Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
W Katowicach wybrano najlepsze start-upy z branży nanotechnologii!
Dnia 12 września br. w Katowicach w ramach InterNanoPoland 2018, międzynarodowego forum dla naukowców, przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz studentów pracujących w obszarach związanych z nanomateriałami oraz nanotechnologią odbył się konkurs dla start-upów z branży – KATO STARTUP CITY III NANO STARTUP CHALLENGE. Poniżej przedstawiamy młodych innowatorów, którzy znaleźli szczególne uznane w oczach ekspertów.

 

 

Decyzją jury w składzie dr inż. Łukasz Nieradko (Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Cebrio), prof. dr hab. Mirosław Miller (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Włodzimierz Pomierny (Agencja Rozwoju Przemysłu), Tomasz Koźlecki (Główny Chemik w Selena Labs) oraz Luck Palmen (Menadżer ds. komercjalizacji i modeli biznesowych w Akceleratorze Technologicznym Gliwice) przyznano:

* Wyróżnienie – SOVIGO, firma skoncentrowana na zdrowym odżywianiu, w której zespół doświadczonych naukowców i inżynierów pracuje nad zastosowaniem innowacyjnych systemów dostarczania składników aktywnych. Specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych nutraceutyków w oparciu o liposomalne technologie hermetyzacji (LETs). Jego nadrzędnym celem jest tworzenie produktów o najwyższej jakości z udowodnionymi naukowo dowodami skuteczności, maksymalnej absorpcji i biodostępności składników aktywnych. Wszystkie składniki aktywne są zawarte w specjalnie przygotowanych liposomach z wysokiej jakości fosfolipidami (PLs). PLs w ich najwyższej czystości zapewniają lepsze liposomy z większą stabilnością i dostarczaniem do komórek. Proces formułowania jest systematycznie analizowany, kontrolowany i testowany w celu zapewnienia wysokiej jakości preparatów. SOVIGO aktywnie analizuje możliwości rynku żywieniowego i komercjalizuje produkty z innowacyjnymi mechanizmami dostarczania i formulacjami. Zespół pracuje obecnie nad zwiększeniem procesu produkcyjnego pierwszych produktów, aby osiągnąć poziom komercyjny. Podczas konferencji pitchował dr Paweł Mitula, współzałożyciel firmy, biotechnolog z wykształcenia. 

* 3. miejsce – Compact X, autorzy pomysłu miniaturowego, niskoenergetycznego źródła promieniowania rentgenowskiego do specjalnych zastosowań. Do wdrożenia go w życie firma potrzebuje ok. 3 lat i 4 mln zł. Pierwsza połowa kwoty będzie przeznaczona na osiągnięcie pełnej ochrony patentowej, rozwoju produktu z 3 głównymi klientami oraz poziomu gotowości technologicznej rozwiązania TRL 8 (Technology Readiness Level). Druga połowa stawki to wypracowanie portfolio klientów, CompactX jako modułu, a także oddzielnego urządzenia z czujnikiem. Technologia firmy ma być oparta na warstwie kompozytowej (kapton i epoksyd), elementach zintegrowanych z konstrukcją, zmniejszonej emisji ciepła oraz zasileniu piezoelektrycznym o wysokiej skuteczności.

* 2. miejsce – Nanopure Technologies, które zaprezentowało technologię NanoWave™ – niejonowy roztwór (koloid) srebra o cząstkach wielkości od 10 do 50 nm otrzymywanych wg najnowocześniejszej, opatentowanej metody charakteryzującej się wysoką precyzją, powtarzalnością, stabilnością i czystością otrzymywanego produktu. Cząstki mogą być wytwarzane w dwóch podstawowych kształtach: sześciany (NanoWave Cube™) oraz kulki (NanoWave Sphere™). W zależności od wielkości i kształtu cząstki koloid przybiera różne zabarwienie. Badania prowadzone m.in. na Uniwersytecie Gdańskim oraz Gdańskim Uniwersytecie Medycznym potwierdzają wysoką skuteczność koloidu w procesie blokowania metabolizmu komórkowego drobnoustrojów prowadzącą do ich obumierania. Skuteczność została potwierdzona na szczepach bakterii gram + (Staphylococcus ureus), gram – (Pseudomonas aeruginosa) oraz na drożdżakach (Candida albicans). 

Zdjęcia przedstawiają bakterie z gatunku Pseudomonas aeruginosa (szczep PAK) przed i po 60 minutach inkubacji z nanocząstkami srebra. Ciemniejsze plamy są tworzone przez nanocząstki srebra, które związały się z DNA bakteryjnym. Dzięki temu bakterie przestają się namnażać i umierają. W Katowicach zespół reprezentował Rafał Banasiuk, CEO firmy.

* 1. miejsce – QNA Technology, pionier syntezy kropek kwantowych na rynku polskim. Kropki kwantowe są alternatywą dla barwników organicznych. Podstawowe cechy kropek kwantowych to: łatwa przestrajalność koloru emisji, stabilność emisji w czasie oraz odporność emisji na warunki środowiskowe. Ich koloidalna forma w połączeniu z rozbudowaną powierzchną stabilizowaną ligandami umożliwia różnorodne modyfikacje, w tym łączenie kropek z innymi cząsteczkami, a nadając im nowych właściwości otwiera cały wachlarz innowacyjnych zastosowań.

Kropki kwantowe to odpowiedniki barwników organicznych wykorzystywanych obecnie głównie w technologii OLED oraz w diagnostyce medycznej. Dzięki temu, że półprzewodnikowe kropki kwantowe otrzymywane są w postaci koloidu oraz ze względu na swój bardzo mały rozmiar: mają one rozbudowaną powierzchnię, która może być specyficznie modyfikowana, mogą być łączone z innymi nanomateriałami (biologicznymi, metalicznymi, magnetycznymi) w celu nadania takim układom nowych, unikatowych właściwości otwierających cały wachlarz innowacyjnych zastosowań, mogą być nanoszone na podłoża przeźroczyste oraz elastyczne, umożliwiając otrzymywanie warstw półprzewodnikowych w niespotykanych do tej pory konfiguracjach. Dzięki temu znajdują zastosowanie w konstruowaniu sensorów, obrazowaniu w biologii i medycynie oraz elementach fotonicznych. Firmie zaufał m.in. fundusz Kvarko, który zdecydował się w nią zainwestować. Na konferencji był obecny dr hab. inż. Artur Podhorodecki, Prezes Zarządu QNA.

Wszystkim wyróżnionym prezentacjom gratulujemy, a ich autorom życzymy dalszych sukcesów.

KOMENTARZE
Newsletter