Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polska spółka pracuje nad wykorzystaniem AI w diagnostyce nowotworów mózgu

Billennium, polska spółka dostarczająca rozwiązania oraz usługi IT dla biznesu, przyspiesza prace nad zastosowaniem AI w medycynie. Pierwszy projekt, wykorzystujący sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe w diagnozowaniu nowotworów mózgu, daje bardzo obiecujące rezultaty. Chcąc zintensyfikować rozwój w obszarach medycznych Billennium S.A. uruchamia rundę inwestycyjną dla spółki celowej Billennium Healthcare Sp. z o.o.

 

 

Misją Billennium Healthcare jest tworzenie i komercjalizacja systemów IT z obszarów AI, uczenia maszynowego (ML), modelowania 3D, blockchain oraz integracji systemowych wykorzystywanych w diagnostyce, terapeutyce, rozwoju leków oraz bioinformatyce. Pierwszy realizowany projekt spółki dotyczy wykorzystania sztucznej inteligencji w obrazowaniu rezonansu magnetycznego (MR) w nowotworach mózgu. Od samego początku swojego istnienia Billennium Healthcare blisko współpracuje ze specjalistami z zakresu radiologii, neuroonkologii, z uniwersytetami oraz szpitalami klinicznymi i onkologicznymi, jest również jest członkiem Klastra Lubelska Medycyna. – Potencjał AI jest niemal nieograniczony i coraz chętniej, jako ludzkość, próbujemy go wykorzystać, m.in. w medycynie. Perspektywy rozwoju są tutaj proporcjonalnie wielkie do potrzeb. Dzięki opracowywanej przez nas niedeterministycznej metodzie diagnozowania m.in. nowotworów mózgu lekarze oraz pacjenci będą wspierani diagnozą, przygotowaną przez sztuczną inteligencję w czasie rzeczywistym, w oparciu o doświadczenie tysięcy specjalistów – mówi Bartosz Łopiński, Prezes Zarządu Billennium S.A. oraz Billennium Healthcare Sp. z o.o.

Co istotne, spółka chce tworzyć rozwiązania oparte o rzetelne i realne obrazy oraz dane kliniczne, które są opracowane przez lekarzy i dla lekarzy, a nie wyselekcjonowane obrazy konkursowe. Jedną z ekspertek pracujących przy projekcie jest dr n. med. Marta Marek, na co dzień praktykująca lekarz radiolog, która w Billennium Healthcare wspiera aspekty medyczne z obszarów radiologicznych. Specjalistka dostrzega ogromne możliwości i korzyści, płynące z wykorzystania systemów opartych o algorytmy sztucznej inteligencji w swojej codziennej pracy. – Niewątpliwie jest to przełomowe rozwiązanie, które z pewnością w znaczny sposób wpłynie na ułatwienie pracy lekarzy, przede wszystkim radiologów, ale również wszystkich osób zaangażowanych w proces diagnostyczno-terapeutyczny. Poprzez uzyskanie dokładnej analizy guza otrzymamy powtarzalne dane umożliwiające skuteczne monitorowanie leczenia. Pamiętajmy jednak, że najważniejszym beneficjentem tych działań będzie pacjent zmagający się z chorobą nowotworową.

Możliwości precyzyjnej diagnostyki obrazowej, uwzględniającej ocenę strukturalną, w znacznym stopniu decydują o wczesnym rozpoznaniu i efektach leczenia nowotworów mózgu. Podstawowymi narzędziami w diagnozie i monitorowaniu leczenia tego rodzaju nowotworów są badania obrazowe: tomografia komputerowa (TK) oraz, przede wszystkim, rezonans magnetyczny (MR). Badania te są obecnie metodami referencyjnymi w diagnostyce neuroonkologicznej, przy czym metoda z zastosowaniem MR spełnia ważną rolę w rozpoznawaniu i obrazowej diagnostyce różnicowej nowotworów mózgu. MR jest metodą o większej czułości i rozdzielczości tkankowej niż TK, co pozwala na dokładniejszą charakterystykę badanej struktury i bardziej szczegółową ocenę zmian patologicznych. Ponadto metoda ta, w przeciwieństwie do TK, nie wykorzystuje promieniowania jonizującego (rentgenowskiego), mogącego wywołać negatywne skutki zdrowotne przy częstej ekspozycji, co ma znaczenie podczas wykonywania kolejnych badań kontrolnych w trakcie leczenia guzów mózgu. – Przeprowadzone przez nas badania laboratoryjne nad wykorzystaniem mechanizmów sztucznej inteligencji w analizie obrazów rezonansu magnetycznego pozwoliły potwierdzić główną koncepcję systemu umożliwiającego segmentację guza mózgu w obrazie MR oraz jego klasyfikację w dwustopniowej skali agresywności. Uzyskane wyniki zostały porównane do wiodących rozwiązań (state-of-the-art) w konkursie MICCAI BraTS 2019, uzyskując rezultat klasyfikujący się w pierwszej trójce. Opracowywane rozwiązania będą stanowiły bazę dla kompleksowego systemu wspierającego diagnostykę nowotworów mózgu – mówi dr Marcin Denkowski, Dyrektor Technologiczny i Główny Specjalista ds. Wizji Komputerowej i Uczenia Maszynowego w Billennium Healthcare.

