone będą w całości na współfinansowanie budowy nowego zakładu Onko BCG. Tym samym spółka zamknęła strukturę finansową swoich dwóch strategicznych projektów pn. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego dla doskonalenia technologii związanych z wakcynologią w zapobieganiu gruźlicy oraz immunologią w terapii choroby nowotworowej” (Projekt CBR) oraz „Wdrożenie wyników prac B+R w zakresie innowacyjnej technologii wytwarzania produktu do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków gruźlicy BCG” (Zakład produkcyjny Onko BCG). – To kolejna kluczowa inwestycja Biomed-Lublin, która po zakończeniu budowy, certyfikacji i walidacji już w I połowie 2025 r., pozwoli na zabezpieczenie deficytów i potrzeb terapeutycznych pacjentów na wielu rynkach. Staniemy się również ważnym partnerem, a także konkurentem w wielu krajach. Realizowane już dziś inwestycje w CBR i nowy zakład produkcyjny dla produktów Onko BCG oraz szczepionki BCG odbywają się równolegle z procesami rejestracyjnymi. Zrealizowanie naszych planów pozwoli skokowo zwiększyć przychody spółki. Nasza przyszłość budowana jest właśnie dziś i z pewnością wykorzystamy nasz potencjał i doświadczenie – komentuje Maksymilian Świniarski, prezes zarządu Biomed-Lublin S.A.

Łączne nakłady inwestycyjne na dwa kluczowe projekty – CBR oraz nowy zakład Onko BCG – wyniosą 130,2 mln zł. Na największą część struktury finansowania składają się dotacje unijne – 72,3 mln zł, z czego na pierwszą inwestycję spółka otrzymał 29,2 mln zł z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, a na drugą 43,2 mln zł z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pozostałą część wydatków pokrywają: środki z emisji akcji w kwocie 33 mln zł, wspomniana pożyczka z ARP oraz środki obrotowe stanowiące 4,9 mln zł. Budowa CBR zwiększy konkurencyjność, jakość i bezpieczeństwo produktów Biomed-Lublin oraz umocni pozycję rynkową. Budowa nowego zakładu produkcyjnego Onko BCG ma skokowo zwiększyć możliwości produkcyjne, a w konsekwencji – sprzedażowe deficytowego preparatu Onko BCG. Obie inwestycje są realizowane zgodnie z planem, a pierwsze wpływy z ww. projektów spodziewane są już w 2025 r.

Obecnie linia produkcyjna BCG wykorzystywana jest do naprzemiennej produkcji Onko BCG oraz szczepionki przeciwgruźliczej BCG 10, której Biomed-Lublin jest wieloletnim dostawcą dla Ministerstwa Zdrowia. Budowa zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210 tys. opakowań rocznie, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego produktu. Biomed ma ambicję zwiększyć moce produkcyjne Onko BCG do ok. 300 tys. opakowań rocznie, a posiadając odpowiednią infrastrukturę, może prowadzić na posiadanym przez nią terenie, w dalszej perspektywie w zależności od potrzeb rynkowych, dalszą rozbudowę modułową zdolności produkcyjnych do ponad 1 mln opakowań. Po trzech kwartałach 2021 r. przychody biotechnologicznej spółki kształtują się na poziomie 26,6 mln zł. EBITDA sięga 7,6 mln zł, a zysk operacyjny przekroczył 2,9 mln zł. Rok wcześniej było odpowiednio 7,3 mln zł i niespełna 2,9 mln zł. Zysk netto zwiększył się r/r o 47% do blisko 1,2 mln zł.

KOMENTARZE
Newsletter