Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Zarządzanie MRO: kluczowe strategie utrzymania, naprawy i operacji dla sukcesu przedsiębiorstwa
Redakcja portalu, 27.07.2023 , Tagi: Endress+Hauser, MRO
Zarządzanie MRO: kluczowe strategie utrzymania, naprawy i operacji dla sukcesu przedsiębior

Współczesna technika pomiarowa pozwala nam na wykonywanie wielu oznaczeń online, zastępując konieczność częstych analiz w laboratorium. Idąca za tym zwiększona ilość urządzeń zamontowanych na liniach produkcyjnych i rurociągach sprawia, że koniecznością jest dbanie o instalację, również pod względem okresowej kalibracji, konserwacji czy ewentualnej wymiany (zwłaszcza w odniesieniu do pomiarów krytycznych). 

 

 

MRO – czyli Maintenenace, Repair and Operation – odnosi się do czynności, które są niezbędne do utrzymania maszyn i urządzeń w optymalnym stanie. Czynności te mogą obejmować regularną konserwację, naprawy i wymianę zużytych lub uszkodzonych części. MRO obejmuje również nabywanie i zarządzanie częściami zamiennymi, narzędziami i innymi zasobami wymaganymi do czynności konserwacyjnych i naprawczych.

MRO jest niezbędne z kilku powodów. Przede wszystkim pomaga zapewnić bezpieczną i wydajną pracę sprzętu. Regularna konserwacja i naprawy mogą pomóc w zapobieganiu awariom i innym problemom, które mogą prowadzić do przestojów, utraty produkcji i wzrostu kosztów. Wpływa to nie tylko na wyniki finansowe firmy, ale także na zadowolenie klientów.

MRO ma również kluczowe znaczenie dla zgodności z przepisami. W wielu branżach obowiązują surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować karami pieniężnymi, odpowiedzialnością prawną i nadszarpnięciem reputacji firmy.

Co więcej, skuteczna strategia MRO może pomóc firmom zoptymalizować zarządzanie zapasami i obniżyć koszty. Dla przykładu, śledząc zapotrzebowanie na części zamienne i inne zasoby, firmy mogą uniknąć nadmiernych lub niedostatecznych zapasów, co może skutkować niepotrzebnymi wydatkami.

Opieka serwisowa ważnym elementem wsparcia funkcjonowania firmy

Nowa, postpandemiczna rzeczywistość wielu przedsiębiorcom nie ułatwia prowadzenia biznesów. Dodatkowo niestabilna sytuacja w obszarze cen nośników energii i przerwy w łańcuchach dostaw nie pozwalają osiągać założonych zysków. Dlatego właśnie teraz, w tych trudnych realiach wielu przedsiębiorców szuka zaufanych i stabilnych kontrahentów, którzy zapewnią im poczucie bezpieczeństwa. Jedną z form współpracy, na którą często decydują się firmy, są umowy serwisowe, które mają zagwarantować im stabilną i nieprzerwaną produkcję dóbr.

Przedsiębiorca korzystający z usług wsparcia zewnętrznego, często w ramach umowy, dostaje nie tylko łatwiejszy i szybszy dostęp do wsparcia, ale również korzystniejsze ceny usług i materiałów. Podstawową korzyścią dla usługobiorcy jest właśnie szybkość w zamawianiu i realizacji zleconych prac, co realnie przekłada się na większą dostępność linii produkcyjnej i w konsekwencji – zwiększenie produktywności. Często w okresie trwania umowy dostawcy gwarantują swoim partnerom stałość cen na usługi oraz dodatkowe rabaty na materiały i części niezbędne do realizacji prac. Dzięki takim rozwiązaniom przedsiębiorcy zdecydowanie łatwiej jest przygotować budżet na kolejny okres rozliczeniowy i utrzymać się w jego ramach wydatkowych, a zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zainwestować w dalszy rozwój firmy.