Możliwości precyzyjnej diagnostyki obrazowej z zastosowaniem sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego nie ograniczają się tylko do chorób nowotworowych. Obecnie bardzo ważnym obszarem jest obrazowanie pacjentów z COVID-19, zarówno na etapie diagnostyki (np. obrazy płuc), jak i na etapie monitorowania osób, które przeszły chorobę (tzw. ozdrowieńcy) i zmagają się z jej skutkami. Koronawirus SARS-CoV-2 jest już stosunkowo dobrze zbadany, ale skutki uboczne u ozdrowieńców są jeszcze dość mało znane. Obecnie pojawia się wiele doniesień naukowych na temat objawów neurologicznych u chorych na COVID-19, wśród których głównie wymienia się zapalenie naczyń krwionośnych w mózgu (zespół naukowców z National Institutes of Health) czy tzw. “mgłę mózgową”. U zakażonych pojawiają się również udary mózgu oraz choroby neuropatologiczne. W takich przypadkach użycie rozwiązań AI oraz ML może znacząco przyspieszyć diagnozę i wesprzeć neurologów w szybkim rozpoczęciu odpowiedniej terapii.

Rynek oprogramowania wykorzystywanego jako urządzenia medyczne (tzw. Software as a Medical Device – SaMD) jest bardzo młody. Obecnie trwają intensywne prace po stronie zarówno regulatorów rynku (amerykańskie FDA czy europejska EMA), jak i szeregu organizacji medycznych oraz fundacji i organizacji zrzeszających pacjentów, zmierzające do uregulowania aspektów prawnych wykorzystania AI w medycynie. – Cokolwiek nie stworzymy, jeśli na podstawie naszego rozwiązania będzie podejmowana decyzja terapeutyczna, musimy zawsze na względzie mieć dobro pacjentów i lekarzy. Przed nami ogromna szansa wzięcia udziału w jednej z największych rewolucji cyfrowych, jaka ma obecnie miejsce w medycynie i naukach biotechnologicznych. Jesteśmy głęboko przekonani, że Billennium Healthcare, wspierane przez Billennium S.A. oraz inwestorów kapitałowych, znajdzie się w światowej czołówce firm wdrażających nowatorskie rozwiązania z zakresu AI i Machine Learning w medycynie oraz w naukach biologicznych – kończy Mateusz Sagan, ekspert rynku medycznego i doradca Billennium Healthcare.

Obecnie Billennium Healthcare jest w trakcie poszukiwania partnerów inwestycyjnych, którzy wesprą dalszą pracę nad rozwiązaniami. Spółka szacuje pierwszą rundę finansową na ok. 9 mln zł, w wyniku której mają zostać wdrożone do praktyki klinicznej pierwsze rozwiązania dedykowane diagnostyce raka mózgu. Billennium Healthcare pracuje również intensywnie nad szeregiem innych zastosowań sztucznej inteligencji w diagnostyce nowotworowej oraz terapeutyce. Ponadto spółka planuje rozpocząć działania pod kątem wykorzystania AI w diagnozowaniu chorób neurodegeneracyjnych, jak również w zakresie wspierania rozwoju innowacyjnych leków oraz w pracach badawczych z zakresu genetyki i biologii molekularnej.

Źródła

Fot. https://www.freepik.com/free-photo/3d-medical-background-with-male-figure-brain_1371137.htm#page=1&query=brain%20cancer&position=25

KOMENTARZE
Newsletter