Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Analiza białek • Agregacja białek
Agregacja białek jest powszechnym zjawiskiem i poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i efektywności biologicznych produktów leczniczych. Obowiązkiem każdego wytwórcy jest kontrola poziomu nienatywnych struktur białka. Jedną z metod mających zastosowanie w tego typu analizach jest chromatografia wykluczania sprzężona z detektorem MALS (SEC-MALS). Technika ta pozwala na rozdział poszczególnych frakcji według ich promienia hydrodynamicznego, a następnie wyznaczenie promienia bezwładności oraz masy cząsteczek reprezentujących poszczególne frakcje.
Posiadamy system HPLC Dionex ICS 5000+ wyposażony w detektor UV, automatyczny podajnik próbek z opcją termostatowania i sprzężony z detektorem mini Dawn Treos MALS firmy Wyatt Technology.
System ten umożliwia analizę cząstek o masie od 200 Da do 10 MDa i promieniu bezwładności od 10 nm do 50 nm.
Dzięki doborowi odpowiednich kolumn i faz ruchomych możemy odróżnić agregaty białkowe od prawidłowo zwiniętych oligomerów.
Newsletter