Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Podbój Stanów Zjednoczonych i pozyskanie 2 mln dolarów z obligacji – plany Infoscan na najbliższy czas
Firma telemedyczna Infoscan S.A. zamierza rozpocząć działalność w Stanach Zjednoczonych. Plany te zamierza sfinansować, pozyskując 2 mln dolarów z emisji obligacji – powiedział podczas konferencji prasowej Prezes Spółki, Jacek Gnich.

 

 

 

Pierwsze komercyjne badania na rynku amerykańskim planowane są w kwietniu 2018 r. Zgodnie z tym planem do końca pierwszego kwartału przyszłego roku firma oczekuje uzyskania certyfikacji Food&Drug Administration (FDA), umożliwiającej użytkowanie urządzenia w USA.

– Rynek amerykański, na którym chcemy rozpocząć działalność w przyszłym roku, jest największy na świecie pod względem liczby przeprowadzanych procedur diagnostyki bezdechu sennego. Nasze urządzenie sprawdziło się już w działaniu na rynku krajowym i teraz chcemy wprowadzić je do Stanów Zjednoczonych. Od kilku kwartałów prowadzimy intensywne przygotowania do debiutu na tym rynku, zarówno od strony formalnej – certyfikacji FDA, jak i biznesowej – poprzez rozmowy z naszymi ostatecznymi odbiorcami. Sygnały jakie otrzymujemy od amerykańskich klinik snu świadczą, że nasze urządzenie jest dobrze dopasowane do potrzeb tamtejszego rynku – komentuje Jacek Gnich, Prezes InfoSCAN S.A.

 

USA w liczbach
Jak podaje Infoscan, w USA obecnie przeprowadza się około 4 mln badań z obszaru bezdechu sennego (dla porównania, w Polsce wykonuje się zaledwie 15 tys. takich badań). Na tamtejszym rynku działa około 2800 licencjonowanych sleep labów, które zgrupowane są w 100 podmiotach. Wartość rynku pozaszpitalnej diagnostyki ZOPS w USA stale rośnie. Jeszcze w 2014 r. wynosiła ona zaledwie 366 mln dolarów, by w 2017 r. osiągnąć wartość 728 mln dolarów. W 2018 r. będzie to kwota sięgająca 834 mln dolarów (CNN Politics).

Według statystyk (Data Bridge Market Research, 2017) wartość światowego rynku urządzeń (diagnostycznych i terapeutycznych) w obszarze bezdechu sennego ma zwiększyć się niemal dwukrotnie w latach 2016-2024.

Coraz bardziej upowszechnił się również model świadczenia pomocy medycznej przez „Nurse Practitioners” w punktach farmaceutycznych, które oferują zestaw podstawowej diagnostyki, w tym ZOPS. Diagnostyka ZOPS jest 5 co do wielkości badaniem w Stanach Zjednoczonych. Ponad 2 mln badań wykonywanych jest w modelu home testing, a ponad 70% pochodzi z ubezpieczeń prywatnych. Najwięksi amerykańscy ubezpieczyciele zaczynają wymagać od sleep labów korzystania z urządzeń do diagnostyki domowej.

Na wielkość rynku ma bez wątpienia wpływ wysoki poziom świadomości związany z bezdechem sennym, rozbudowaną infrastrukturą oraz powszechną refundacją takich badań.

 

Infoscan - plan działania
Firma na rynku amerykańskim zamierza świadczyć usługę B2B. Klientem nie będzie pacjent, ale sleep lab, który będzie dzierżawił urządzenie i dostęp do systemu telemedycznego. Po wykonaniu badania sleep laby będą uzyskiwały zwrot kosztów od ubezpieczyciela. Pozwala to nie tylko na zmniejszenie kosztów marketingowych i tych związanych z dotarciem do klienta, ale również na rozpoczęcie działalności natychmiast po otrzymaniu zgody FDA, bez konieczności uzyskania kodów refundacyjnych.

Na obecnym etapie InfoSCAN przygotowuje się do pilotażu urządzenia MED Recorder (w ramach ścieżki Experimental Device umożliwionej przez FDA). Spółka rozmawia z trzema sleep labami: MedBridge, Clayton Sleep Institute i Persante Health Care i zapowiada, że jeszcze w tym miesiącu podpisze umowy na wykonanie badań pilotażowych.

W pierwszym roku działalności na tamtejszym rynku Infoscan szacuje, że zrealizuje tam 20 tys. badań bezdechu sennego. W swojej historii firma przeprowadziła dotąd ponad 1500 badań w Polsce.

Finansowanie działalności w Stanach Zjednoczonych zostanie pokryte kapitałem w postaci obligacji. Do końca I kwartału 2018 r. spółka będzie chciała pozyskać z obligacji ok. 2 mln dolarów. Do tego czasu działalność pokrywana jest z bieżącego budżetu firmy.

W 2019 r. spółka spodziewa się, że przeprowadzi kolejne 80 tys. zdalnych procedur diagnostyki bezdechu sennego. W sumie w ciągu dwóch lat spółka zrealizuje na tamtejszym rynku 100 tys. badań.

Próg rentowności spółka ma przekroczyć w 2019 r.

 – Rok 2018 zakończy się niewielką strata dla spółki, początek roku, I kw. 2019 to wyjście na break even, zaś cały rok zakończy się zyskiem na poziomie kilku milionów dolarów – mówi Jacek Gnich.

 

Nie tylko Stany Zjednoczone
Spółka zamierza kontynuować działania w zakresie współpracy z krajowymi ośrodkami naukowymi i popularyzacji zagadnienia dotyczącego bezdechu wśród różnych grup zawodowych
(w szczególności zawodowi kierowcy oraz wojsko). W wyniku planowanych aktywności i podpisanych dotychczas umów (współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku w zakresie badań kohortowych na 5 tysiącach osób). Spółka planuje zrealizować 2 tys. badań na rynku krajowym w 2018 r. i kolejne 3 tys. badań w 2019 r.

– Pomimo nieporównywalnej wielkości rynku polskiego względem Stanów Zjednoczonych, widzimy duży potencjał w zakresie zwiększenia świadomości na temat zagrożeń wynikających z bezdechu sennego i wzrostu procedur diagnostycznych. Dlatego, zakładamy, że w kolejnych latach liczba badań prowadzonych przez InfoSCAN w Polsce będzie systematycznie rosnąć – oczekuje Jacek Gnich.

Firma zapowiada również ekspansję europejską, lecz na razie nie wspomina o szczegółach. Na celowniku są takie kraje jak: Anglia, Niemcy, Francja.

Infoscan, poza badaniami ZOPS, rozwija również projekt Holter EKG – system telemedyczny o zupełnie nowych funkcjonalnościach, realizowany przez spółkę zależną cardio.link. Pierwsze testy prototypów urządzeń i przygotowania do certyfikacji rozpoczną się już w I kwartale 2018 r. Badania komercyjne planowane są drugą połowę roku.

 

KOMENTARZE
news

<Marzec 2024>

pnwtśrczptsbnd
26
27
29
1
2
3
4
8
9
10
11
12
16
17
18
20
22
23
24
25
28
29
30
31
Newsletter