Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Sztuczna inteligencja pomoże w rehabilitacji niepełnosprawnych

Za ok. 80% bodźców przyswajanych z otoczenia odpowiada nasz wzrok. Osoby niewidome i niedowidzące zmuszone są do wypracowania techniki odbierania świata poprzez pozostałe zmysły. Szczególne dla tych spośród nich, które nie miały wcześniej problemów ze wzrokiem, jest to bardzo skomplikowany i trudny proces. Polska spółka Blind Warrior pracuje nad stworzeniem symulatora na bazie autorskiej technologii SAR, który zrewolucjonizuje ich rehabilitację.

 

 

Sytuacja na świecie

Już na początku tego stulecia Światowa Organizacja Zdrowia alarmowała, że na świecie 161 mln ludzi (2,6% populacji) miało problemy ze wzrokiem. W 2011 r. było to już prawie 300 mln osób. [1] Ta zatrważająca tendencja wzrostowa ma również odzwierciedlenie w rozwoju okulistyki i metodach leczenia schorzeń oczu. Ważną częścią terapii osób z dysfunkcją wzroku jest rehabilitacja. Jej zadaniem, wbrew powszechnemu przekonaniu, nie jest uzdrowienie osób chorych czy też pełne przywrócenie im sprawności, ale znaczne poprawienie jakości ich życia. Proces rehabilitacji jest jednak długotrwały, wieloetapowy i niedostępny dla części osób niepełnosprawnych. Zmienić taki stan rzeczy może tworzony przez polską spółkę symulator z elementami AI, który usprawni i zwiększy efektywność tego procesu.

 

Rola AI

Sztuczna inteligencja oraz nowoczesne technologie coraz częściej stają się integralną częścią systemu ochrony zdrowia. Wspierają lekarzy podczas diagnozy, wyboru sposobu leczenia pacjenta, a także fizjoterapeutów w rehabilitacji. Wszędzie tam, gdzie zawodzą nasze zmysły, znane metody i nawet najbardziej skomplikowane wzory matematyczne. AI uczy się szybciej, błyskawicznie analizuje i nie pozostawia miejsca na ludzkie błędy.

Blind Warrior, spółka zależna SimFabric – polskiego studia zajmującego się produkcją gier komputerowych na urządzenia mobilne oraz gogle VR – ma na celu stworzenie autorskiej platformy rozszerzonej rzeczywistości SAR. Będzie ona łączyła rzeczywisty, swobodny ruch człowieka w przestrzeni 3D ze stworzonym wirtualnym otoczeniem. Ponadto, technologia pozwoli rozpoznawać i analizować w czasie rzeczywistym ruch człowieka i jego interakcje z obiektami wirtualnymi. Platforma będzie również optymalizować, w ramach zadanych kryteriów, ludzką motorykę oraz umożliwiać zwrotną korektę i usprawnianie rzeczywistych kompetencji ruchowych użytkownika.

 

Sztuczna inteligencja a rehabilitacja

Dzięki wykorzystaniu wirtualnej rzeczywistości możliwa będzie szybsza i skuteczniejsza rehabilitacja niewidomych i niedowidzących. Osoby korzystające z symulatora będą uczyć się orientacji w przestrzeni i reagowania na różnego rodzaju bodźce. Osoby z dysfunkcją wzroku chcą być, i są, coraz aktywniejsze. Pracują zawodowo, społecznie, uczestniczą w życiu kulturalnym, sportowym artystycznym, prowadzą z powodzeniem dom, wychowują dzieci. Wykorzystując nową technologię stworzoną przez Blind Warrior oraz elementy sztucznej inteligencji, będą uczyć się normalnego codziennego funkcjonowania. 

– Naszym celem nie jest stworzenie samej technologii, ale przede wszystkim – zaproponowanie konkretnych rozwiązań, w których będziemy ją wykorzystywać na co dzień. To przełomowy i bardzo zaawansowany projekt, nie tylko w skali naszego kraju, ale na arenie międzynarodowej. Tym bardziej cieszy nas fakt, że będzie realizowany już w niedalekiej przyszłości. Prace nad samą technologią SAR potrwają ok. dziewięć miesięcy. Blind Warrior będzie opracowywał i testował platformę, a następnie symulator w budowanym przez SimFabric jednym z największych Centrów Badawczo-Rozwojowych tego typu w Europie. Centrum Badawczo-Rozwojowe będzie platformą tworzenia technologii dla przemysłu kosmicznego i rozrywkowego, ale również projektów związanych z wirtualną rzeczywistością. Ma powstać w Polsce do 2023 r., a rozpoczęcie prac planujemy już w tym roku – komentuje projekt Julia Leszczyńska, prezes zarządu grupy kapitałowej SimFabric

Źródła

[1] M. Dycht, Rehabilitacja i Edukacja Osób z Dysfunkcją Wzroku w Dobie Rozwoju Nauk i Nowych Technologii, Forum Pedagogiczne, 2016 r.

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/blind-man-people-with-disability-handicapped-person-everyday-life-visually-impaired-man-with-walking-stick-descending-steps-city-park_10165994.htm#page=1&query=blind&position=2

KOMENTARZE
Newsletter