Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Ruszyła rejestracja na targi LABS EXPO
Ruszyła rejestracja na targi LABS EXPO

Nowe wydarzenie na mapie targowej – Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych LABS EXPO – to możliwość spotkania i okazja do inspirujących rozmów i dyskusji oraz nawiązania nowych kontaktów biznesowych. To również doskonały sposób na uzyskanie sporej dawki wiedzy poprzez udział w części edukacyjnej targów.

 

 

Wystawcy

Od lat targi umożliwiają spotkanie dostawców z odbiorcami, którzy mogą w jednym miejscu znaleźć potrzebne produkty i usługi oraz przeprowadzić ciekawe rozmowy i wymienić się zdobytym doświadczeniem. Organizacja tego przedsięwzięcia to odpowiedź na potrzebę stworzenia wyjątkowego wydarzenia, którego obecnie brakuje w Polsce. LABS EXPO cieszą się dużym zainteresowaniem wystawców, którzy będą mogli zaprezentować sprzęt i najnowocześniejsze rozwiązania dla laboratoriów spożywczych, przemysłowych, analitycznych, medycznych, biologicznych, spożywczych, środowiskowych, kosmetycznych i innych. Z dnia na dzień strefa wystawiennicza zapełnia się coraz większą ilością producentów i dystrybutorów, którzy wiedzą, jak ważny i potrzebny jest ich udział w targach i bezpośrednia możliwość prezentacji swoich usług.

Podczas targów będzie można zapoznać się z ofertą m.in.:

• mebli i wyposażenia dla laboratoriów,

• szkła laboratoryjnego,

• aparatury analitycznej, kontrolnej i pomiarowej,

• sprzętu optycznego,

• systemów informatycznych,

• nowości technologicznych,

• wag, odzieży i środków ochronnych,

• sprzętu diagnostycznego,

• aparatury i odczynników do wykonywania badań biochemicznych, analitycznych, immunochemicznych, mikrobiologicznych,

• instytutów naukowych i ośrodków badawczych,

• jednostek certyfikujących,

• firm budujących i wyposażających pomieszczenia typu clean room,

• firm prezentujących najnowocześniejsze rozwiązania dla laboratoriów.

Targi odwiedzą osoby decyzyjne, ściśle związane z branżą laboratoryjną, zainteresowane ofertą Wystawców – m.in. przedstawiciele laboratoriów, uczelni wyższych, działów kontroli jakości, placówek naukowo-badawczych czy działów R&D.

Współpraca i program merytoryczny targów

Targi LABS EXPO to wydarzenie łączące naukę z biznesem, dlatego oprócz części wystawienniczej istotnym elementem targów będzie program merytoryczny i część edukacyjna. Wśród Patronów Merytorycznych znaleźli się: Centrum NanoBioMedyczne UAM, CRK Clean Quality, Główny Urząd Miar, Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, Polskie Centrum Akredytacji, Polski Komitet Normalizacyjny, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Targi LABS EXPO otrzymały Patronat Honorowy: Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Polskiej Akademii Nauk, prezydenta miasta Poznań oraz rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Patronat medialny objął portal Biotechnologia.pl.

W programie targów poruszone zostaną takie tematy, jak:

• „Choroby zakaźne – nowe wyzwania opieki zdrowotnej”,

• „Skuteczne zarządzanie laboratorium”,

• „Projektowanie laboratorium – kluczowe fazy procesu inwestycyjnego z uwzględnieniem jakości powietrza w laboratorium”,

• Panel ekspercki dotyczący projektowania i pracy w pomieszczeniach typu clean room,

• „Interdyscyplinarna chemia – horyzonty zastosowania nauk chemicznych w innych obszarach nauki i techniki”,

• Warsztaty „Monitoring mikrobiologii i czystości pyłowej w pomieszczeniach czystych clean room w praktyce”.

Rejestracja na targiStrona wydarzenia

Źródła

Fot. LABS EXPO

KOMENTARZE
Newsletter