Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Szczelne zamknięcia mieszalników procesowych
Szczelne zamknięcia mieszalników procesowych
Procesy produkcyjne stosowane w branży farmaceutycznej oraz kosmetycznej wymagają już od samego początku wyeliminowania ryzyka wprowadzania obcych substancji do zbiornika. Leki i kosmetyki muszą spełniać najwyższe standardy jakości. Bardzo ważne jest zastosowanie odpowiedniego zbiornika i mieszalnika procesowego, który będzie wytrzymały na zmienne warunki pracy, takie jak zmiana temperatury i ciśnienia, suszenie, dezynfekcja.

 

Pokrywy włazowe

Mieszalniki procesowe, składające się z otwieranej na zewnątrz pokrywy włazowej oraz zbiornika, stanowią idealne rozwiązanie dla bezpiecznego i oszczędnego przetwarzania najróż­niejszych produktów. Głównym za­daniem obudowy jest odizolowanie produktu od wpływu otoczenia, za­bezpieczenie go przed innym produk­tem (zanieczyszczenia krzyżowe), jak również ochrona pracowników. Pro­dukty chemiczne i farmaceutyczne są na ogół wysoce toksyczne, reaktyw­ne, żrące i niebezpieczne dla obsługi i środowiska. Specjalna konstrukcja pozwala na zastosowanie pokryw wszędzie tam, gdzie wymagany jest dostęp do wnętrz zbiorników powyżej lub poniżej poziomu cieczy, przy jed­noczesnym zapewnieniu możliwości zamknięcia otworu wejściowego.

 

Zaciski śrubowe

Każda nieszczelność, poluzowanie może spowodować wyciek, ujście powietrza lub substancji procesowej. Stąd też wytrzymałość zamknięcia ma ogromne znaczenie. Zaciski śrubowe zapobiegają przed niepożądanym wyciekiem, przedostaniem się zanie­czyszczonego płynu lub proszku, za­mykają dostęp powietrza do komory, powodując powstanie hermetyczne­go zamknięcia. Sprawdzają się rów­nież w zakładach farmaceutycznych, w których stosuje się urządzenia łą­czące cechy mieszalnika, granulatora i suszarki. Wszystkie etapy procesu, np. podawanie, mieszanie i odprowa­dzenie materiału, zostały z powodze­niem połączone w jednym urządzeniu. Rozwiązanie to powoduje zaoszczę­dzenie miejsca, zminimalizowanie przemieszczania i niebezpieczeństwa zanieczyszczenia produktu. Zaciski śru­bowe umożliwiają szybkie luzowanie pokrywy, sprawny demontaż łączonych elementów oraz brak ryzyka dekomple­tacji połączenia. Dają pełną kontrolę nad zachodzącym procesem w atmo­sferze nadciśnienia lub podciśnienia, temperaturą, masą wsadu czy pH.

 

 

Mieszalniki procesowe muszą być wykonane z materiałów spełniających określone wymagania, m.in.: odpor­ność na korozję, duża twardość, brak toksyczności, łatwość w czyszczeniu i niewchodzenie w reakcję ze środka­mi myjącymi. Najczęściej wykonane są ze stali nierdzewnej, ponieważ jest obo­jętna na działanie większości produk­tów spożywczych i farmaceutycznych.

 

 

KOMENTARZE
Newsletter