Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek • Analiza mostków dwusiarczkowych
Mostki dwusiarczkowe, powstające między atomami siarki dwóch reszt cysteinowych, odgrywają zasadniczą rolę w tworzeniu i stabilizacji struktury trzeciorzędowej białka (mostki wewnątrz łańcuchowe). Ponadto, wpływając na kowalencyjne wiązanie podjednostek białkowych (mostki między łańcuchowe), zapewniają poprawne fałdowanie białek, a tym samym ich funkcje.
Wykorzystując metody spektrometrii mas oraz jej połączenia z chromatografią cieczową, oferujemy możliwość identyfikacji liczby oraz położenia mostków dwusiarczkowych oraz wolnych grup sulfhydrylowych w białkach i peptydach.
news

<Październik 2019>

pnwtśrczptsbnd
2
Business Insider Trends Festival
2019-10-02 do 2019-10-03
4
BioNinja Challenge 2019
2019-10-04 do 2019-10-06
5
6
11
12
13
15
Forum Pharma 360° PLanet
2019-10-15 do 2019-10-16
19
20
23
25
27
28
30
31
1
2
3
Newsletter