Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Lek. Szymon Brzósko: „Zmiany związane z bezpieczeństwem pacjenta i kontrolą zakażeń powinny zostać z nami na stałe”
Lek. Szymon Brzósko: „Zmiany związane z bezpieczeństwem pacjenta i kontrolą zakażeń powinny

Pandemia, mimo swego tragicznego oblicza, którego nadal doświadczamy, stała się także bodźcem do pozytywnych zmian. Umożliwiła niezwykle szybką ewolucję zachowań, mianowicie podejścia do praktycznej realizacji zasad kontroli higieny zakażeń i bezpieczeństwa pacjenta w miejscach udzielających świadczeń medycznych. Potwierdziła, jak istotne jest zachowanie standardów bezpieczeństwa i higieny na najwyższym poziomie.

 

 

Tę zmianę szczególnie widać w stacjach dializ. Wzmocnienie procedur bezpieczeństwa związanych z kontrolą zakażeń oraz dystansowanie społeczne przełożyły się na zdecydowany spadek liczby infekcyjnych powikłań u pacjenta dializowanego z cewnikiem naczyniowym, czyli zakażeń odcewnikowych. Groźne powikłania infekcyjne mogą kończyć się sepsą. Po powikłaniach sercowo-naczyniowych zakażenia odcewnikowe są drugą przyczyną zgonu pacjentów leczonych nerkozastępczo.

Centralne cewniki dializacyjne wobec aktualnych wyzwań w dostępie naczyniowym są nieodzownym, ale nie optymalnym elementem prowadzenia dializoterapii (bezpieczniejsza i lepsza jest przetoka tętniczo-żylna). [1] Utworzenie dostępu naczyniowego wiąże się z przerwaniem skóry, która jest naturalną barierą ochronną organizmu. Najczęstszą przyczyną zakażeń odcewnikowych są bakterie i grzyby. Badania potwierdzają, że bardziej rygorystyczne wdrożenie standardów higienicznych w środowisku dializacyjnym znacząco obniżyło ryzyko ogólnoustrojowych zakażeń bakteryjnych, określanych jako związane z cewnikiem zakażenia krwi (CRBSI). W badaniach wykazano, że podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 (od lutego do maja 2020 r.) w stosunku do tego samego okresu rok wcześniej liczba zakażeń krwi związanych z cewnikiem spadła aż o 95 proc. [2, 3]

– Mimo że na pierwszy rzut oka „pandemia” i „korzyści” mają przeciwstawne, wykluczające się znaczenie, widzimy, że trudne doświadczenie, jakim jest szerzenie się wirusa SARS-CoV-2, przynosi w ochronie zdrowia poprawę systemów i procedur związanych z kontrolą higieny zakażeń, raportowanie i analizowanie zdarzeń niepożądanych, identyfikację i eliminację błędów. To wszystko staje się częścią dobrych praktyk, które dają rezultat w postaci wzrostu zarówno bezpieczeństwa pacjenta (nie tylko nefrologicznego), jak i kultury bezpieczeństwa – mówi dr hab. n. med. Szymon Brzósko, dyrektor medyczny DaVita Polska, nefrolog, adiunkt I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ UM w Białymstoku.

Dzięki uzupełnieniu procedur bezpieczeństwa związanych z kontrolą i higieną zakażeń, skrupulatnemu respektowaniu tych zasad w każdej jednostce medycznej obserwujemy ogólny – i co ważne – istotny spadek zakażeń drogą kontaktową, oddechową i kropelkową, np. wirusem grypy. Na spadek infekcji w punktach opieki medycznej ma również wpływ zmiana sposobu pracy personelu medycznego i poprawa realizacji zasad higieny i kontroli zakażeń. Kultura bezpieczeństwa w ochronie zdrowia została trwale wprowadzona w praktyki medyczne w wielu krajach. Za nią idzie bezpośrednio poprawa jakości opieki medycznej. Aktywne budowanie kultury bezpieczeństwa odbywa się w organizacjach medycznych, w których wdrożone jest zarządzanie ryzykiem związanym z praktyką kliniczną, tj. m.in. zgłaszanie i analizowanie zdarzeń niepożądanych (ma to szczególne znaczenie) oraz wyciąganie zeń wniosków.

W efekcie chodzi o zmianę i poprawę praktyk, aby eliminować niedoskonałości systemowe. Należy w taki sposób organizować pracę kliniczną, by była bezpieczniejsza, a personel popełniał mniej błędów. – Dla naszej organizacji jakość leczenia i bezpieczeństwo pacjenta są priorytetem. Formalnie nic nas nie zobowiązuje do tego, żeby prowadzić system natychmiastowego raportowania zdarzeń niepożądanych, analizować te zdarzenia, na tej podstawie wyciągać wnioski i poprawiać procedury i praktyki. Niemniej robimy to, bo wierzymy (oraz są na to dowody naukowe), że stałe monitorowanie, analizowanie sposobu pracy i usprawnianie procesów służy poprawie bezpieczeństwa pacjenta i wzmacnia kulturę bezpieczeństwa organizacji – kontynuuje Brzośko. 

Dzisiaj w stacjach dializ zarówno pacjent, jak i personel medyczny rozumieją, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo związana z infekcją koronawirusem, mimo że dotyczy każdego indywidualnie, stała się wspólnym celem. To jest dobry punkt wyjścia do rozszerzania tej perspektywy na pozostałe aspekty kliniczne. – Zmiany związane z bezpieczeństwem pacjenta i kontrolą zakażeń powinny zostać z nami na stałe jako standard opieki medycznej, tak jak to wygląda w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych. Dbałość o wzrost kultury bezpieczeństwa pacjenta powinna stać się w Polsce wspólną kliniczną wartością – podsumowuje ekspert.

Źródła

1. Przetokę z naczyń własnych uznaje się za najlepszy rodzaj dostępu naczyniowego u pacjentów dializowanych. Chirurgiczne połączenie dwóch naczyń – żyły z tętnicą – powoduje szybszy i silniejszy przepływ krwi przez żyłę. Zgodnie z amerykańskimi wytycznymi opracowanymi przez Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQ, grupy roboczej działającej przy Amerykańskiej Narodowej Fundacji Nefrologicznej, National Kidney Foundation [NKF]) przy użyciu przetoki powinno być dializowanych ponad 90 proc. pacjentów. Vascular Access Work Group. Clinical practice guidelines for vascular access. Am. J. Kidney Dis. 2006; 48 (supl. 1): S248-S273.

2. Labriola L., Jadoul M.: The great help of a virus in the fight against bacteria! Journal of Nephrology (2021); https://doi.org/10.1007/s40620-021-01013-1.

3. Heidempergher M., Sabiu G., Orani M. A., Tripepi G., Gallieni M.: Targeting COVID-19 prevention in hemodialysis facilities is associated with a drastic reduction in central venous catheterrelated infections. Journal of Nephrology (2021); https://doi.org/10.1007/s4062 0-020-00900-3.

KOMENTARZE
news

<Grudzień 2021>

pnwtśrczptsbnd
29
30
1
2
Cleanroom Pass
2021-12-02 do 2021-12-02
3
4
5
7
BHP w pomieszczeniach Cleanroom
2021-12-07 do 2021-12-07
9
MEDmeetsTECH#12
2021-12-09 do 2021-12-09
BioTech Daily 2021
2021-12-09 do 2021-12-09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Newsletter