Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
50 mln na staże dla studentów!
28 października, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła informację, że 50 mln zł trafi do uczelni, które wspólnie z przedsiębiorstwami zorganizują zawodowe staże dla swoich studentów. Szkoły wyższe, które wspólnie z pracodawcami stworzą kompleksowy i nowoczesny program stażowy dla minimum 30 proc. studentów na danym kierunku studiów, mogą uzyskać w konkursie od 3 nawet do 7 mln zł. W ramach przeznaczonych środków sfinansowane zostaną co najmniej trzymiesięczne staże dla około 10 tysięcy studentów. Pierwsi stażyści rozpoczną pracę już z początkiem 2014 roku.

Organizatorami konkursu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs adresowany jest zarówno do uczelni publicznych i niepublicznych, które razem z pracodawcami stworzą atrakcyjny program staży studenckich. Staże przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych (dziennych). W programie nie będą mogły wziąć udziału uczelnie, które na studiach stacjonarnych (dziennych) mają łącznie mniej niż 100 studentów.

 

W konkursie będą premiowane te projekty, które przewidują co najmniej trzymiesięczne staże. One dają już realną szanse, by student mógł poznać kulturę pracy w danym przedsiębiorstwie, stosowane tam metody zarządzania czy technologie produkcji, ale też wykazać się umiejętnościami i kreatywnością, która może skłonić pracodawcę do rozważenia stałej z nim współpracy – podkreśla prof. Barbara Kudrycka.

 

Program jest otwarty dla wszystkich kierunków studiów jednak dodatkowe punkty uzyskają projekty z kierunków matematycznych, ścisłych i technicznych, a także te związane z ekoinnowacjami, odnawialnymi źródłami energii, zarządzaniem środowiskowym w przedsiębiorstwach oraz technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego.

 

Staże powinny być odpłatne  wyjaśnia prof. Barbara Kudrycka. – Projekty finansowane w ramach konkursu mogą przewidywać wypłatę stypendiów stażowych, ale mile widziane jest także zaangażowanie finansowe pracodawców, którzy współpracując z uczelnią, zyskują szansę na dobre, elastyczne przygotowanie potrzebnych ich pracowników.

 

Maksymalna wartość projektu zgłoszonego do konkursu wynosi:

  • dla uczelni mających mniej niż 4000 studentów – 3 mln zł, 

  • dla uczelni mających od 4 do 12 tys. studentów – 5 mln zł,

  • dla uczelni mających więcej niż 12 tys. studentów – 7 mln zł.

Poza sfinansowaniem staży, uczelnie będą mogły przeznaczyć te pieniądze m.in. na zorganizowanie wykładów i zajęć z wybitnymi praktykami, zagraniczne wyjazdy studyjne dla studentów czy wzmocnienie oferty Akademickich Biur Karier.

Listy uczelni uzyskujących fundusze będą publikowane co miesiąc.


 

Źródła

http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,2365,50-mln-zl-na-staze-dla-studentow.html

http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/50-mln-na-staze-dla-studentow.html

KOMENTARZE
Newsletter