Biotechnologia.pl
łączymy wszystkie strony biobiznesu
Nowa nadzieja dla cukrzyków – endoskopowe leczenie cukrzycy typu II
Nowa nadzieja dla cukrzyków – endoskopowe leczenie cukrzycy typu II

Cukrzyca jest uważana za chorobę cywilizacyjną, a ilość nowych rozpoznań rośnie w niepokojącym tempie na całym świecie. Niestety wciąż nie znamy skutecznego leczenia cukrzycy umożliwiającego powrót do stanu sprzed choroby. Według najnowszych badań nadzieją dla chorych zmagających się z cukrzycą typu II, którzy jednocześnie cierpią na otyłość, może być chirurgia bariatryczna.

 

 

W endoskopowym leczeniu cukrzycy typu II jako cel stawia się dwunastnicę. Resurfacing błony śluzowej dwunastnicy (DMR) to nowa procedura endoskopowa, która, jak wykazano, poprawia kontrolę glikemii u osób z cukrzycą typu II zupełnie niezależnie od zmian BMI (wskaźnik masy ciała). DMR obejmuje cewnikowy obwodowy lifting błony śluzowej, a następnie hydrotermalną ablację błony śluzowej dwunastnicy.

Liczne badania naukowe sugerują, iż kluczową fizjologiczną i patofizjologiczną rolę w homeostazie metabolicznej odgrywa właśnie jelito cienkie. Wynikiem prowadzonych badań stała się hipoteza, iż mniejsza ekspozycja składników pokarmowych na poziomie dwunastnicy lub całkowite ominięcie dwunastnicy, skutkuje poprawą glikemii. Płynie stąd wniosek sugerujący kluczową rolę dwunastnicy w regulacji stężenia glukozy we krwi.

Sam resurfacing błony śluzowej dwunastnicy (DMR) to pojedyncza, małoinwazyjna procedura endoskopowa, która polega na obwodowej hydrotermalnej ablacji błony śluzowej dwunastnicy z późniejszą regeneracją błony śluzowej. DMR potencjalnie naśladuje niektóre mechanizmy działania chirurgii bariatrycznej w sposób minimalnie inwazyjny.

Warto zaznaczyć, że prowadzone przez naukowców badania miały charakter wieloośrodkowy i międzynarodowy. Do programów byli włączeni pacjenci z cukrzycą typu II, ze stężeniem HbA1c na poziomie 7.5-10%. Wykazano skuteczne obniżenie glikemii u tych pacjentów utrzymujące się aż 24 tygodnie (przez cały okres trwania badania).

 

Jak wyniki prowadzonych badań mogą wpłynąć na praktykę kliniczną w przyszłości?

Jak podkreślają koordynatorzy badania, procedura DMR może wywołać klinicznie istotną poprawę kontroli glikemii bez zaburzeń anatomicznych obserwowanych w chirurgii bariatrycznej. Bezwzględne średnie stężenie HbA1c po 24 tygodniach i 12 miesiącach było o 10 mmol/mol (0,9%) niższe w porównaniu z wartością wyjściową.  Poprawa kontroli glikemii na tym poziomie odpowiada poprawie, jaką uzyskujemy przy dodaniu do farmakoterapii standardowo kolejnego doustnego leku przeciwcukrzycowego.  

Jak podkreślają autorzy badania, procedura DMR może odgrywać rolę uzupełnienia lub całkowitej alternatywy dla leczenia farmakologicznego. Ponadto podkreśla się po raz kolejny, iż przewód pokarmowy, a zwłaszcza dwunastnica, jest ważnym celem interwencji w leczeniu zarówno cukrzycy typu II, jak i innych chorób metabolicznych.

Źródła

VAN BAAR, Annieke CG, et al. Endoscopic duodenal mucosal resurfacing for the treatment of type 2 diabetes mellitus: one year results from the first international, open-label, prospective, multicentre study. Gut, 2019.

KOMENTARZE
news

<Marzec 2020>

pnwtśrczptsbnd
24
25
26
29
2
5
6
7
8
9
10
PHARM Connect Congress 2020
2020-03-10 do 2020-03-11
11
12
13
14
15
16
17
Targi EuroLab i CrimeLab 2020
2020-03-17 do 2020-03-19
18
19
22
23
24
27
28
41. Kongres i Targi LNE
2020-03-28 do 2020-03-29
29
30
31
1
4
5
Newsletter