Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Polscy naukowcy współtwórcami nowej metody mikroskopii Q-ISM i pierwszego kwantowego obrazu próbki biologicznej
Polscy naukowcy współtwórcami nowej metody mikroskopii Q-ISM i pierwszego kwantowego obrazu
Izraelsko-polski zespół naukowców opracował innowacyjną metodę mikroskopii Quantum Image Scanning Microscopy (Q-ISM) – mikroskopię skaningową z obrazem kwantowym. Wyniki badań zespołu zostały opublikowane w prestiżowym „Nature Photonics" w pracy „Super-resolution enhancement by quantum image scanning microscopy". Współautorami pracy są naukowcy z Instytutu Naukowego Weizmanna w Izraelu oraz Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

 

Nowa technika Q-ISM wykorzystuje kwantowe własności światła fluorescencji do obrazowania próbek biologicznych. Jest to prawdopodobnie pierwsze wykorzystanie kwantowych własności światła fluorescencji do obrazowania próbek biologicznych.

Obrazowanie próbek biologicznych jest bardzo trudne ze względu na rodzaj materiału oraz ograniczenia poszczególnych metod mikroskopii. Izraelsko-polski zespół w swojej pracy przedstawił zdjęcia mikrotubuli znakowanych kropkami kwantowymi z mikroskopu Q-ISM.

W porównaniu do obrazu uzyskiwanego ze standardowego mikroskopu szerokiego pola oraz mikroskopu ISM do obrazu z mikroskopu Q-ISM odnotowano poprawę rozdzielczości odpowiednio o czynnik 1,3 oraz 1,8.

Połączenie mikroskopii skaningowej z pomiarem korelacji fotonów kwantowych pozwala na dwukrotne zwiększenie rozdzielczości obrazu mikroskopu skaningowego, cztery razy poza granicę dyfrakcji. Mikroskopia skaningowa zapewnia wzmocnienie rozdzielczości bez obniżania poziomu sygnału i została niedawno dodana do rodziny metod superrozdzielczości.

Zastosowanie tej metody do obrazowania próbek biologicznych pozwala uzyskać super rozdzielone obrazy optyczne próbki biologicznej, barwionej fluorescencyjnymi kropkami kwantowymi, za pomocą efektu kwantowego jako mechanizmu kontrastowego zwiększającego rozdzielczość.

KOMENTARZE
Newsletter