Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Aktualna wiedza na Targach EuroLab
Redakcja portalu, 07.04.2016 , Tagi: eurolab
Podczas 18. Międzynarodowych Targów Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab warto wziąć udział w bezpłatnych naukowych konferencjach, które poprowadzą pracownicy czołowych instytucji akademickich i państwowych. Organizator targów, firma MT Targi Polska, zaprasza na wykłady Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego i Głównego Urzędu Miar.

 

Program merytoryczny Targów EuroLab obejmuje wykłady, konferencje i seminaria, które skierowane są do pracowników różnego rodzaju laboratoriów. Poruszana jest na nich tematyka z sektorów: analityki chemicznej, biotechnologii i Life Science, metrologii i badań jakości, diagnostyki laboratoryjnej, nanotechnologii, techniki kryminalistycznej oraz materiałoznawstwa.

Nowoczesne techniki pomiarowe

Gospodarzami seminarium pt. „Nowoczesne techniki pomiarowe w naukach biologiczno-chemicznych” organizowanego w ramach projektu KNOW są Wydział Chemii i Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej przy współpracy z  Komitetem Chemii Analitycznej PAN i Polskim Towarzystwem Chemicznym. Spotkanie obejmie następujące wykłady: „Bioanalityka w wymiarze nano”, „Nowe możliwości badawcze na pograniczu biologii, chemii i fizyki w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych”, „Fascynujące możliwości spektrometrii mas: oznaczanie i identyfikacja związków biologicznie aktywnych”, „„Analiza związków nieorganicznych, organicznych i biologicznych w warunkach wysokiej próżni metodami spektroskopii fotoelektronów (XPS) i spektrometrii mas jonów wtórnych (TOF-SIMS)” oraz „Nowości w mikroskopii elektronowej skaningowej i transmisyjnej”.

Seminarium będzie miało miejsce 12 kwietnia w godzinach 14.15-16.00 w sali konferencyjnej D na terenie Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Wykład Głównego Urzędu Miar

Dr inż. Paweł Fotowicz, wykładowca w Głównym Urzędzie Miar (GUM), specjalizuje się w metrologii oraz praktykach obliczania niepewności pomiaru. Podczas wykładu pt. „Dlaczego zmieniają się definicje jednostek miar?” omówi przyczyny redefinicji podstawowych jednostek międzynarodowego układu miar SI, a także opowie o historii i ewolucji systemu metrycznego na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Prelegent odniesie się do współczesnych sposobów realizacji jednostek miar w oparciu o zjawiska fizyczne oraz perspektyw przyjęcia nowych definicji jednostek w oparciu o stałe fizyczne. Ostatnią poruszaną kwestią będzie omówienie skutków przyjęcia tych definicji dla współczesnej metrologii.

Wykład odbędzie się 13 kwietnia w godzinach 14.30-15.30 w sali konferencyjnej A na I piętrze Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Konferencja Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej

Kolejną propozycją jest seminarium pt. „Zastosowanie metod elektrochemicznych w bioanalityce”, podczas którego prelekcje poprowadzą pracownicy Zakładu Mikrobioanalityki Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Sesje dotyczyć będą wspomnianych metod, które stosowane są obecnie w zespołach naukowych jednostki. Zaprezentowane zostaną wyniki prac naukowo-badawczych dotyczących wykorzystania technik elektrochemicznych w badaniach chemii koordynacyjnej peptydów, w badaniach wykorzystujących nowoczesne układy multisensorowe umożliwiające klasyfikację próbek farmaceutyków, zastosowania nowych receptorów, jak i projektowania selektywnych warstw receptorowych pod kątem konstrukcji elektrochemicznych sensorów i biosensorów.

Wykład odbędzie się 14 kwietnia w godzinach 10.30-13.00 w sali konferencyjnej D na terenie Centrum Targowo-Kongresowego MT Polska.

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencjach jest bezpłatny, wymagana jest natomiast wcześniejsza rejestracja na Targi EuroLab, której można dokonać online lub na miejscu.

18. Międzynarodowe Targi Analityki i Technik Pomiarowych EuroLab odbędą się w dniach 12-14 kwietnia br. równolegle z 5. Targami Techniki Kryminalistycznej CrimeLab w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska przy ul. Marsa 56c w Warszawie.

Patronaty

Patronat honorowy nad Targami EuroLab 2016 i CrimeLab 2016 objęli: Stanisław Piotrowicz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka; Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości; prof. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Komendant Główny Policji oraz Ministerstwo Rozwoju. Portal Biotechnologia.pl sprawuje zaś patronat medialny nad imprezą. 

Więcej informacji oraz formularze rejestracyjne znajdują się na stronie.

 

KOMENTARZE
Newsletter