Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Profesjonalny system do zarządzania czujnikami pomiarowymi za pomocą jednego kliknięcia myszką – Memobase Plus
Profesjonalny system do zarządzania czujnikami pomiarowymi za pomocą jednego kliknięcia mys

Pomiar, kalibracja i dokumentacja są istotne w procesie produkcyjnym oraz w laboratorium. Warunki otoczenia zazwyczaj nie są korzystne dla optymalnej kalibracji czujników. Czy zatem nie lepiej byłoby wygodnie skalibrować wszystkie czujniki mierzące kluczowe parametry procesu w laboratorium, w stałych warunkach? Jednocześnie, w jaki sposób pobrać z nich wszystkie wartości kalibracyjne, pomiarowe i informacje bez żadnego wysiłku, po prostu klikając myszką? Dzięki inteligentnym systemom zarządzania i czujnikom cyfrowym jest to teraz możliwe

 

Prawidłowa kalibracja

Czujniki cyfrowe Memosens bazują na bezdotykowej transmisji danych pomiędzy ich elektroniką a przewodem połączeniowym, dzięki czemu system jest absolutnie odporny na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, korozja i ewentualne mostki solne. Nieprzyjemne niespodzianki związane z awariami punktów pomiarowych spowodowanymi warunkami otoczenia należą do przeszłości, a prace konserwacyjne, takie jak kalibracja i wymiana czujników, mogą zostać zaplanowane z wyprzedzeniem. Co więcej, technologia czujników cyfrowych jest inteligentna. Oprócz danych kalibracyjnych zapisują one takie informacje, jak godziny pracy w różnych warunkach oraz nazwę znacznika TAG. Dzięki temu ich użycie nie jest związane z konkretnym przetwornikiem. Otwiera to możliwości zarządzania czujnikami, o których wcześniej można było jedynie marzyć. Czujniki mogą być kalibrowane w stałych warunkach w laboratorium, a wszystkie związane z nimi dane są przechowywane w centralnej bazie. Raporty są tworzone po prostu – od ręki, przez kliknięcie przycisku. Opcje te są niespotykane w przypadku kalibracji z użyciem przetwornika procesowego lub czasochłonnej i podatnej na błędy pracy ręcznej.

Wystarczy podłączyć i rozpocząć pracę 

System zarządzania czujnikami opiera się na technologii plug-and-play i automatycznie identyfikuje cyfrowe czujniki oraz oferuje odpowiednie dla nich funkcje. Program jest prosty i łatwy do zrozumienia, posortowany według zadań związanych z pomiarami, kalibracją, raportami czy zarządzaniem czujnikami. Intuicyjna obsługa i prosty interfejs, który zapewnia również wiele pomocnych zasobów i instrukcji, pozwala każdemu użytkownikowi opanować program już po krótkim czasie. Zapobiega to potencjalnym błędom użytkownika od samego początku. System zarządzania czujnikami Memobase Plus może obsługiwać do czterech czujników jednocześnie w dowolnej kombinacji. Przyspiesza to pomiar i kalibrację wszystkich czujników cyfrowych z indukcyjną głowicą wtykową, a w rezultacie – pozwala oszczędzać czas, pieniądze i miejsce pracy w laboratorium wymagane dla kalibracji. Potrzebny jest tylko jeden interfejs dla wszystkich typów czujników i oprogramowanie do pomiaru, kalibracji i dokumentacji. W rezultacie generowane są ciągłe oszczędności w zakresie kosztów personalnych, ponieważ specjaliści od analiz muszą jedynie dokonać kalibracji, natomiast wymiana czujnika, która również musiała być wcześniej wykonana przez specjalistów, może być teraz przeprowadzona przez niewyspecjalizowany personel, w ciągu kilku minut. Maksymalna dostępność punktów pomiarowych, ich realna praca, a także dostarczane wartości pomiarowe stanowią bezpłatny dodatek. 

Pełna niezawodność

System zarządzania czujnikami aktywnie zapewnia niezawodną i bezbłędną pracę. Ponieważ czujniki są kalibrowane w laboratorium, kalibracja jest zawsze wykonywana w optymalnych warunkach – jest to czynnik krytyczny dla ich dokładności, a tym samym jakości pomiarów. Zarządzanie poziomem użytkowników zapewnia również bezpieczeństwo i dzięki konfigurowalnym specyfikacjom haseł, dostosowuje się do wymagań przedsiębiorstwa i odpowiednich norm oraz przepisów. Ponadto środowisko laboratoryjne jest znacznie bardziej bezpieczne dla pracowników. W środowisku procesowym, gdzie pracownicy są często narażeni na nadmierne ciepło lub zimno, brud i opary, wymagane czynności robocze zostały zminimalizowane do fizycznej wymiany samego czujnika.

