Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Silne wzmocnienia rady nadzorczej Genomtec. Na pokładzie Marta Gajęcka i Jakub Swadźba
Silne wzmocnienia rady nadzorczej Genomtec. Na pokładzie Marta Gajęcka i Jakub Swadźba

Genomtec, spółka pracująca nad innowacyjnymi projektami w obszarze diagnostyki molekularnej, wzmocniła skład rady nadzorczej, powołując do niej prof. dr. hab. n. med. Jakuba Swadźba oraz Martę Gajęcką. Jakub Swadźba jest m.in. twórcą największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych – spółki Diagnostyka, natomiast Marta Gajęcka jest doradcą Prezydenta RP ds. gospodarczych, w tym innowacji, a także członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej i prezesem EDP Energia Polska. Posiada również status Honorowego Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

 

– Do rady nadzorczej Genomtec wchodzą postacie bardzo dużego formatu. Dołączenie Marty Gajęckiej oraz Jakuba Swadźba do naszej organizacji jest dla nas zaszczytem i potwierdzeniem, że idziemy we właściwym kierunku. Obecnie w naszym organie nadzorczym mamy osoby niezwykle doświadczone zarówno w biznesie, jak i w działalności naukowej. Silna rada nadzorcza przekłada się także na jakość zarządzania, co jest dodatkową korzyścią. Szerokie kompetencje rady będą istotnym impulsem w rozwoju Genomtec – powiedział Miron Tokarski, założyciel i prezes Genomtec.

Szeregi składu rady nadzorczej Genomtec zasilił dr hab. n. med. Jakub Swadźba, m.in. twórca spółki Diagnostyka – największej w Polsce sieci laboratoriów medycznych. Obecnie firma posiada 140 laboratoriów, zatrudniając łącznie ponad 5 tys. pracowników, w tym ponad 1 tys. diagnostów i lekarzy ze specjalizacjami. Rocznie firma obsługuje 15 mln pacjentów, współpracując z tysiącami placówek ochrony zdrowia i wykonuje 60 mln badań. Jakub Swadźba ukończył Akademię Medyczną M. Kopernika (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Jest doktorem habilitowanym nauk medycznych o specjalizacji chorób wewnętrznych. Jakub Swadźba jest również autorem licznych prac naukowych dotyczących schorzeń autoimmunologicznych. Swój dorobek naukowy potwierdził m.in. poprzez bycie współtwórcą nowych metod oznaczania przeciwciał występujących w wielu chorobach autoimmunologicznych. Prowadzi konsultacje medyczne w dziedzinie zaburzeń autoimmunologii.

Dodatkowe wsparcie w radzie nadzorczej Genomtec ma zapewnić Marta Gajęcka – obecny doradcą Prezydenta RP ds. gospodarczych, w tym innowacji. Gajęcka jest również członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz kieruje EDP Energia Polska. Posiada ona również tytuł Honorowego Wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu. Wcześniej Gajęcka pełniła funkcję Wiceprezesa PGE oraz PGE Energia Odnawialna S.A., a także Wiceprezesa Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Sprawowała funkcje m.in. Wiceprezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Luksemburgu, gdzie odpowiadała za finansowanie inwestycji w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, Słowenii oraz w Bułgarii, a także za finansowanie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych w całej Unii Europejskiej. Pełniła również funkcję Wicegubernatora w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju w Londynie, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz Radcy ds. Finansowych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy OECD w Paryżu. Marta Gajęcka jest absolwentką kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne SGH. Posiada polsko-francuski dyplom w ramach Programu Studiów Europejskich prowadzonego przez SGH wraz z Instytutem Nauk Politycznych w Paryżu.

Genomtec to innowacyjna firma z obszaru mobilnej diagnostyki molekularnej zajmująca się opracowaniem i komercjalizacją najmniejszej na świecie platformy do diagnozy genetycznej oraz testów mających zastosowanie m.in. w wykrywaniu chorób zakaźnych, w tym spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. W ostatnim czasie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało spółce prawie 7 mln zł (1,6 mln euro) dofinansowania na przystosowanie mobilnego systemu do diagnostyki molekularnej – Genomtec ID, do użycia w walce z chorobą COVID-19. Z kolei na początku września bieżącego roku spółka poinformowała o podjęciu działań mających na celu wprowadzenie akcji Genomtec do obrotu na New Connect.

KOMENTARZE
Newsletter