Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Telemedycyna jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin medycyny. Korzysta z najnowszych osiągnięć telekomunikacji, informatyki i medycyny. Polska firma MedApp wdraża rozwiązania telemedyczne do placówek ochrony zdrowia. Jednym z projektów jest CarnaLife, czyli system rejestracji wyników badań m.in. EKG. Specjalnie zaprojektowane algorytmy pozwalają rozpoznać około 20 różnych zmian w zapisie EKG, co znacząco poprawia i przyspiesza proces diagnostyki pracy serca. Projekt realizowany jest w Krakowskim Centrum Diagnostyczno-Klinicznym. O projekcie CarnaLife oraz telemedycynie w Polsce opowiada Mateusz Kierepka, prezes MedApp.

 

Jakie są główne założenia pilotażowego projektu CarnaLife w KCDK?

Pilotaż będzie realizowany bezpłatnie i potrwa do końca lipca bieżącego roku. Do obsługi systemu został oddelegowany specjalnie przeszkolony personel. Na etapie pilotażu wyniki badań nie będą analizowane online, lecz zostaną dołączone do dokumentacji medycznej w postaci raportu. Pilotażem objęte zostaną przede wszystkim osoby z problemami kardiologicznymi oraz diabetycy. W przygotowaniu do telemedycznej rejestracji danych są urządzenia do mierzenia ciśnienia krwi oraz wagi ciała. Liczymy, że pilotażem uda się objąć od kilku do kilkunastu osób.

 

Jakie są dalsze plany dotyczące CarnaLife?

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię rozwoju. Oczekujemy, że programy pilotażowe otworzą nam drogę do pełnych wdrożeń w placówkach medycznych. Warto odnotować, że już prowadzimy działalność komercyjną. W ramach wdrożonego systemu CarnaLife w jednostkach medycznych Intercard i CarintArt oraz działalności spółki Telemedica przeprowadziliśmy od lutego do czerwca 2018 r. 493 badania diagnostyczne.

 

Jak telemedycyna jest odbierana przez personel medyczny?

Niewątpliwie otwartość polskich specjalistów na implementację w placówkach medycznych nowych technologii, a także ich przygotowanie merytoryczne w tym zakresie pozwalają nam się rozwijać dużo szybciej. Już teraz, dzięki naszym rozwiązaniom, jakość życia pacjentów poprawia się. Dzięki wolontariuszom ze stowarzyszenia Leczymy z Misją oraz systemowi CarnaLife, przebadano 150 pacjentów z kenijskiego szpitala w Kyeni. U 30 proc. z nich zdiagnozowano nieprawidłowości w pracy serca. Efekty działań spotkały się z dużym uznaniem lekarzy z tamtejszej placówki, co mamy nadzieję, zaowocuje szerszą współpracą. Sprzyja temu system refundacji w tym kraju.

Dodatkowo, funkcjonalność systemu CarnaLife została już sprawdzona w warunkach naturalnych, na salach operacyjnych wielu szpitali i klinik. W maju 2017 r. w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przeprowadzono zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków, w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości systemu CarnaLife Holo. W czerwcu 2017 r., we współpracy z prof. Dariuszem Dudkiem, podczas debaty European Internet Forum, która odbyła się w Parlamencie Europejskim, MedApp przeprowadził pierwszą na świecie międzynarodową holograficzną teletransmisję. Odbyła się ona między dwoma urządzeniami HoloLens w Krakowie, a trzema urządzeniami w Belgii. Każdy użytkownik okularów mógł w czasie rzeczywistym widzieć ten sam obraz serca w 3D oraz prowadzić pełną interakcję z tą wizualizacją serca konkretnego pacjenta. W sierpniu 2017 r. z kolei, w Klinice Krążenia Płucnego, Chorób Zakrzepowo-Zatorowych i Kardiologii Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku, miał miejsce pierwszy na świecie zabieg udrożnienia tętnic płucnych z wykorzystaniem systemu Carna Life Holo oraz druku cyfrowego 3D, za który odpowiada Jan Witowski, pracownik MedApp. W grudniu 2017 r. w ECZ w Otwocku międzynarodowy zespół lekarzy przeprowadził zabieg angioplastyki naczyń płucnych przy wykorzystaniu druku 3D oraz CarnaLife Holo dostarczonych przed MedApp.

W kwietniu tego roku dokonano pierwszego zabiegu implantacji układu resynchronizujacego z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości! W czasie zabiegu użyto gogli Hololens i aplikacjI MedApp. W trakcie zabiegu operator miał możliwość obserwacji hologramu – wizualizacji trójwymiarowej układu żylnego pacjenta, co usprawniło proces wprowadzeni elektrod układu CRT-D. Także w kwietniu bieżącego roku wykonano zabieg leczenia ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej ASD (Atrial Septal Defect) oraz zabieg korekty w przypadku pacjentki z rekoarktacją aorty. Podczas operacji, które zostały przeprowadzone w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej Szpitala MSWiA w Rzeszowie wykorzystany możliwości naszego systemy CarnaLife Holo i druku 3D.

KOMENTARZE
Newsletter