Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Kiedyś pełzałem – dziś awansowałem!
Gdyby Darwin żył w erze szybkich „Internetów” (i jeszcze szybszego „hejtu”), to czy jego teoria ewolucji miałaby szansę zaistnieć jako podstawa programowa podręczników szkolnych na całym świecie? Jak szybko powstałaby teoria kreacjonizmu i czy darmowa książka prof. Macieja Giertycha trafiłaby do rąk chociażby jednego z jego dziesięciorga dzieci? Czy może „hejterzy” i „trolle” stłamsiliby pomysł w zalążku? Istnieje prawdopodobieństwo, że mógłby sam bronić swojej teorii na rozmaitych forach internetowych, tak jak laureatka konkursu FameLab Karolina Nowak. Tego nie wiemy, ale możemy sprawdzić co na temat ewolucji i pochodzenia gatunków w świetle współczesnej nauki mają do powiedzenia naukowcy różnych specjalności.

19 maja (czwartek) w budynku Zarządu Samorządu Studenckiego UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 24 odbędzie się konferencja naukowa pt. „Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki – spojrzenie interdyscyplinarne” organizowana przez Studenckie Koło Nauk o Państwie i Prawie Pro Patria Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. P. Skargi.

Celem konferencji, jak określają organizatorzy, jest wypełnienie luki w debacie naukowej w Polsce. „Dyskusja na temat ewolucji w zasadzie została wygaszona, a teoria Darwina uznana za swojego rodzaju świecki dogmat”.

„Ideą konferencji jest przybliżenie aktualnego stanu debaty dotyczącej pochodzenia świata, różnorodności biologicznej oraz ewolucji. Ukazane zostaną różne stanowiska w tej kwestii z punktu widzenia kilku dyscyplin naukowych. Zarysowane zostaną rozbieżności i wątpliwości, jakie przedstawiciele nauki stawiają dominującym koncepcjom” – czytamy na stronie konferencji. W roli prelegentów-ekspertów wystąpią:

  • prof. Nigel E. A. Crompton z Cornerstone University, Grand Rapids w USA z referatem “Wiara, rozum, różnorodność biologiczna i pochodzenie świata”

Prof. Crompton reprezentuje Instytut Teologii założony przez Kościół baptystów

  • ks. prof. Tadeusz Guz z KUL, z referatem: „Sprzeczność „teorii ewolucji” w aspekcie filozofii.

Ks. prof. Guz w swojej pracy naukowej zajmuje się m.in. filozofią prawa, prawem naturalnym, metafizyką, antropologią etyką. Pełni funkcje dziekana Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim.

  • mgr Marzena Zajączkowska z UKSW, z referatem „Techniki wspomaganego rozrodu a ewolucja człowieka – aspekt biologiczny i filozoficzny”

Pani mgr Zajączkowska jest doktorantką w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej UKSW.

  • dr hab. Krzysztof Wojcieszek z referatem „Teoria ewolucji biologicznej – historia i przyszłość paradygmatu”

Dr hab. Wojcieszek jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Pełni funkcję kierownika merytorycznej Profesjonalnej Szkoły Profilaktyki Szkolnej i Rodzinnej Fundacji Etoh, dyrektora Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, jest członkiem rady przy Rzeczniku Praw Dziecka, rady doradczej przy Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Abstynenckich. Dr hab. Wojcieszek jest specjalistą w zakresie uzależnień i zachowań ryzykownych młodzieży, profilaktyki patologii uzależnień oraz psychologii i pedagogiki w nurcie chrześcijańskim.

 

  • oraz ks. dr hab. Wojciech Grygiel FSSP, z referatem „Teoria Ewolucji jako naukowe wyjaśnienie powstania życia na Ziemi”

Ks. dr hab. Grygiel jest adiunktem na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie na Wydziale Filozoficznym w Katedrze Filozofii Przyrody i w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.

Jak zapowiadają organizatorzy spotkanie będzie okazją do wysłuchania argumentacji przeciwników i zwolenników teorii ewolucji.

Rozwinięciem podejmowanych zagadnień będzie prowadzone przez prof. Nigel E. A. Crompton seminarium naukowe pt. „Wokół sporu o teorię ewolucji: Wiara, rozum, różnorodność biologiczna oraz pochodzenie świata”, które odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 20-22 maja.

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie organizatora, seminarium ma wykształcić w uczestnikach szereg umiejętności: przekazywanie założeń ewolucyjnych hipotez i wspierających je badań,  reagowanie na najnowsze dane dotyczące początków życia i skuteczne rozpoznawanie ich konsekwencji, formułowanie przekonujących argumentów dotyczących możliwości i ograniczeń nauki w zakresie badania początków życia, przedstawianie różnych, krytycznych punktów widzenia dotyczących genezy życia, tworzenie definicji i interpretowanie nauk biologicznych, prowadzenie badań w zakresie różnych teorii pochodzenia gatunków i formułowanie własnych (zgodnych z dowodami empirycznymi i ramami światopoglądowymi) wniosków.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji i seminarium jest internetowa rejestracja.

Kiedyś pełzałem po ziemi, ale awansowałem! – brzmi wers z utworu Pearl Jam „Do the evolution”. Być może warto było przestać pełzać po merytorycznej mieliźnie i zapoznać się z naukową argumentacją dotyczącą ewolucji i pochodzenia gatunków?

 

Zofia Szafrańska-Czajka

redaktor prowadząca dział Bioetyka

Źródła

Grand Rapids Theological Seminary Cornerstone University, dostępne przez: https://www.cornerstone.edu/grand-rapids-theological-seminary/seminary/history/ (01.05.2016)

"Wokół sporu o teorię ewolucji. Konferencja i seminarium naukowe w Warszawie", Instytut Ks. Piotra Skargi, dostępne przez: http://www.piotrskarga.pl/wokol-sporu-o-teorie-ewolucji--konferencja-i-seminarium-naukowe-w-warszawie,10932,i.html (01.05.2016)

"Wokół sporu o teorię ewolucji: Wiara, rozum, różnorodność biologiczna oraz pochodzenie świata", dostęne przez: http://seminarium.konferuj.pl/o-seminarium/ (01.05.2016)

"Ewolucja i pochodzenie gatunków w świetle współczesnej nauki - spojrzenie interdyscyplinarne", dostępne przez: http://konferuj.pl/ewolucja/informacje/ (01.05.2016)

KOMENTARZE
Newsletter