Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Praktycy dla praktyków Liofilizator ALPHA 2-4 LSC
Praktycy dla praktyków Liofilizator ALPHA 2-4 LSC
Wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników laboratoryjnych, na portalu Biotechnologia.pl, w ramach cyklu „Praktycy dla praktyków: testy sprzętu laboratoryjnego” publikujemy informacje o najnowszych testach, które przygotowali pracownicy laboratoryjni specjalnie dla portalu Laborant.pl.
 

Kolejnym testowanym sprzętem, który prezentujemy, jest Liofilizator ALPHA 2-4 LSC Christ. 

Przy jego pomocy możliwe jest suszenie zgodnie z zaprogramowanymi parametrami, bez konieczności manualnego przełączania poszczególnych etapów procesu. W Laboratorium Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskej, liofilizator wykorzystywany jest do suszenia nanocząstek polisacharydowych, folii oraz membran przed analizą pod mikroskopem skaningowym. Parokrotnie wykorzystywany był również do suszenia delikatniejszych materiałów np. roztworów białek lub peptydów. W każdym przypadku przy odpowiednim zaplanowaniu procesu otrzymano suchą strukturę, którą po szczelnym zaklejeniu można przez długi czas przechowywać lub z powodzeniem obejrzeć pod mikroskopem SEM.

Liofilizator posiada intuicyjne oprogramowanie po którym poruszamy się za pomocą pokrętła. Funkcje zatwierdza się poprzez przyciśnięcie pokrętła. Na panelu mamy możliwość zaprogramowania procesu krok po kroku z doborem temperatury oraz próżni – pomocna jest w tym celu tabela przelicznikowa, którą możemy w dowolnym momencie wywołać przyciskiem znajdującym się po prawej stronie od panelu oznaczonym jako °C=mbar. Na pulpicieVALUES opisane są aktualnie zadane oraz odczytywane wartości oraz w przypadku zaprogramowanych procesów, etap który jest przeprowadzany. 

Zakładka MANUAL umożliwienie ręczne ustawienie dowolnego etapu procesu – w tym trybie konieczne jest ręczne przestawienie na następny etap po założonym czasie. Zakładka PROGRAM umożliwia stworzenie nowego testu, modyfikację poprzedniego oraz załadowanie wybranego programu. W zakładceOPTIONS znajdują się podstawowe ustawienia, takie jak język, kontrast wyświetlacza, data i godzina, ustawienia czynności obsługowych pompy próżniowej oraz możliwość wyboru jednej z dwóch opcji procesu. Opcja A z zamrażaniem oraz suszeniem próbek w komorze kondensatora oraz opcji B z uprzednim zamrożeniem próbek i suszeniem ich poza komorą kondensatora na nawet pięciu półkach. W zakładce dostępna jest również opcja zablokowania procesu kodem.

 

 

 

Dalsza część opisu sprzętu i jego użytkowania dostępna POD TYM ADRESEM

Źródła

www.laborant.pl

KOMENTARZE
Newsletter