Niestety obecnie przedsiębiorcy borykają się również z problemami kadrowymi – po pierwsze z ogólnym brakiem pracowników, po drugie z poziomem odpowiedniej wiedzy, dlatego wsparcie zewnętrznego partnera pozwala optymalizować harmonogram prac personelu własnego oraz oddelegowanie go do innych czynności, które na ten moment będą miały wyższy priorytet. Coraz częściej w ramach negocjacji warunków umów, prócz standardowych usług serwisowych, obejmują one np. szkolenia personelu. Dzięki takim rozwiązaniom oraz częstej styczności z wyszkolonym personelem dział utrzymania ruchu nabiera umiejętności szybkiego reagowania, co w przypadku awarii może zaoszczędzić dziesiątki tysięcy złotych, a w skrajnych przypadkach – chroni przed pojawieniem sytuacji potencjalnie niebezpiecznych czy nawet wypadów.

Zgodność z obowiązującymi normami gwarantem jakości

Regularne wykonywanie kalibracji, prócz spełnienia obowiązków prawnych, może dać producentowi wiele korzyści. Doskonałym przykładem jest zachowanie dobrej jakości i powtarzalności produktu, co w wielu branżach stanowi kluczowy aspekt przewagi konkurencyjnej. Wprowadzenie na rynek partii produktu, która mogłaby nie spełniać określonych wymogów, wiąże się z ogromnymi stratami nie tylko finansowymi, ale również wizerunkowymi, w skrajnych przypadkach może negatywnie wpłynąć na zdrowie pacjenta.

Usługi mające wpływ na tak newralgiczne aspekty związane z jakością produktu powinny być wykonywane w oparciu o wiarygodne standardy jakości i zgodne z obowiązującymi normami. Endress+Hauser, będący dostawcą aparatury kontrolno-pomiarowej, posiada również ponad 20-letnie doświadczenie związane ze wzorcowaniem urządzeń pomiarowych w różnych gałęziach przemysłu. Firma posiada własne laboratorium oferujące usługi wzorcowania w zakresie: przepływu cieczy, ciśnienia względnego i absolutnego, temperatury, przewodności oraz pH. 

Odpowiadając na potrzeby rynku, Endress+Hauser wdrożył system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem utrzymania systemu zarządzania było uzyskanie w 2021 r. certyfikatu akredytacji Laboratorium Wzorcującego nr AP 200, wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadana akredytacja PCA obejmuje swoim zakresem pomiary: strumienia masy (ciecze), ciśnienia absolutnego oraz względnego (gaz) i temperatury. Endress+Hauser usługi wzorcowania realizuje zarówno stacjonarnie, w siedzibie firmy, jak i mobilnie u klienta.

Akredytowane wzorcowanie wyposażenia pomiarowego klienta, biorącego udział w procesie produkcyjnym, pozytywnie wpłynie na powtarzalność takiego procesu, a w konsekwencji – produkt końcowy będzie cechował się możliwie najwyższą jakością. Akredytacja obliguje i gwarantuje, że wszystkie czynności są wykonywane według określonych i powtarzalnych procedur, a uzyskane wyniki posiadają możliwie niską niepewność rozszerzoną oraz są wiarygodne.

W przypadku chęci nawiązania współpracy z naszym Laboratorium, prosimy o kontakt bezpośredni: serwis.pl@endress.com. Szczegółowe informacje dotyczące naszego aktualnego zakresu akredytacji mogą Państwo znaleźć na stronie PCA, wpisując nasz numer akredytacji (AP 200).

Więcej informacji

Autor: Bartłomiej Biczysko, Industry Manager – Life Science, Endress+Hauser Polska sp. z o.o.

Źródła

Fot. Endress+Hauser Polska/Biotechnologia.pl

KOMENTARZE
news

<Wrzesień 2023>

pnwtśrczptsbnd
30
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
V Kongres BIO
2023-09-13 do 2023-09-16
14
15
16
17
18
21
22
23
24
26
29
Małopolska Noc Naukowców
2023-09-29 do 2023-09-29
30
1
Newsletter