Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Startuje nowy program dla start-upów medycznych. ChallengEIT szansą na międzynarodową ekspansję dla innowatorów z Polski
Startuje nowy program dla start-upów medycznych. ChallengEIT szansą na międzynarodową ekspa

Celem międzynarodowego programu ChallengEIT jest wsparcie powstania projektów koncentrujących się na poprawie opieki nad pacjentami poprzez polepszenie dostępu do usług zdrowotnych, szybką i precyzyjną diagnozę, samodzielne zarządzanie opieką oraz przewidywalną odpowiedź na zastosowane terapie. Twórcy najlepszych pomysłów mają szansę na ich realizację na wybranych rynkach europejskich, na których Novartis prowadzi swoją działalność.

 

 

– O przyszłości opieki zdrowotnej można myśleć tylko przy uwzględnieniu nowych technologii, które umożliwiają wszystkim zainteresowanym szybsze podejmowanie decyzji. Dla Novartis kluczowe jest nawiązanie współpracy i partnerstw ze środowiskiem technologicznym, naukowym i stroną publiczną w celu wspólnego budowania ekosystemu, który maksymalizuje potencjał cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Programy, takie jak ChallengEIT, to szansa dla polskich start-upów medycznych na przetestowanie swoich pomysłów poza granicami kraju i wywarcie wpływu na przyszłość opieki zdrowotnej – twierdzi Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland.

 

Jak wziąć udział w ChallengEIT?

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 15 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem formularza na stronie internetowej, w czterech kategoriach, które dotyczą obecnie głównych wyzwań systemu opieki zdrowotnej, a są nimi:

1) wymiana wiedzy online w międzynarodowym środowisku klinicystów: jak efektywnie wymieniać się najlepszymi praktykami i tzw. case studies, jak usprawnić płynną i dynamiczną komunikację między praktykami w celu poprawy opieki nad pacjentami,

2) pomoc pacjentowi na ścieżce leczenia: w jaki sposób możemy wyposażyć go w narzędzia wspierające terapię, profilaktykę i diagnostykę tak, aby wzmocnić opiekę opartą na rzetelnych i pełnych danych,

3) medycyna precyzyjna i opieka spersonalizowana: w jaki sposób możemy lepiej przewidywać rezultaty terapii, oceniać profile ryzyka pacjentów i dopasowywać do nich spersonalizowaną opiekę medyczną i okołozdrowotną,

4) równy dostęp do opieki zdrowotnej: w jaki sposób możemy poprawić dostęp do usług opieki zdrowotnej, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Do grona zwycięzców ChallengEIT trafi maksymalnie sześć start-upów. Wybrane grupy otrzymają indywidualne wsparcie mentoringowe najlepszych światowych ekspertów, dostęp do globalnego networku EIT Alumni oraz możliwość doskonalenia ich koncepcji biznesowej i samego rozwiązania. Ponadto zwycięski zespół będzie miał szansę na uzyskanie finansowania i współpracę z Novartis BIOME w celu pilotażowego wdrożenia zwycięskiego rozwiązania. Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec 2022 r., a start pilotażu nastąpi na początku 2023 r.

– Znajdujemy się w krytycznym i jednocześnie wyjątkowym momencie, w którym możemy nie tylko opracowywać nowe leki i szybciej wprowadzać je na rynek, ale także dostarczać rozwiązania, które pomagają w efektywniejszym leczeniu pacjentów. Nie możemy i nie chcemy tego robić w pojedynkę. Współpracując z największą siecią innowatorów EIT, chcemy wspólnie znaleźć nowe sposoby poprawy diagnostyki i terapii pacjentów, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i danych. Wspólnie z EIT Health uruchomiliśmy ChallengEIT, aby odkryć przełomowe pomysły zgodne z wyzwaniami systemu opieki zdrowotnej, których rozwój można przyspieszyć – mówi Tal Vardi, Novartis BIOME Lead dla Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

KOMENTARZE
Newsletter