Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Pierwsze w Polsce testy płynnej biopsji!
Centrum Badań DNA, spółka zależna od giełdowej INNO-GENE S.A., wdraża jako pierwsza w Polsce technologię wykonywania nieinwazyjnych testów płynnej biopsji (liquid biopsy). Testy te oparte na wykrywaniu wolnokrążącego DNA nowotworowego w krwi pacjentów przeznaczane są do wczesnego wykrywania nowotworów, doboru najefektywniejszej chemioterapii i monitorowania skuteczności leczenia.

Spółka INNO-GENE S.A. poinformowała w dniu 27 marca 2017 roku, że jej spółka zależna – Centrum Badań DNA SP. Z O.O. z siedzibą w Poznaniu uruchomiła wykonywanie we własnym laboratorium testów z obszaru liquid biopsy. Wdrożona technologia umożliwia w sposób nieinwazyjny pobieranie materiału do badań w celu wczesnego wykrywania choroby i celowanego doboru terapii. Testy płynnej biopsji są pierwszymi w Polsce testami diagnostycznymi do wczesnej, a wiec bezobjawowej fazy nowotworu oraz do indywidualnego doboru chemioterapii i monitorowania postępu leczenia.

 

BADANIA LIQUID BIOPSY

Test polega na pobraniu próbki krwi obwodowej, a następnie izolacji z niej i analizie wolocyrkulującego DNA nowotworowego (ang. ctDNA, cel-free circulating tumor DNA). Jest to całkowicie bezpieczna metoda, która posiada wysoką czułość dzięki zastosowaniu nowatorskiej technologii - Sekwencjonowania Nowej Generacji (ang. Next Generation Sequencing, NGS). Identyfikacja mutacji genetycznych w ctDNA warunkuje indywidualny dobór skutecznej terapii. Opracowany test analizuje ctDNA ponad 50ciu genów odpowiedzialnych za dobór terapii celowanej dla ponad 30 różnych nowotworów.

Wyniki badań i wdrożony test był prezentowany w dniach 21-24 marca podczas międzynarodowej konferencji 9th International Conference of Contemporary Oncology w Poznaniu oraz podczas VI Forum Pacjentów Onkologicznych w Warszawie.

Wprowadzony test przeznaczony jest do:

- identyfikacji wczesnej bezobjawowej fazy rozwoju nowotworów (faza I i II), oferowany jako test przesiewowy dla pacjentów monitorujących swój stan zdrowia,

- personalizacji i doboru terapii dla pacjentów onkologicznych, którzy chcą mieć dobraną efektywną terapię onkologiczną,

- monitorowania skuteczności zastosowanej chemioterapii poprzez monitorowanie poziomu ctDNA.

 

STATYSTYKI I WIELKOŚĆ RYNKU

INNO-GENE S.A. wchodzi na miliardowy rynek badań płynnej biopsji. Nieinwazyjne badania płynnej biopsji (liquid biopsy) to obecnie jedna z najdynamiczniej rozwijających się cześci rynku testów genetycznych na świecie. Wartość globalnego rynku płynnej biopsji szacowana była w 2016 roku na 0,58 mld USD (dane Markets and Markets). Prognozy rozwoju globalnego segmentu rynku liquid biopsy sugerują, iż osiągnie on wartość 1,66 mld USD w roku 2021, dając średnioroczną stopę wzrostu (CAGR) w wysokości 23.4%.

 

ZACHOROWALNOŚĆ

Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła ponad dwukrotnie, osiągając w 2010 roku ponad 140,5 tys. zachorowań, z czego około 70 tys. u mężczyzn i 70,5 tys. u kobiet (dane: Krajowy Rejestr Nowotworów). Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że globalna liczba zachorowań na nowotwory w 2025 r. wzrośnie z 14 mln do 19 mln rocznie, w 2030 – do 22 mln (w 2030 r. aż o 75% zwiększy się na świecie zachorowalność na raka), prognozuje "World Cancer Report 2014". Według prognoz w Polsce w 2025 r. zachorowalność na raka zwiększy się o 40%.

 

UMIERALNOŚĆ

Liczba zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich pięciu dekad wrosła prawie 2,4-krotnie. W 2010 roku stwierdzono ich prawie 93 tys., przy czym prawie 41 tys. wystąpiło u mężczyzn i prawie 52 tys. u kobiet. Najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu u mężczyzn jest rak płuca (ponad 1/3 zgonów). Nowotwory jelita grubego stanowią 12% zgonów nowotworowych u mężczyzn, a rak gruczołu krokowego 8%. Wśród najczęstszych nowotworowych przyczyn zgonu znajduje się również rak żołądka, pęcherza moczowego, trzustki, nerki, białaczki oraz nowotwory mózgu. U kobiet od czterech lat rak płuca jest najczęstszą przyczyną śmierci, stanowiąc co szóstą przyczynę zgonów nowotworowych. Rak piersi stanowi 13% zgonów, wyprzedzając raka jelita grubego (12%). Kolejnymi co do częstości zgonów nowotworami u kobiet są: rak jajnika, trzustki, żołądka, szyjki macicy, nowotwory mózgu i białaczki.

 

GRUPY DOCELOWE. KORZYŚCI SPOŁECZNE

- Kluczowa w walce z nowotworami jest profilaktyka i określenie grup wysokiego ryzyka oraz wczesna wykrywalność nowotworów, najlepiej w I lub II stadium rozwoju, w fazach, które mają największe szanse na wyleczenie. Istotne jest również stosowanie personalizowanego leczenia. Obecnie dzięki wdrożonym testom płynnej biopsji zarówno wczesne wykrywanie choroby, jak i dobór celowany terapii staje się możliwy – podsumowuje Jacek Wojciechowicz, Prezes Zarządu INNO-GENE S.A.

KOMENTARZE
Newsletter