Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza farmaceutyczna • Badania substancji aktywnych
Oferujemy badania substancji aktywnych w następującym zakresie:
• postać i właściwości, • tożsamość (TLC, HPLC, GC, NIR, IR), • zawartość (HPLC, GC, potencjometria, polarymetria, metody klasyczne), • czystość chemiczna (TLC, HPLC, GC, IC, metody klasyczne, badania mikroskopowe), • pozostałość rozpuszczalników (GC), • analiza wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego, • metale ciężkie wg Ph. Eur., • pomiar absorpcji metodą UV/VIS lub rejestracja widma, • oznaczanie pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej, • oznaczenie wody metodą K. Fischera, • pomiar pH, • popiół zwykły lub siarczanowy, • strata masy po suszeniu lub prażeniu, • sucha pozostałość, • oznaczenie zanieczyszczeń kationami i anionami w porównaniu z wzorcem (całkowite oznaczenie): azotanami, chlorkami, siarczanami, węglanami, solami amonowymi, magnezem, wapniem, barem, potasem, solami żelaza, • metale ciężkie wg Ph. Eur., • substancje redukujące lub inne zanieczyszczenia, • pomiar temperatury topnienia, • sprawdzenie rozpuszczalności, • pomiar lepkości, • pomiar kąta skręcenia, skręcalność właściwa, polarymetryczne oznaczenie zawartości, • oznaczenie osmolalności, • określanie przezroczystości i stopnia zmętnienia roztworów, • określanie zabarwienia w porównaniu z wzorcem, • badanie substancji nierozpuszczalnych w wodzie, • badanie substancji rozpuszczalnych w wodzie, • badanie rozpuszczalności, • badania mikrobiologiczne.
news

<Czerwiec 2021>

pnwtśrczptsbnd
1
3
5
6
9
Packaging [R]evolution
2021-06-09 do 2021-06-09
10
11
12
13
15
16
VIII KONGRES POLSKA CHEMIA 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
EUROBIOTECH Online 2021
2021-06-16 do 2021-06-16
17
Beauty Innovations 2021 ONLINE
2021-06-17 do 2021-06-18
19
GENialne terapie
2021-06-19 do 2021-06-19
20
LNE ONE DAY
2021-06-20 do 2021-06-20
21
22
23
25
26
27
29
Korzyści z automatycznego ważenia
2021-06-29 do 2021-06-30
PHARM Connect Congress 2021
2021-06-29 do 2021-06-30
30
1
3
4
Newsletter