Profesjonalne przygotowanie do audytów

Dzięki pełnej automatyzacji, system zarządzania czujnikami tworzy zapisy danych o warunkach pracy, pomiarach i kalibracjach oraz dokumentuje wszystkie związane z tym informacje. Zapewnia to bezproblemową identyfikowalność, a audyty są przygotowywane szybko i łatwo. Raporty mogą być tworzone w formacie PDF za jednym kliknięciem przycisku. Zapisy danych mogą być również eksportowane jako pliki CSV i ponownie wykorzystane, bez dodatkowego obiegu papierowych dokumentów, do optymalizacji i analizy w programie Excel. Oczywiście system zarządzania czujnikami umożliwia pracę zgodnie z FDA CFR 21 Part 11, dzięki ścieżce audytu i 3-stopniowej administracji użytkowników z podpisem elektronicznym. Ustawienia, numery seryjne, wersja oprogramowania, data uruchomienia i producent, wartość docelowa, seria i okres użytkowania rozwiązań referencyjnych, użytkownik, znacznik czasu (z dokładnością do sekundy) i historia czujnika są częścią każdego zapisu danych i tym samym – mają stały związek z kalibracją. Nie pozostawia to miejsca na spekulacje. Wszystkie informacje są przechowywane w lokalnej lub centralnej bazie danych, która dzięki sumie kontrolnej, ujawnia wszelkie manipulacje i etykietuje je w sposób niemożliwy do przeoczenia. Centralna baza danych umożliwia również dostęp wielu osobom w różnych miejscach, optymalizując przepływ informacji i zwiększając efektywność pracy.

Zautomatyzowane monitorowanie odchyleń „tak jak znaleziono – tak jak pozostawiono”

Jaka była jakość pomiaru czujnika bezpośrednio przed kalibracją i w porównaniu z tym, jak pomiar wyglądał bezpośrednio po kalibracji? Dzięki automatycznemu pomiarowi „tak jak znaleziono – tak jak pozostawiono”, można go łatwo przeprowadzić i udokumentować jako opcjonalną część wszystkich procedur kalibracyjnych. Na podstawie zidentyfikowanych wartości delta, można wyjaśnić różnice w mierzonych wartościach przed i po kalibracji oraz lepiej oszacować i śledzić obciążenie czujnika związane z jego konkretnym zastosowaniem.

Odtwarzalność wartości laboratoryjnych i procesowych od samego początku

Po raz pierwszy w laboratorium z systemem zarządzania czujnikami stosowane są te same algorytmy obliczeniowe, te same przewody i te same czujniki, jak w procesie. Dzięki temu wartości pomiarowe są rzeczywiście ze sobą porównywalne, ponieważ różnice wynikające z konstrukcji systemu pomiarowego są wyeliminowane. W związku z tym zwiększanie skali produkcji jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – czujniki w docelowym procesie pomiarowym gwarantują, że będą mierzyć identycznie, jak te w systemie testowym, na samym początku opracowywania substancji leczniczej. Przy automatycznej kompensacji temperatury medium jedynym wytłumaczeniem dla różnych wyników może być reakcja próbki z powietrzem. Czujniki mogą być walidowane na wczesnym etapie i towarzyszyć procesowi rozwoju produktu od samego początku aż do końca, z niezmiennymi, spójnymi wynikami. Dzięki temu system zarządzania czujnikami cyfrowymi umożliwia scentralizowanie sposobu konserwacji wszystkich sond i elektrod w zakładzie produkcyjnym, co czyni go bardziej wydajnym, jednocześnie zapewniając lepszą jakość kalibracji i zautomatyzowaną dokumentację, która spełnia wszystkie wymagania. 

Autor: Bartłomiej Biczysko, Industry Manager – Life Science, Endress+Hauser Polska sp. z o.o. 

KOMENTARZE
news

<Luty 2023>

pnwtśrczptsbnd
1
2
3
4
5
8
9
11
12
13
15
16
18
19
20
21
25
26
1
3
4
5
Newsletter