Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Wkłady świecowe. Proste i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń
Redakcja portalu, 30.10.2015 , Tagi: filtracja, higiena
Usunięcie cząstek stałych, filtracja produktów ubocznych i zawiesiny jest ważnym krokiem w otrzymaniu wysokiej jakości produktów. Produkty przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego oraz chemicznego poddaje się filtracji praktycznie na każdym etapie produkcji.

Producenci muszą przestrzegać najwyższych standardów higieniczności i poziomu czystości podczas całego procesu wytwarzania produktów. Czystość wszystkich produktów końcowych musi być nieskazitelna, co gwarantuje otrzymanie produktu niestanowiącego zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Doskonała filtracja jest niezbędna, aby spełnić wymogi narzucone przez międzynarodowe przepisy wydane przez FDA i GMP. Przy dzisiejszych rosnących wymaganiach dla bezpieczeństwa leków, higieny produkcji oraz konieczności eliminacji substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, wiele firm stosuje proste i opłacalne środki do usuwania produktów ubocznych podczas produkcji. Przedsiębiorstwa stosują wiele różnych metod oczyszczania produktów, jak np. odwirowywanie, wytrącanie, krystalizacja, destylację i inne. Ostatnie lata sprawiły, że możliwym stało się stosowanie technik filtracyjnych na dużą skalę. Związane to jest z rozwojem chemii tworzyw sztucznych, a szczególnie produkcji polimerów syntetycznych, z których zbudowana jest większość nowoczesnych wkładów filtracyjnych. Stosowanie filtrów jest atrakcyjną alternatywą do tradycyjnie stosowanych metod separacyjnych, ze względu na niedestrukcyjne oddziaływanie na produkt i niskie zużycie energii.

 

Ze względu na przeznaczenie, budowę oraz funkcję można wymienić proste filtry świecowe, wykorzystywane do oczyszczania produktów końcowych, wkłady nawijane, wkłady plisowane, wkłady świecowo-membranowe oraz filtry workowe. Filtry świecowe należą do grupy filtrów o działaniu okresowym. Przeznaczone są do czyszczenia cieczy, filtracji kwasów i zasad. Odpowiednie do mikrofiltracji z bakterii i cząstek >1 µm. Skuteczność filtrów świecowych przeznaczonych do usuwania zanieczyszczeń, pyłów oraz osadów, określa się tzw. stopniem zatrzymywania zdefiniowanym dla określonej wielkości zanieczyszczeń. Oferta materiałów, z których wykonane są wkłady świecowe, również jest bardzo obszerna. Obejmuje bowiem polipropylen, nylon, mikrowłókninę ze szkła borokrzemianowego, politetrafluoroetylen PTFE, PTFE impregnowane mikrowłókniną, polieterosulfon PES i węgiel aktywny. Oferta filtrów świecowych jest bardzo obszerna i obejmuje wkłady jednorazowe (np. polipropylenowe, membranowe) oraz wkłady wielokrotnego użytku. Filtry świecowe stosowane są również jako precyzyjna bariera dla mikroorganizmów oraz kontrola zanieczyszczeń stałych. Dobierając filtr i wkład świecowy, konieczne jest uwzględnienie liczby wkładów wymiennych oraz ciśnienie i temperatura filtrowanego medium.

 

Drugą, bardzo często wykorzystywaną w przemyśle farmaceutycznym gamą filtrów, są filtry workowe. Filtry workowe najczęściej znajdują zastosowanie w procesach związanych z mechaniczną filtracją wody, cieczy technologicznych oraz chłodziw. Filtry workowe dobierane są pod kątem odporności chemicznej na dane medium oraz pod kątem wielkości przepływu.

Wymiana zużytego worka na nowy jest łatwa i bardzo szybka. Worki nie zawierają silikonu. Wydajność filtrów workowych zależy przede wszystkim od wymaganej selektywności worka, rodzaju przegrody filtracyjnej, lepkości cieczy oraz stężenia zanieczyszczeń.

Przy wyborze filtra workowego należy przede wszystkim kierować się systemem pracy filtra, ciągłym lub okresowym. Zaletą stosowania filtrów workowych jest niski koszt prowadzenia procesu filtracji. Jedną z podstawowych różnic dla filtrów workowych i świecowych jest kierunek filtracji: od zewnątrz do środka dla świec filtracyjnych oraz od wewnątrz na zewnątrz dla filtrów workowych. Obudowy filtracyjne, wykonane z różnych materiałów, dobiera się pod kątem rodzaju filtrowanego czynnika. Wielkość stalowej obudowy filtracyjnej jest zależna od ilości worków i żądanej wydajności. Najbardziej popularne są obudowy filtracyjne na pojedynczy filtry jednoworkowy (jednokoszowy). Worek filtracyjny umieszczony jest pionowo w pojemniku obudowy w kształcie cylindra. Specjalnie zaprojektowana klamra zaciskowa wraz z uszczelnieniem zapewnia, że worek filtracyjny jest szczelny i właściwie umiejscowiony. Materiał użyty do konstrukcji to AISI 304, AISI316L, Hastelloy lub inne materiały na wykonania specjalne.

 

W przypadku filtracji dużych ilości cieczy stosuje się obudowy wieloworkowe. Ilość worków w jednej obudowie może dochodzić nawet do kilkudziesięciu sztuk. Umieszczenie wielu worków w obudowie skraca czas ich wymiany. Podstawowym problemem jest dobór właściwego rozwiązania, które sprosta oczekiwaniom. W pierwszej kolejności powinno się stosować filtry zalecane przez producenta urządzenia lub wykonawcę instalacji. Gdy takich informacji nie posiadamy podstawowym parametrem doboru właściwego filtra jest jego skuteczność, czyli stosunek masy cząstek zanieczyszczeń o określonych rozmiarach, wychwyconych przez filtr, do masy wszystkich cząstek docierających do filtru. Skuteczność jest wyrażana w procentach. Kolejnym parametrem jest chłonność, czyli zdolność do związania przez filtr zanieczyszczeń, przepustowość, czyli ilość płynu eksploatacyjnego, który przechodzi przez daną powierzchnię filtru w jednostce czasu. Montaż filtra jest łatwy, nie wymagane są żadne prace konstrukcyjne, oprócz przygotowania odpowiednich przyłączy. Niskie koszty inwestycyjne, brak kosztów remontowych, łatwość użycia, bezpieczeństwo oraz niski całkowity koszt użytkowania, to kluczowe elementy przemawiające za instalacją systemu filtracyjnego.

KOMENTARZE
Newsletter